strona startowa witryny Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - Zaproponuj do zbiorów

Start » Zaproponuj do zbiorów

Zaproponuj do e-zbiorów

Zanim wypełnisz formularz, sprawdź w katalogu bibliotecznym, czy danej pozycji nie ma w naszych zbiorach.

INFORMACJE O KSIĄŻCE
ZAMAWIAJĄCY

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. – „RODO”) Politechnika Warszawska informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, reprezentowana przez Rektora z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą w celu realizacji komunikacji lub dostarczania usług za pośrednictwem strony internetowej Biblioteki Głównej PW.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem:
  • przypadków przewidzianych przepisami prawa ;
  • podmiotów, którym Politechnika Warszawska powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów.
 5. Dane przetwarzane będą przez okres prowadzonej komunikacji lub dostarczania usług.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

© 2024 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy | Mapa strony