Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Zapisy

Użytkownicy biblioteki

Z Biblioteki Głównej PW mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby. Wytyczne dotyczące uprawnień do korzystania z bibliotek PW dla poszczególnych grup użytkowników określa Regulamin.

Zapisy

Karta biblioteczna

Dla studentów oraz doktorantów PW kartą biblioteczną jest Elektroniczna Legitymacja Studencka, która zostaje aktywowana w momencie zapisu do Biblioteki PW.
Pozostałe grupy uprawnionych do zapisu użytkowników otrzymują kartę biblioteczną wydawaną przez Bibliotekę.

Karty bibliotecznej/elektronicznej legitymacji studenta nie można pożyczać ani odstępować innym osobom.

© 2021 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy