Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Open Access - finansowanie

Wprowadzenie

Open Access (OA)

Publikacja artykułu w modelu gold open acces w prestiżowym czasopiśmie wiąże się koniecznością pokrycia kosztów wydawniczych (tzw. APC- Article Processing Charge). Opłata APC ma pokryć oprócz standardowych procesów redakcyjnych, także koszty administracji i zarządzania recenzjami, produkcji artykułów w formacie PDF czy udostępniania publikacji na serwerze wydawcy. Wydatek ten pokrywają autorzy publikacji lub instytucje ich finansujące. W zależności od wydawnictwa może on wynosić od 1 000 do 5 000 EUR, USD, CHF.  

Publikowanie w otwartym dostępie może zostać sfinansowane z:

 • Grantów projektów naukowych
 • Programów publikowania otwartego w ramach licencji:
  • krajowych (Elsevier A, Springer)
  • konsorcyjnych  (np. ACS, RSC, IoP, CUP)
 • Programów uczelnianych (np. IDUB Open Science - w przypadku artykułów, których opublikowanie nie może zostać w pełni sfinansowane w ramach programów krajowych i konsorcyjnych)

W kolejnych zakładkach szczegółowo opisano poszczególne programy.  


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 234 7300

 

Elsevier

Program publikowania otwartego Elsevier w ramach licencji krajowej

Zostało wykorzystane 670 artykułów z puli 1013 artykułów na 2023 r. (aktualizacja: 29.09.2023).
 
Autorzy kwalifikujący się do programu:
 • autor korespondencyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).
 • wg umowy autor korespondencyjny jest jedynym autorem, który zarządza procesem publikacji artykułu od przesłania do akceptacji i prowadzi korespondencję w tej sprawie z Elsevier.

Umowa na licencję krajową Elsevier 2022-2024 obejmuje tylko program A. Program B (APC płatne przez autorów z 10% rabatem) działa na mocy poprzedniej umowy na licencję krajową Elsevier 2019-2021 tylko dla artykułów wysłanych do czasopism jeszcze w 2021 r.

Program A:

 • obejmuje publikację artykułów, które są zwolnione z opłaty Article Processing Charge (APC). Roczna pula tego programu wynosi obecnie 1013 artykułów, przy czym zmienia się lista czasopism objętych programem.
  Program dostępny jest dla artykułów wysłanych do czasopism w roku 2023 i można z niego skorzystać dopiero po zaakceptowaniu artykułu do publikacji, jeśli pula programu nie została wyczerpana (informacja o możliwym rabacie, którą autorzy widzą składając manuskrypt do czasopisma jest jedynie sygnałem, że publikacja spełnia podstawowe kryteria programu).
Program A od 2023 r. obejmuje 1114 czasopism hybrydowych (aktualizacja 20.06.2023 r.) pochodzących z 7 kolekcji tematycznych Science Direct zgodnie z ograniczeniem licencji krajowej wprowadzonym w grudniu 2022: Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Computer Science, Engineering, Health Sciences, Immunology and Microbiology, Mathematics i Physics and Astronomy; oraz z grupy Lancet. Program nie obejmuje czasopism gold open access i niektórych czasopism współwydawanych przez Elsevier, w których publikacje otwarte są finansowane na specjalnych zasadach i nie mogą być realizowane w ramach programu krajowego. Programy obejmują następujące typy artykułów: Case Reports, Data, Full Length Articles, Micro Articles, Software, Reviews, Replication Study, Short Communications, Short Surveys, Videos, Practice Guidelines i Protocols,

Jedyną opłatą objętą programem jest Article Processing Charge (APC). Autorzy publikujący w programie A są zwolnieni z opłaty APC, co jest prezentowane przez Elsevier w formularzu Rigts and Access jako 100% rabat.

Autorzy publikujący w programie B ponoszą opłatę APC z rabatem 10%. Katalogowe ceny APC (bez rabatu) są dostępne na stronie wydawcy, ale cennik ten zawiera tylko informacje dla podstawowego typu artykułu Full Length Article, oraz nie uwzględnia dodatkowych zniżek do APC, które mogą być stosowane przez redakcje.

Wiążące informacje o cenie APC dla danego artykułu przed i po rabacie z tytułu programu A i B są widoczne dla autora już po przyjęciu artykułu do publikacji w formularzu Rights and Access* oraz dla administratora w systemie EOAP.

Opłaty za dodatkowe usługi, które mogą być zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki w wersji drukowanej itp.) są rozliczane osobno, na koszt autora i bez zniżki. Autor otrzymuje za te usługi osobną fakturę.

W kwestii przebiegu weryfikacji artykułów zgłoszonych do programu informujemy, że:
 • informacja o artykule jest przesyłana przez Elsevier do lokalnego administratora w PW (mail do kontaktu:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., który za pomocą konta w systemie EOAP dokonuje weryfikacji, czy autor jest afiliowany w instytucji oraz czy wskazał tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości lokalny administrator kontaktuje się z autorem.
 • w programie B Elsevier otrzymuje dane do faktury od autora (podane w formularzu Rights and Access*) i wysyła fakturę do autora, a obowiązkiem autora jest dopilnowanie, aby faktura została opłacona.
  W przypadku problemów z fakturą wystawianą na dane wprowadzone przez autora, autor może to zgłosić do Elsevier na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

* Autor korespondencyjny, którego artykuł został zrecenzowany i zaakceptowany do publikacji, otrzymuje od Elsevier link do formularza Rights and Access. Formularz służy do wyboru publikacji w modelu subskrypcyjnym lub otwartym (gold open access) oraz umożliwia skorzystanie z programu dla polskich autorów. W formularzu należy wskazać organizację, która powinna być zgodna z afiliacją lub jedną z afiliacji przypisanych do autora korespondencyjnego na stronie tytułowej artykułu. Jeśli organizacja, czasopismo oraz typ artykułu są objęte polskim programem, to formularz automatycznie wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej w ramach program. Jeśli artykuł kwalifikuje się do programu i pula tego programu nie jest wyczerpana w momencie wypełniania formularza, to formularz wyświetli opcję zwolnienia z opłaty APC, patrz prezentacja formularza dla programu. Po wyczerpaniu dostępnej puli artykuły mimo wstępnego wyboru modelu otwartego są publikowane w modelu subskrypcyjnym.

W przypadku wyboru opcji publikacji otwartej autor musi także wybrać w dalszej części formularza typ licencji CC-BY lub CC-BY-NC-ND. Od marca 2022 w niektórych czasopismach Elsevier jest także do wyboru opcja licencji CC-BY-NC. Autor może wybrać licencję według własnego uznania, ale zwracamy uwagę, że licencja CC-BY jest wymagana w Planie S, którego sygnatariuszem jest m.in. NCN, patrz informacja na stronie NCN. Po wybraniu przez autora opcji publikacji otwartej w programie A lub B artykuł zostanie przesłany do weryfikacji, po której autor dostanie kolejnego emaila z informacją o wyniku weryfikacji.

Uwaga: autor według własnego uznania może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu (opcja „subskrypcja”) i nie będzie to skutkować żadnym ograniczeniem dostępu do programu w przyszłości.


Materiały dodatkowe:

Więcej informacji na stronie ICM - Wirtualna Biblioteka Nauki. Informacja o polskim programie jest także dostępna na stronie Elsevier.

Wszelkie pytania dotyczące programu można kierować do wydawnictwa Elsevier na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do WBN na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Springer

Program publikowania otwartego Springer w ramach licencji krajowej

Zostało wykorzystane 873 artykułów z puli 1350 artykułów na 2023 r. (aktualizacja: 26.09.2023).

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondencyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program Springer Open Choice obejmuje:

 • hybrydowe czasopisma Springer. Lista ta obejmuje 1984 tytuły z podstawowej kolekcji Springer oraz 20 czasopism. Program nie uwzględnia czasopism otwartych BioMed Central oraz SpringerOpen
 • artykuły typu OriginalPaper, ReviewPaper, BriefCommunication oraz ContinuingEducation. Program nie obejmuje EditorialNotes, News, Letters.

Program umożliwia publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer.

Koszty publikacji artykułów w ramach programu są pokrywane z opłaty za licencję krajową Springer ze środków MEiN.

W 2023 r. do 26 kwietnia dostępna była niewykorzystana część (496 artykułów) z puli z 2022 r. oraz później nowa pula 1350 artykułów.

Jak skorzystac z Programu?

Prezentacja formularza dla autorów Open Access Systems Solution

Procedura decydująca o publikowaniu otwartym rozpoczyna się po pozytywnym zrecenzowaniu artykułu. Autor korespondencyjny otrzymuje email, który zawiera link służący do zakończenia procesu publikacji. Link prowadzi na stronę, na której należy kliknąć ‘Request login email’ (patrz prezentacja, str. 3), po czym autor otrzyma drugi email z linkiem do formularza Open Access Systems Solution. W formularzu autor korespondencyjny musi wskazać swoją afiliację (patrz prezentacja, str. 5) na liście, która zawiera instytucje objęte umowami na publikowanie otwarte ze Springerem. Wybrana afiliacja musi być jedną z afiliacji autora podanych w artykule. Na liście w formularzu występują nazwy angielskie polskich instytucji, ale wybór z tej listy służy wyłącznie potwierdzeniu afiliacji przez autora, natomiast w artykule może występować nazwa instytucji w dowolnej wersji językowej. Jeśli w momencie wypełniania formularza pula artykułów w programie na danych rok nie jest jeszcze wyczerpana i system rozpozna wybraną instytucję jako należącą do programu, to formularz wyświetli informację “Open access at no cost to you” (patrz prezentacja, str. 6), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Po kliknięciu w ‘Yes, submit for approval’ informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikcaji afiliacji. O wyniku weryfikacji autor zostanie powiadomiony emailem (patrz prezentacja, str. 9). Akceptacja publikacji w programie OA oznacza, że koszt publikacji zostanie pokryty z opłaty za licencję krajową wniesioną do Springera przez ICM i finansowaną ze środków MEiN.

Po wypełnieniu przez autora korespondencyjnego formularza Open Access Systems Solution informacje o artykule wraz z danymi podanymi przez autora korespondencyjnego zostaną w ciągu 2 dni przesłane do lokalnego administratora w PW (mail do kontaktu:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), który za pomocą konta w systemie Article Approval Service (AAS) dokona weryfikacji, czy autor jest afiliowany w instytucji oraz czy wskazał tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości lokalny administrator kontaktuje się z autorem.

Opisana powyżej procedura jest wykorzystywana przez Springera do obsługi większości czasopism hybrydowych, za wyjątkiem niektórych czasopism, które na liście czasopism w kolumnie J zostały oznaczone jako niestandardowe. W przypadku tych czasopism autor korespondencyjny otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji. Także w takim przypadku informacja o artykule zostanie wysłana do lokalnego administratora w instytucji w celu weryfikcaji afiliacji.

Informacje o programie są także dostępne na stronie ICM - Wirtualna Biblioteka Nauki.

ACS

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej ACS 2020-2022

W związku z potwierdzeniem dofinansowania MEiN (komunikat z 19 stycznia 2023 r.) program ACS 2023 działa na konto nowej umowy 2023-2025. Zostało wykorzystane 265 artykułów z puli 370 artykułów na 2023 r. (aktualizacja: 11.09.2023).

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondencyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program obejmuje:

 • program obejmuje 78 czasopism wydawanych przez ACS (wszystkie tytuły z listy czasopism dostępnych w roku 2023 objęte są programem publikowania otwartego) , w tym 68 czasopism hybrydowych i 15 czasopism otwartych
 • wszystkie typy artykułów za wyjątkiem: Additions and Corrections, Expressions of Concern, Retraction, In This Issue, Introducing our Authors.

Program pozwala na publikację otwartą bez opłat:

 • na licencji CC-BY
 • 346 artykułów w skali kraju. Pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji

Uwaga: decyduje data “Manuscript Acceptance Date” określana czasem w artykułach jako “Revised".

RSC

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej RSC

Program jest kontynuowany w 2023 r. bez ograniczeń na liczbę artykułów.

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondencyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program obejmuje:

 • czasopisma hybrydowe RSC

Program nie obejmuje tytułów RSC wydawanych w całości w formacie Gold Open Access, takich jak:

 • Chemical Science
 • RSC Advances
 • Nanoscale Advances
 • RSC Chemical Biology
 • Materials Advances
 • Environmental Science: Atmospheres

Program pozwala na publikację otwartą bez opłat:

 • na licencji CC-BY
 • nieograniczonej liczby artykułów w formie Open Access dla pracowników PW

W celu skorzystania z programu należy, w formularzu określającym warunki publikacji, wybrać model OA.

 

IEEE

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IEEE

Program publikowania zawieszony w związku z brakiem dofinansowania w 2023 r. (aktualizacja 03.01.2023).

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondencyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program obejmuje:

 • wszystkie czasopisma otwarte i hybrydowe IEEE, zobacz listę IEEE OPEN.

Program pozwala na publikację otwartą bez opłat:

 • 25 artykułów (liczba artykułów zamówiona dla PW) przyjętych do publikacji od 1 lipca 2020 r. Artykuły zamówione przez PW w 2020 r. i nie wykorzystane do końca roku, będą mogły być wykorzystane do 30 czerwca 2021 r. z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Autorzy zainteresowani udziałem w programie powinni wskazać odpowiednią afiliację na etapie wysyłania artykułu do recenzji, a następnie, po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu artykułu do publikacji, skorzystać z systemu RightsLink, w którym można wybrać finansowanie w ramach puli artykułów finansowanych przez swoją instytucję, patrz Przewodnik dla autorów. Informacja o artykule jest kierowana do lokalnego administratora programu w instytucji, który zatwierdza publikację artykułu w ramach programu.

Zwracamy Państwa uwagę na tytuł IEEE Access. Ten tytuł cechuje szybki proces recenzowania artykułów. Dla autora oznacza to, że informacje zwrotną odnośnie oceny swojej publikacji pod kątem możliwości opublikowania otrzyma w relatywnie krótkim czasie (średnio  to 4-6 tygodni od momentu zgłoszenia artykułu do jego publikacji).

W IEEE Access znajdują się sekcje specyficzne dla dyscyplin, dostosowanych do towarzystw naukowych IEEE je opiniujących.

Są to:

 • IEEE Broadcast Technology Society
 • IEEE Electronics Packaging Society
 • IEEE Engineering in Medicine and Biology Society
 • IEEE Photonics Society
 • IEEE Reliability Society
 • IEEE Power and Energy Society

Dodatkowe  informacji o tytule znajdą Państwo na https://open.ieee.org/index.php/publishing-options/ieee-access-journal/

Emerald

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej EMERALD

Pula artykułów na 2023 r. została wyczerpana.

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondencyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).
Program obejmuje:
 • czasopisma z kolekcji Premier, którą subskrybuje PW

Program pozwala na publikację otwartą bez opłat:

 • na licencji CC-BY

Artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjęcia do publikacji.

Autorzy, którzy wysyłają artykuł do recenzji, wypełniają formularz on-line w systemie ScholarOne, w którym powinni wskazać swoją instytucję w rubryce “primary affiliation” (do programu Emerald uprawnia tylko ta główna afiliacja), adres email w domenie tej instytucji oraz zaznaczyć wybór ‘Yes. I want to publish open access’, jak pokazano w broszurze. Po zaakceptowaniu artukułu do publikacji Emerald skontaktuje się z autorem w sprawie licencji. Jeśli artykuł będzie uprawniony do programu i pula programu nie będzie wyczerpana, to Emerald zaproponuje licencję CC-BY na publikację owartą w ramach programu bez kosztów dla autora (tzw. voucher). Jeśli artykuł nie będzie uprawniony lub pula będzie wyczerpana, to Emerald zaproponuje wybór: bezpłatną publikację w module subskrypcyjnym (Emerald Copyright) lub publikację otwartą na koszt autora. Autorzy korzystający z programu mogą także uzyskać pomoc na każdym etapie publikacji w Emerald pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

IoP

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej IOP

W związku z potwierdzeniem dofinansowania MEiN (komunikat z 19 stycznia 2023 r.) program IOP 2023 działa od 31 stycznia na konto nowej umowy 2023-2025. Pula w programie jest nieograniczona. Zostało wykorzystane 49 artykułów (aktualizacja: 13.07.2023).

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondencyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program obejmuje:

Program pozwala na publikację otwartą bez opłat:

 • na licencji CC-BY
 • nieograniczonej liczby artykułów przyjętych do publikacji w bieżącym roku
 • pula nie jest rozdzielona na instytucje i artykuły są włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji.

IOP rozpoznaje artykuły uprawnione do programu na podstawie afiliacji podanej przez autora korespondencyjnego w formularzu przy wysyłaniu manuskryptu do czasopisma i po przyjęciu artykułu do publikacji przesyła informację o artykule do ICM. Po sprawdzeniu, czy w artykule podana jest odpowiednia afiliacja, ICM potwierdza włączenie artykułu do programu. W ramach nowego systemu wprowadzonego przez IOP w 2021 r. autor wypełnia dodatkowy formularz w trakcie recenzji albo zaraz po akceptacji artykułu. W tym formularzu autor ma możliwość wyboru publikacji OA w ramach programu i z zachowaniem praw autorskich. Jeżeli autor zrezygnuje z publikacji OA lub powiadomi wydawcę, że chce pokryć koszty z innego źródła, artykuł nie jest włączany do programu. Autorzy, którzy wraz z akceptacją artykułu nie dostaną propozycji włączenia do programu, mogą zgłaszać się do ICM na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. załączając stronę/y z tytułem, autorami i afiliacjami z zaakceptowanego manuskryptu. Dostępna jest także informacja o programie na stronie wydawcy.

Science

Program publikowania otwartego Science w ramach licencji krajowej

Program działa z nową roczną pulą 10 artykułów w 2023 r.

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondencyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program jest dodatkiem do licencji krajowej na dostęp do czasopisma Science w latach 2019-2021.

Czasopismo Science działa wyłącznie w modelu subskrypcyjnym, a do publikowania otwartego przeznaczone jest osobne czasopismo Open Access Science Advances.

Krajowa opłata licencyjna Science finansowana przez MEiN pokrywa koszt publikacji w czasopiśmie Science Advances do 10 artykułów z Polski rocznie. Oferta przysługuje autorom korespondencyjnym afiliowanym w polskich instytucjach objętych licencją Science, którzy wskazali tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. Wydawnictwo samo identyfikuje takie artykuły, ale autorzy korespondencyjni, których artykuły zostały przyjęte do druku, mogą dodatkowo kontaktować się z ICM na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu skorzystania z programu

Taylor & Francis

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej T&F

Program publikowania zawieszony w związku z brakiem dofinansowania w 2023 r.

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondencyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program obejmuje publikację artykułów w formule Open Access w czasopismach T&F Open Select (Hybrid), T&F Open (Full OA) – Lista dostępna TUTAJ

 • środki na publikowanie są limitowane (w chwili obecnej są jeszcze dostępne)
 • artykuły będą włączane do programu w kolejności przyjmowania artykułów do publikacji

Autor artykułu zaakceptowanego do publikacji powinien wypełnić formularz on-line zgodnie z instrukcją wydawcy. Autor korespondencyjny powinien posługiwać się adresem email z domeny instytucji uczestniczącej w programie.
Informacja o zgłoszeniu artykułu jest przesyłana przez T&F do lokalnego administratora w PW, który dokonuje weryfikacji, czy autor jest afiliowany w instytucji oraz czy wskazał tę afiliację na stronie tytułowej artykułu. W razie wątpliwości lokalny administrator kontaktuje się z autorem.

Cambridge University Press

Program publikowania otwartego w ramach licencji konsorcyjnej CUP

Pula 30 artykułów przewidziana dla konsorcjum została wyczerpana.

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondencyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program obejmuje:

 • 376 otwartych i hybrydowych czasopism CUP, ale autor z danej instytucji jest uprawniony do bezpłatnego publikowania otwartego tylko w czasopismach z tej kolekcji, którą subskrybuje ta instytucja, autor może to sprawdzić na dedykowanej stronie na serwerze wydawcy

Program pozwala na publikację otwartą bez opłat:

 • na licencji CC-BY
 • 30 artykułów dla całego konsorcjum (w tym maksymalnie 5 bezpłatnych artykułów OA dla jednej instytucji)

Program pozwala na publikację bez opłat dla autorów artykułów przyjętych do publikacji w biążacym roku.

Autorzy korespondencyjni, którzy wysyłają artykuł do recenzji, powinni wykazać swoją przynależność instytucjonalną, np. podając swój identyfikator Orcid. Zalecane jest także korzystanie z emaila instytucjonalnego, co ułatwi identyfikakcję instytucji autora. Po recenzjach oraz po zaakceptowaniu artykułu przez zespół redakcyjny czasopisma, autor otrzyma wiadomość email wraz z linkiem do strony danego czasopisma, na której znajdują się formularze niezbędne do przygotowania umowy licencyjnej. Autor, który chce opublikować artykuł otwarty, powinien wybrać jeden z dwu formularzy w sekcji „Open Access Articles” oraz wybrać wersję licencji Creative Commons. Wybór formularza zależy od tego, czy właścicielem praw autorskich danej publikacji jest autor/autorzy publikacji, czy też jego/ich pracodawcy. Po wypełnieniu i złożeniu formularza przez autora, artykuł jest kierowany do zatwierdzenia publikacji w ramach programu przez koordynatora, a po zakończeniu procesu autor otrzyma wiadomość email z potwierdzeniem, że artykuł zostanie opublikowany w otwartym dostępie. Cały proces opisany jest krok po kroku w przewodniku „Step-by-step guide to publishing Open Access in Cambridge Journals”.

MDPI

 

Informujemy, że od 1 lipca br. PW zakończyło współpracę z wydawcą MDPI. Wiąże się to z brakiem 10% zniżki dla autorów PW na publikowanie otwarte.

Autorzy kwalifikujący się do programu:

 • autor korespondencyjny afiliowany w Politechnice Warszawskiej. W procesie publikacyjnym zaleca się podawanie adresu e-mail w domenie instytucji (@pw.edu.pl).

Program obejmuje:

Program pozwala na publikację otwartą:

 • z 10% zniżką

Wydawnictwo szwajcarskie MPDI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) to jeden z wiodących wydawców Open Access. MPDI obecnie wydaje ponad 200 czasopism, kilkadziesiąt z nich jest indeksowanych w bazie Web of Science. Zakres tematyczny obejmuje chemię, materiałoznawstwo, nauki medyczne, fizykę, biologię, inżynierię, ochronę środowiska, socjologię, ekonomię, informatykę oraz matematykę.

W celu uzyskania zniżki należy, po dodaniu artykułu w elektronicznym systemie SuSy: Submit Manuscript, wybrać z bocznego menu: Display Submitted Manuscripts, a następnie z listy instytucji – Warsaw University of Technology.

Przydatne linki:

 

IDUB Open Science

Wnioski o wsparcie finansowe w IV edycji programu Open Science można składać od dnia 15 lutego 2023 roku do czasu wyczerpania zaplanowanych na dany rok środków finansowych.

W ramach programu Open Science w projekcie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oferowane jest wsparcie finansowe na publikowanie artykułów naukowych w formule OA. Beneficjentami programu mogą być pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni.

Wsparcie finansowe udzielane jest na publikowanie artykułów w czasopismach z dwóch pierwszych decyli wg bieżącego wskaźnika CiteScore bazy Scopus. Wykazy czasopism udostępniane są na stronie internetowej projektu IDUB [LINK].
Wsparcie finansowe udzielane jest w kwocie nieprzekraczającej 15 000 złotych brutto w wymiarze:

 • 100% opłaty za publikację artykułu w czasopiśmie z pierwszego decyla – w przypadku artykułów, których autor korespondencyjny lub większość autorów ma afiliację Politechniki Warszawskiej;
 • 100% opłaty za publikację artykułu w czasopiśmie z drugiego decyla – w przypadku artykułów we współpracy międzynarodowej, których autor korespondencyjny lub większość autorów ma afiliację Politechniki Warszawskiej;
 • 75% opłaty za publikację artykułu w czasopismach z pierwszego decyla lub z drugiego decyla w przypadku artykułów we współpracy międzynarodowej, których autorzy nie posiadają w większości afiliacji Politechniki Warszawskiej;
 • 50% opłaty za publikację artykułu w czasopiśmie z drugiego decyla – w przypadku artykułów, których autor korespondencyjny lub większość autorów posiada afiliację Politechniki Warszawskiej;
 • proporcjonalnie do udziału procentowego autorów afiliowanych do Politechniki Warszawskiej za publikację w innych przypadkach.

Regulamin programu Open Science i formularz aplikacyjny jest dostępny na stronie Politechnika Warszawska - Uczelnia Badawcza [LINK]

Najczęściej zadawane pytania:

 

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy