Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Instrukcje

Wprowadzenie

Zebrano tutaj materiały instruktażowe skierowane do pracowników i doktorantów, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji dyscyplin naukowych w PW. Dotyczą one postanowień wskazanych w zarządzeniach Rektora odnośnie Kryterium I w ewaluacji.

Integracja BW-ORCID

Jednym z warunków uwzględnienia publikacji w ewaluacji dyscyplin jest jej obecność na profilu ORCID osoby biorącej udział w ewaluacji. W związku z tym w Bazie Wiedzy wdrożono nową funkcjonalność umożliwiającą eksport danych z Bazy Wiedzy na indywidualny profil osoby w ORCID. Wysyłanie danych do ORCID jest możliwe wyłącznie po integracji profilu w Bazie Wiedzy z profilem ORCID. Każda osoba musi ten krok wykonać samodzielnie, ponieważ czynność ta wymaga jednoczesnego zalogowania się zarówno na konto w Bazie Wiedzy, jak i na profil ORCID.

Jeżeli na profilu ORCID lub w Bazie Wiedzy są publikacje, które nie mają numeru DOI, po eksporcie mogą utworzyć się na profilu ORCID duplikaty opisów takich publikacji. Dotyczy to szczególnie starszych publikacji. Właściciel profilu może ręcznie je usunąć albo scalić.

Obowiązek integracji BW-ORCID wynika z Zarządzenia nr 56 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2021 r i obejmuje nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupach pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych i doktorantów odbywających kształcenie w szkole doktorskiej oraz inne osoby prowadzące działalność naukową w Politechnice Warszawskiej.

Materiały instruktażowe w formacie PDF:

 • Integracja (uwierzytelnienie) profilu osoby w Bazie Wiedzy z jej profilem ORCID (PDF)
 • Przekazywanie danych z BW do ORCID (PDF)
 • Porządkowanie konta ORCID. Usuwanie duplikatów (PDF)

FAQ

Gdzie w profilu ORCID należy wprowadzić oficjalną nazwę Politechniki Warszawskiej w języku angielskim "Warsaw University of Technology"?

 • W przypadku:
  • pracowników - wypełnić sekcję "Employment"; można także uzpełnić pole "Department" wpisując nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej, np. wydziału a także sekcję "Educations and qualifications"
  • doktorantów - wypełnić sekcję "Educations and qualifications".

Jak ustawić mój profil ORCID by był otwarty i dostępny publicznie?

 • należy wejść w menu rozwijane pod nazwiskiem właściciela konta (prawy górny róg)
 • wybrać "Account settings"
 • w zakładce "Visibility preferences" kliknąć "Edit"
 • zaznaczyć "Everyone".

Czy trzeba przekazać informację o posiadanym identyfikatorze ORCID, jeżeli jest już wprowadzony do Bazy Wiedzy?

 • Nie, obowiązek dotyczy nowych pracowników. Większość osób ma ten numer zarejestrowany na swoim profilu w BW.

Jak powiązać profil ORCID z profilem Scopus, w przypadku posiadania dorobku publikacyjnego zarejestrowanego w bazie Scopus?

 • Instrukcja jest dostępna TUTAJ.

Jak sprawdzić, czy mój profil ORCID jest już powiązany z profilem Scopus?

 • Jeżeli profile Scopus-ORCID są powiązane to:
  • na profilu ORCID pod numerem ORCID danej osoby, w sekcji "Other IDs", wyświetla się jej identyfikator "Scopus Author ID"
  • na profilu Scopus pod nazwiskiem i imieniem danej osoby, wyświetla się jej numer ORCID.

Nie mam publikacji w Scopus, czy mogę powiązać mój profil ORCID z bazą Scopus?

 • Nie, integracja jest możliwa tylko jeżeli Scopus rejestruje dorobek danej osoby. Scopus gromadzi opisy publikacji tylko z indeksowanych źródeł.

W trakcie eksportu publikacji do ORCID pojawił się komunikat o częściowym eksporcie. Co w takie sytuacji zrobić?

 • Proszę zweryfikować, czy zostały przesłane publikacje z lat 2017-2021 typu książki, rozdziały z książek, artykuły z czasopism. Są one szczególnie istotne z uwagi na uwzględnianie ich w ewaluacji dyscyplin naukowych.Jeżeli publikacje  wydane w okresie objętym ewaluacją nie zostały przesłane to prosimy o zgłoszenie przykładów na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 Czy materiały instruktażowe oraz zarządzenie w sprawie integracji BW-ORCID są dostępne także w języku angielskim?

 • Tak, są dostępne TUTAJ
Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz autorów poszczególnych treści.

Integracja PBN-POLon-ORCID

Zarządzenie nr 56 /2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. nakłada na pracowników naukowych, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej obowiązek założenia konta w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Wynika to z konieczności przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID.

Rejestracji konta w PBN można dokonać na stronie https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/register

Jeśli posiadają już Państwo konto w PBN, można zalogować się dotychczasowymi danymi.

Materiały instruktażowe w formacie PDF:

 • jak założyć konto w PBN (PDF)
 • jak powiązać ORCID z PBN i POL-on (PDF)
 • jakie są najczęściej popełniane błędy i gdzie można uzyskać wsparcie techniczne (PDF)

Film instruktażowy dostępny na kanale YouTube OPI PIB

Jakie są korzyści z podpięcia ORCID do PBN?

 • po podpięciu ORCID do konta w PBN identyfikator będzie trwale powiązany z posiadaczem konta PBN
 • identyfikator będzie prezentowany w Module Analitycznym w profilu autora, który wykonał powiązanie
 • identyfikator będzie prezentowany przy każdej publikacji danego autora
 • jeżeli jednostka naukowa sprawozda do systemu nową publikację przy niej również będzie widoczny ORCID autora
 • wszędzie tam, gdzie w systemie PBN prezentowany jest ORCID, jest on jednocześnie linkiem do konta ORCID danej osoby

Publikacje znajdujące się w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) o ile właściciel profilu wyrazi na to zgodę, będzie można przesłać na konto autora w ORCID. Integracja tych dwóch systemów umożliwia import publikacji z konta autora w ORCID do Profilu Autora w PBN oraz przesyłanie ich z PBN do ORCID.

 

Pytania związane z ORCID i ResearcherID prosimy kierować na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz autorów poszczególnych treści.
 

Oświadczenie 3

Osoby, o których mowa w Zarządzeniu Rektora nr 4/2020 z dnia 29-01-2020 (z pózn. zmianami), składają oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania swoich osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin wskazanych w Oświadczeniach nr 1 i nr 2. Oświadczenie składa się do 31 stycznia każdego roku. Do Oświadczenia dołącza się wykaz osiągnięć naukowych generowany z Bazy Wiedzy PW, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

Oświadczenie uwzględnia patenty na wynalazki i prawa ochronne na wzory użytkowe.

Materiały instruktażowe w formacie PDF dla osób prowadzących działalność naukową:

 • w jednej dyscyplinie (PDF)
 • w dwóch dyscyplinach (PDF)
Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz autorów poszczególnych treści.

 

© 2021 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy