strona startowa witryny Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - Uruchomienie i bieżąca aktualizacja Repozytorium Politechniki Warszawskiej

Start » O nas » Wydarzenia » Projekty » Uruchomienie i bieżąca aktualizacja Repozytorium Politechniki Warszawskiej

Uruchomienie i bieżąca aktualizacja Repozytorium Politechniki Warszawskiej

Uruchomienie i bieżąca aktualizacja Repozytorium Politechniki Warszawskiej — 2012 rok

Działania zmierzające do utworzenia w PW Repozytorium PW, zainicjowano w 2010 roku, wspólnym projektem Wydziałów: EiTI, Chemicznego i Biblioteki Głównej realizowanym w ramach Uczelnianego Programu Badawczego. Następnie prace projektowe realizowane były przede wszystkim na Wydziale EiTI (w ramach projektu SYNAT / PASSIM – więcej zob. s. 7), gdzie powstawał wydziałowy system ewidencji dorobku pracowników EiTI połączony z systemem archiwizacji pełnych tekstów tych publikacji.

W 2012 roku działania Biblioteki Głównej koncentrowały się przede wszystkim na opracowaniu stałych elementów opisu i weryfikację danych w tworzonej w Bibliotece Głównej bazie BIBLIO i DOKTO (jako ważnych źródeł danych dla centralnego systemu ewidencji i Repozytorium PW), a także na przygotowaniu narzędzi informatycznych dla przejmowania danych z innych systemów funkcjonujących na uczelni lub systemów zewnętrznych. Celem projektu było także przygotowanie rozwiązań organizacyjnych dla wdrożenia projektu, przygotowanie szkoleń i materiałów instruktażowych, a także opracowanie strony domowej Repozytorium PW.

Repozytorium, działające na bazie oprogramowania Omega-PIR wykonane  w ramach projektu PASSIM / SYNAT uruchomiono w styczniu 2013 roku i jest dostępne pod adresem: https://repo.pw.edu.pl

Projekt był dofinansowany ze środków MNiSW na działalność upowszechniającą naukę w 2012 roku.

Repozytorium oraz Baza Wiedzy PW są aktualizowane i rozbudowywane na bieżąco, ze środków własnych PW. W rozbudowie Oprogramowania Omega-PSIR uczestniczą członkowie grupy instytucji wspierających jego rozwój.

  

© 2024 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy | Mapa strony