Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Access Engineering - dostęp testowy

AccessEngineering Print Quality 2013


Access Engineering to multimedialna baza z zakresu szeroko pojętej inżynierii, a w szczególności nauk ścisłych, matematyczno-przyrodniczych, fizyki, nauk inżynieryjno-technicznych i informatyki. Przeznaczona dla naukowców, inżynierów, kadry dydaktycznej oraz studentów.

Baza udostępnia: podręczniki, monografie, filmy video, interaktywne wykresy, tabele i kalkulatory naukowe.

Prezentacja Access Engineering

Dostęp testowy jest aktywny do 29 czerwca 2021 r. dla wszystkich użytkowników z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.

Opinie na temat bazy prosimy przesyłać za pomocą ankiety.

Dostęp testowy JoVE

Biblioteka Główna otrzymała dostęp testowy do platformy JoVE (Journal of Visualized Experiments).
JoVE to jedyny na świecie recenzowany naukowo periodyk w formie wideo z zakresu biologii, chemii, medycyny, biotechnologii, psychologii oraz dziedzin pokrewnych, indeksowany w PubMed i Web of Science.

Dostęp testowy do JoVE Unlimited obejmuje:

 • JoVE Journal: recenzowane czasopisma z artykułami opublikowanymi w formie tekstowej i wideo.
 • JoVE Encyclopedia of Experiments: encyklopedia wideo przedstawiająca zaawansowane eksperymenty badawcze.
 • JoVE Science Education: biblioteka filmów przedstawiająca metody badawcze, zastosowania i przykłady z życia codziennego.
 • JoVE Lab Manual: biblioteka wideo przedstawiająca programy nauczania oraz filmy z laboratoriów z instrukcjami krok po kroku.
 • JoVE Core: podręczniki wideoz podstawowymi pojęciami i metodami.

Dostęp testowy jest aktywny do 30 czerwca 2021 r. dla wszystkich użytkowników z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.

Opinie na temat bazy prosimy przesyłać za pomocą ankiety.

IBUK Libra - nowa platfoma

Zachęcamy do zapoznania się z nową odsłoną IBUK Libra. Platforma zawiera elektroniczne wersje książek i czasopism publikowanych przez najważniejsze polskie wydawnictwa naukowe: PWN, WNT, WAM, Wolters Kluwer Polska, wydawnictwa uczelniane, itd.

Warto założyć konto w IBUKU Librze, aby w pełni skorzystać ze wszystkich funkcjonalności. Po zalogowaniu można:
- zobaczyć cztery ostatnio czytane książki + książkę miesiąca od PWN
- zobaczyć wszystkie dostępne książki: zakładka „książki w moich bibliotekach”
- korzystać z karty „moja półka” czyli dodawać do niej wybrane tytuły, czytać czy kopiować opis bibliograficzny do pracy, bez przechodzenia do wirtualnej półki myIBUK
- przeszukiwać cały zasób IBUKA Libry w karcie „wszystkie książki”, gdzie znajduje się 47 000 tytułów
Więcej informacji nt. platformy i jej funkcjonalności w social mediach

Dostęp testowy do portalu Statista

Biblioteka Główna otrzymała dostęp testowy do portalu Statista.

Statista jest jedną z największych na świecie platform zawierających statystyki i dane rynkowe, która umożliwia dostęp do ponad 1,5 miliona statystyk, prognoz, dokumentacji, raportów i infografik na 80 000 tematów z ponad 22 500 źródeł. Platforma jest zbiorem danych na temat ekonomii, potrzeb konsumenckich, badań opinii publicznej i trendów demograficznych. Wszystkie dane można pobrać zaledwie w kilka sekund i są dostępne w różnych formatach.

Dostęp testowy jest aktywny do 12 maja 2021 r. dla wszystkich użytkowników, z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.
Opinie na temat bazy prosimy przesłać za pomocą ankiety.

Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku

Ekurs Przysposobienie bilioteczne będzie otwarty w terminie 23 kwietnia - 9 maja 2021.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 63/2017 z dnia 22/12/2017 zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe dla wszystkich studentów:

 • pierwszego roku studiów pierwszego stopnia
 • pierwszego roku studiów jednolitych studiów magisterskich
 • pierwszego roku studiów magisterskich (którzy nie ukończyli wcześniej szkolenia na tej Uczelni).

Przysposobienie biblioteczne jest prowadzone drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej.

Instrukcja logowania do ekursu:

Każdy uczestnik kursu musi samodzielnie zalogować się na platformie (https://moodle.usos.pw.edu.pl) według poniższej instrukcji:

 1. Wybierz "Zaloguj się" (w prawym górnym rogu ekranu)
 2. Wybierz logowanie z wykorzystaniem kont ogólnopolitechnicznych USOSW
 3. Login i hasło są takie same jak do systemu USOSWeb
 4. Wprowadź swój login: numer PESEL lub adres email podany przy rekrutacji (bądź identyfikator uzyskany w dziekanacie właściwego wydziału w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL)
 5. Wprowadź swoje hasło do USOSWeb. Studenci, którzy logują się po raz pierwszy do USOSWeb wpisują hasło z systemu Rekrutacja PW.
 6. Wybierz kurs 4310-00000-I0P-0001 # CWI # Przysposobienie biblioteczne - Ćwiczenia (https://moodle.usos.pw.edu.pl/course/view.php?id=1633)

 Uwaga!
Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, spróbuj odzyskać je samodzielnie, wykonując procedurę odzyskiwania w aplikacji dostępnej pod adresem (link resetowania hasła). W przypadku braku wystarczających danych w systemie, bądź braku możliwości samodzielnego odzyskania hasła, należy zgłosić się do Dziekanatu Swojego Wydziału.

Studenci, którzy:

 • nie zostali zapisani automatycznie na kurs
 • nie wykonali szkolenia w poprzednich latach

mogą samodzielnie zapisać się na zajęcia przez USOS web. Kod przedmiotu: 4310-00000-I0P-0001. Zobacz instrukcję zapisu na przedmiot w USOS.
Po zapisie na przedmiot, kurs na platformie będzie dostępny następnego dnia po godz 10.00.

Istnieje możliwość przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego dla studentów, którzy realizowali szkolenie w poprzednich latach lub na innym wydziale PW. W tym celu należy wypełnić formularz.
Nie przepisujemy zaliczeń ze studiów inżynierskich na magisterskie.

Baza MathSciNet

Biblioteka Główna PW zaprasza do skorzystania z bazy MathSciNet (na platformie EBSCOHost) oferującą dostęp do starannie prowadzonej i łatwej do przeszukiwania bazy recenzji, abstraktów i informacji bibliograficznych dla większości literatury z zakresu nauk matematycznych przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne (American Mathematical Society - AMS). Każdego roku do bazy dodawanych jest ponad 100 000 nowych pozycji.

Dostęp jest aktywny do końca roku 2021 dla wszystkich użytkowników z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.
Opinie na temat bazy prosimy przesłać za pomocą ankiety.

Grammarly Premium

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Biblioteka Główna wykupiła roczny dostęp do Grammarly Premium.  
Jest to narzędzie do korekty błędów językowych w tekstach w języku angielskim. Grammarly sprawdza gramatykę, interpunkcję, stylistykę, ortografię (zasady działania).

Zgłoszenie w sprawie założenia konta prosimy przesłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego  (wymagany adres mailowy w domenie @pw.edu.pl). 
Liczba kont jest ograniczona w ramach poszczególnych grup użytkowników.
W przypadku stwierdzenia braku aktywności na koncie powyżej 3 miesięcy, następuje dezaktywacja konta, o  czym użytkownik zostaje poinformowany drogą mailową.

Grammarly umożliwia korzystanie z funkcjonalności, które działają bezpośrednio podczas pisania tekstów:
     - w programie Word
     - w przeglądarce internetowej
     - jako aplikacja desktopowa dla Windows i macOS
     - oraz jako aplikacja mobilna

Lista aplikacji jest widoczna po zalogowaniu w zakładce Apps (z lewej strony ekranu).

Grammarly

Wszelkie uwagi odnośnie programu prosimy przesłać za pomocą formularza

Utrudnienia w dostępie do Bazy Wiedzy PW

W związku z migracją danych do nowej wersji systemu od 07.04.2021 godz. 18:00 do 12.04.2021 godz. 12:00 wystąpią ograniczenia w dostępie do Bazy Wiedzy PW (w tym brak możliwośći zalogowania się do systemu).
Za utrudnienia przepraszamy.

Program antyplagiatowy iThenticate

Biblioteka Główna zaprasza do skorzystania z programu antyplagiatowego iThenticate.  
Jest to projekt pilotażowy skierowany do pracowników/doktorantów prowadzących działalność naukową w Politechnice Warszawskiej. Program umożliwia weryfikację oryginalności dokumentu (głównie anglojęzycznego) przed opublikowaniem, poprzez porównanie z otwartymi zasobami Internetu oraz z bazami danych indeksowanymi przez iThenticate. Nie zalecamy sprawdzania tekstów w języku polskim z uwagi na niewystarczającą bazę referencyjną. 

Wyniki analizy przedstawiane są w formie raportu, który zawiera:

 • wskaźniki podobieństwa (dla całego dokumentu oraz poszczególnych źródeł), które procentowo określają liczbę odnalezionych w analizowanym dokumencie zapożyczeń. 
 • zaznaczone fragmenty pracy identyczne z tekstami odnalezionymi w bazach porównawczych wraz z podaniem ich źródła.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego  
(wymagany adres mailowy w domenie @pw.edu.pl)

Program skierowany do pracowników naukowych i doktorantów PW. Liczba kont jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba sprawdzeń dla PW jest limitowana. Każde powtórne wgranie tego samego dokumentu jest liczone jako nowe sprawdzenie, dlatego prosimy o rozważne korzystanie z programu.
W ramach konta należy dokonywać sprawdzenia własnych prac naukowych (autorskich lub współautorskich)

W przypadku stwierdzenia braku aktywności na koncie powyżej 3 miesięcy, następuje dezaktywacja konta, o czym użytkownik zostaje poinformowany drogą mailową.

Prosimy o ocenę programu za pomocą krótkiejankiety (4 pytania) - w zależności od zainteresowania oraz zebranych opinii, zostanie podjęta decyzja odnoście zakupu dodatkowych kont.

Więcej informacji:   
Instrukcja w j. polskim (skrócona wersja) 
Instrukcja w j. polskim (pełna wersja) 
Filmy instruktażowe

Baza Oxford Handbooks Online - dostęp testowy

Biblioteka Główna PW zaprasza do skorzystania z kolekcji Business & Management w bazie Oxford Handbooks Online. Kolekcja zawiera 70 książek i ponad 1900 artykułów.

Dostęp testowy jest aktywny do 31 marca dla wszystkich użytkowników z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.
Opinie na temat bazy prosimy przesyłać do Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych BG PW na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bezpłatne szkolenia online 2021

Biblioteka Główna PW zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach online firmy Elsevier i Clarivate.
Szkolenia przeprowadzone są w języku polskim:

08.04 12:30 Pierwsze kroki z ScienceDirect
13.04 11:00 Jak zwiększyć efektywność wyszukiwania w bazie Scopus?
20.04 11:00 SciVal dla naukowca - jak wykorzystać dane bibliometryczne w procesie grantowym?
21.04 12:00 Czytanie to nauka
27.04 11:00 Publikowanie w Otwartym Dostępie z Digital Commons
11.05 11:00 Dlaczego widoczność ma znaczenie?
25.05 11:00 Otwarta nauka (OS) - narzędzia do odkrywania, promowania i udostępniania badań
01.06 11:00 Przydatne funkcje bazy Scopus

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi:
- firmy Elsevier dotyczących m.in. baz ScienceDirect, Scopus, Reaxys oraz narzędzi takich jak SciVal, Mendeley itd.
- firmy Clarivate dotyczące platformy Web of Science (inCites, EndNote)

Informacje o kolejnych szkoleniach online będą uzupełniane na bieżąco.

Ebookpoint BIBLIO

Biblioteka Główna zakupiła dostęp do platformy Ebookpoint BIBLIO (dawne Nasbi)
Jest to interdyscyplinarna biblioteka e-booków, z możliwością:

 • wypożyczania online subskrybowanych przez BG e-booków
 • zgłaszania tytułów do subskrypcji przez BG

Instrukcja korzystania z bazy:

 • książki mogą być czytane jednocześnie przez 5 użytkowników
 • jeżeli chcesz wypożyczyć książkę kliknij „Pożycz” - książka zostanie dodana na twoją wirtualną półkę i będzie na niej dostępna przez 14 dni.
 • w chwili obecnej BG wykupiła dostęp do 120 pozycji. Jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie wykupione przez BG tytuły: kliknij „Ebooki” z menu „Kategorie”. Jeżeli liczba dostępnych egzemplarzy wynosi zero, oznacza to, że wszystkie wykupione licencje zostały wykorzystane. W takim wypadku należy zaczekać, aż inni użytkownicy zwrócą kopie danej książki.
 • jeżeli skończysz czytać książkę przed upływem 14 dni, kliknij przycisk „Oddaj”
 • jeżeli chcesz zaproponować zakup jakieś publikacji: wyszukają ją, a następnie kliknij "Zamów w bibliotece"

Warunkiem dostępu do bazy jest założenie indywidualnego konta w bazie.

Z zasobów Ebookpoint można również korzystać spoza terenu PW:

 • przy pierwszym logowaniu należy sparować konto w bazie z kontem bibliotecznym - wyeliminuje to wymóg podwójnego logowania w przyszłości.

Seminarium OMEGA-PSIR 2020

Politechnika Warszawska
Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Biblioteka Główna oraz Sages
zapraszają do wzięcia udziału
w seminarium OMEGA-PSIR

„VII Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy"

7-10 grudnia 2020 roku

 

Cykliczne seminaria prezentujące rozwój oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy Omega-PSIR są miejscem spotkań przedstawicieli świata nauki, pracowników bibliotek oraz osób tworzących systemy informacji o nauce. Ich celem jest wymiana doświadczeń twórców systemów oraz ich użytkowników, pracowników nauki oraz przedstawicieli instytucji gromadzących dane o dorobku nauki polskiej.

Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie różnym aspektom związanym z wdrożeniem systemu typu CRIS (Current Research Information System) w uczelni, z naciskiem na zagadnienia związane z procesem ewaluacji jednostek naukowych. Zaprezentowane będą prace OPI nad systemami służącymi do ewaluacji za lata 2017-2021 r. Przedstawimy także narzędzia oprogramowania OMEGA-PSIR wspomagające na uczelni procesy związane z ewaluacją, takie jak obliczanie dorobku indywidualnego i zbiorowego, identyfikowanie zagrożeń związanych z zaniżeniem oceny, czy integrację z systemami centralnymi.

Seminarium będzie miało formę wykładowo –dyskusyjną. Organizatorzy przewidują panel dyskusyjny poruszający problemy związane z organizacją raportowania dorobku. Przewidujemy też dyskusję nad rolą systemów typu CRIS w obsłudze projektów badawczych na uczelni. Dyskusja i wynikające z niej postulaty będą inspiracją do dalszego rozwoju oprogramowania OMEGA –PSIR.

PROGRAM i REJESTRACJA

Organizacja pracy Biblioteki Głównej PW i jej Filii w czasie pandemii

Wspomnienie o Grażynie Lipińskiej (1902-1995)

Historia życia Grażyny Lipińskiej to opowieść o osobie nazwanej przez przedstawiciela Wojska Polskiego żołnierzem niepodległości. W Wikipedii jej zasługi w skrócie opisano hasłami:

„Polska żołnierka (Legionów Polskich, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej), harcerka, chemiczka, nauczycielka, sanitariuszka i łączniczka. Uczestniczka bitwy warszawskiej, III powstania śląskiego i powstania warszawskiego. Szefowa wywiadu Armii Krajowej na Wschodzie. Podpułkownik Wojska Polskiego.”

Grażyna Lipińska była pracownikiem Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w latach 1956-1972. W latach 1965-1972 pełniła funkcję kierownika Oddziału Gromadzenia Zbiorów.

Aby poznać ze szczegółami losy tej wybitnej Polki zapraszamy do przeczytania wspomnienia przygotowanego przez Panią Elżbietę Dudzińską, dyrektora Biblioteki Głównej w latach 1993-2003, która miała możliwość poznania i współpracy z tak wyjątkową osobą.
„Grażyna Lipińska – wspomnienie”

Zachęcamy takze do zapoznania się z innymi opracowaniami:

© 2021 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy