strona startowa witryny Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - System Biblioteczno-Informacyjny

Start » O nas » System Biblioteczno-Informacyjny

System Biblioteczno-Informacyjny PW

System Biblioteczno-Informacyjny Politechniki Warszawskiej

System Biblioteczno-Informacyjny Politechniki Warszawskiej (SBI PW) tworzą: Biblioteka Główna, jej filie i biblioteki domów studenckich (zob. Filie i domy studenckie) oraz biblioteki specjalistyczne (zob. Inne biblioteki PW) wchodzące w skład wydziałów, instytutów, zakładów lub innych jednostek organizacyjnych Uczelni.
SBI PW to sieć wzajemnie powiązanych i współpracujących ze sobą jednostek wspomagających system badań naukowych oraz wspierających proces studiowania. W jego ramach biblioteki nieustannie prowadzą działania zmierzające do ściślejszej współpracy, co ma zapewnić stały wzrost efektywności obsługi użytkowników korzystających z usług bibliotecznych.

Charakterystyka bibliotek specjalistycznych

Grupy odbiorców

Biblioteki specjalistyczne (wydziałowe, instytutowe, zakładowe) zapewniają obsługę biblioteczną oraz informacyjną pracownikom, doktorantom i studentom jednostki, w której strukturze organizacyjnej funkcjonują, a w następnej kolejności użytkownikom pozostałych jednostek PW oraz osobom spoza Uczelni.
Biblioteki wydziałowe ukierunkowane są  na realizację oczekiwań i potrzeb studentów. Biblioteki instytutowe oraz zakładowe  wspierają głównie działalność naukowo-dydaktyczną pracowników i doktorantów jednostek macierzystych.

Realizowane działania

W bibliotekach specjalistycznych usługi biblioteczne i informacyjne realizowane są na potrzeby pracowników oraz studentów własnych jednostek organizacyjnych. Głównym zadaniem jest więc odpowiedni dobór literatury oraz właściwe udostępnianie zbiorów. W związku z tym gromadzone materiały biblioteczne są zgodne z profilem studiów i obszarem działań naukowych, realizowanych na poszczególnych wydziałach, w instytutach czy zakładach.

Świadczone usługi

Zakres usług świadczonych przez biblioteki specjalistyczne określa obowiązujący w całym Systemie Biblioteczno-Informacyjnym Regulamin udostępniania zbiorów i świadczenia usług informacyjnych. Regulaminy udostępniania bibliotek specjalistycznych,  uwzględniając warunki działania konkretnych placówek, mogą w sposób odmienny definiować niektóre zasady udostępniania zbiorów oraz świadczenia usług informacyjnych.
Większość bibliotek specjalistycznych realizuje podstawowe usługi biblioteczne:

  • udostępnianie zbiorów (drukowanych oraz elektronicznych) – na miejscu i wypożyczenia;
  • prowadzenie działalności informacyjnej;
  • szkolenia.

Zakres świadczenia usług, warunki i procedury ich realizacji oraz grupy odbiorców poszczególnych usług są w większości przypadków indywidualnie określane i normowane przez biblioteki specjalistyczne. Szczegółowych informacji należy szukać w poszczególnych bibliotekach wydziałowych, instytutowych, zakładowych (zob.: Inne biblioteki PW).

© 2024 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy | Mapa strony