strona startowa witryny Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - Merkuriusz

Start » O nas » Wydarzenia » Projekty » Merkuriusz

Merkuriusz

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej we współpracy z Biblioteką Narodową realizują projekt Zintegrowana Platforma Polskich Czasopism Naukowych  „Merkuriusz”. Celem projektu jest udostepnienie jak najszerszemu gronu użytkowników, zarówno ze środowisk naukowych, akademickich jak i biznesowych, zdigitalizowanych wersji artykułów z czasopism znajdujących się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt zakłada, że cyfrowe wersje artykułów opatrzone zostaną opisami bibliograficznymi i będą udostępnione za pośrednictwem Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji naukowych ACADEMICA. Przygotowana przez Bibliotekę Główną oraz Bibliotekę Narodową baza obejmować będzie komplet artykułów opublikowanych w latach 2002-2014, a po zakończeniu projektu będzie sukcesywnie aktualizowana. Dostęp do artykułów na wolnych bądź niewyłącznych licencjach możliwy będzie za pośrednictwem sieci Internet bez żadnych ograniczeń. Zasoby chronione innymi licencjami udostępniane będą bezpłatnie za pośrednictwem sieci bibliotek naukowych na terenie całego kraju w ramach systemu ACADEMICA.

Nazwa projektu „Merkuriusz” odnosi się do tytułu najstarszego polskiego czasopisma „Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zawierający”, ukazującego się w 1661 r. Czasopismo zawierało nadsyłane przez korespondentów pisma informacje o najciekawszych wydarzeniach z Polski i Europy.

W ramach prac przydzielonych do realizacji Bibliotece Głównej PW, w pierwszym okresie projektu, zespół ds. realizacji skupił się na przygotowaniu zadań oraz zaplecza sprzętowego, niezbędnego podczas procesu digitalizacji. W wyniki tych prac, przeanalizowano wykaz tytułów, pod kątem ich dostępności w BG, BN oraz ustalono kolejność, w jakiej mają być digitalizowane poszczególne tytuły czasopism. Ponadto niezbędnym stało się przygotowanie systemu monitorującego postęp prac projektowych oraz stworzenie dostępnej dla wszystkich, zaangażowanych w projekt osób, platformy informacyjnej. Po ustaleniu z Biblioteką Narodową standardu formatu danych bibliograficznych przystąpiono do szkolenia zatrudnionych w projekcie osób w zakresie wprowadzania danych oraz obsługi sprzętu skanującego.

Zespół BG PW składający się z ok 70 osób opracował w dotychczasowym czasie 174 tytułów czasopism z deklarowanych na  cały okres projektu 308 tytułów. Łączna liczba wprowadzonych do bazy opisów wynosi 85 850, 542 990 skanów oraz 24 000 publikacji w repozytorium BN (stan na koniec maj 2015)

W dniu 18 września 2015 odbyła się również konferencja promująca projekt. Podczas spotkania, w którym wzięło udział prawie 100 uczestników, przedstawione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem platformy ACADEMICA, pracami nad tworzeniem bazy „Merkuriusz” a także zagadnienia prawne dotyczące bibliotek. Relację oraz prezentację z tego wydarzenia można znaleźć w zakładce: Konferencja Merkuriusz

Merkurisuz loga

Projekt „Merkuriusz” realizowany będzie do końca listopada 2015 r. a łączny budżet przedsięwzięcia to niemal 15 milionów złotych i finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

© 2024 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy | Mapa strony