Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Zapisy

Użytkownicy biblioteki

Z Biblioteki Głównej PW mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby. Wytyczne dotyczące uprawnień do korzystania z bibliotek PW dla poszczególnych grup użytkowników określa Regulamin.

Zapisy

Karta biblioteczna

Dla studentów oraz doktorantów PW kartą biblioteczną jest Elektroniczna Legitymacja Studencka, która zostaje aktywowana w momencie zapisu do Biblioteki PW.
Dla pracowników PW kartą biblioteczną może być Elektroniczna Legitymacja Pracownika PW.
Pozostałe grupy uprawnionych do zapisu użytkowników otrzymują kartę biblioteczną wydawaną przez Bibliotekę.

Karty bibliotecznej nie można pożyczać ani odstępować innym osobom.

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy