Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Udostępnianie zbiorów

Zamówienia

Rezerwacja

Użytkownik może zarezerwować książkę, która jest w chwili obecnej wypożyczona przez inną osobę. Dokonując rezerwacji, użytkownik ustawia się w kolejce do danego egzemplarza. Jeżeli jest pierwszą osobą czekającą w kolejce, w momencie zwrotu książki zostaje powiadomiony drogą mailową o możliwości jej odbioru.

Warto także przed zarezerwowaniem konkretnego egzemplarza książki, sprawdzić w katalogu bibliotecznym czy dany tytuł dostępny jest w innej lokalizacji oraz jaki jest oczekiwany termin zwrotu wypożyczonego egzemplarza książki.

Wypożyczenia

Z Biblioteki Głównej zbiory mogą wypożyczać osoby posiadające aktywne konto biblioteczne. Zobacz więcej: tabela.

Szczegółowe ustalenia dotyczące grup użytkowników mogących wypożyczać z BG oraz ich uprawnień określa Regulamin.

Przedłużenie terminu zwrotu

Termin zwrotu każdej wypożyczonej książki można przedłużyć trzykrotnie.

Prolongatę książki można dokonać samodzielnie logując się na swoje konto biblioteczne lub korzystając z pomocy bibliotekarza.

Daną książkę można jednorazowo przedłużyć o taki termin, na jaki pierwotnie została wypożyczona (przykładowo książkę wypożyczoną na miesiąc można przedłużyć o kolejny miesiąc). Najlepiej dokonywać prolongaty na kilka dni przed wyznaczoną datą zwrotu.

Brak możliwości przedłużenia terminu zwrotu książki:

Zwrot książek

Wypożyczone książki należy zwracać w tych lokalizacjach, z których zostały wypożyczone.

Zbiory tylko na miejscu

Zasoby BG PW są udostępniane wszystkim zainteresowanym osobom, także tym nieposiadającym konta bibliotecznego, ale w tym przypadku tylko na miejscu. W katalogu bibliotecznym zbiory nie podlegające wypożyczeniu można rozpoznać po statusie: „Na miejscu”, „W czytelni”, „Zamów do czytelni”, „Archiwalny”.

Są to m. in. książki znajdujące się w Wolnym Dostępie oznaczone czerwoną etykietą na grzbiecie oraz:

Zbiory elektroniczne

Wszyscy użytkownicy Bibliotek PW posiadający konto biblioteczne oraz osoby niezapisane do bibliotek mogą korzystać z pełnotekstowych czasopism i książek elektronicznych oraz bibliograficzno-abstraktowych baz danych z komputerów w sieci PW.
Użytkownicy posiadający aktywne konto biblioteczne mogą korzystać z zasobów elektronicznych także z komputerów o zewnętrznym IP (spoza terenu PW). Konieczne jest zalogowanie się do wybranej z listy bazy za pomocą:

  • loginu - numer karty bibliotecznej (legitymacji studenckiej),
  • hasła - tego używanego podczas logowania się do konta bibliotecznego.

Więcej

Instytut Konfucjusza

W ramach współpracy z Instytutem Konfucjusza, Biblioteka Główna PW udostępnia podręczniki do nauki języka mandaryńskiego oraz książki z kolekcji Instytutu dotyczące języka i szeroko pojętej kultury Chin. Zasoby te znajdują się na piętrze IIA Wolnego Dostępu (pok. 243).

Słuchacze uczęszczający na kurs języka mandaryńskiego organizowany przez Instytut mogą wypożyczyć podręczniki na czas trwania kursu. Pozostałe książki dostępne są na miejscu dla wszystkich zainteresowanych; istnieje możliwość samodzielnego skanowania treści na własny użytek.

 

 

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy