Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Układ działowy zbiorów

Układ księgozbioru w Wolnym Dostępie

Plan Wolnego Dostępu

 

1. Wybierz dział główny (A-Z).
2. Szczegółowy zestaw działów odsyła do odpowiedniego zestawu rekordów w Katalogu PW.

A. Dział ogólny
B. Zarządzanie. Nauki ekonomiczne
C. Matematyka
D. Fizyka
E. Chemia
F. Nauki o Ziemi. Geodezja
G. Mechanika
H. Technologia maszyn. Techniki wytwarzania
I. Elektrotechnika. Elektroenergetyka
J. Elektronika
K. Informatyka
L. Budownictwo
M. Transport
N. Nauki biologiczne. Biotechnologia. Medycyna
O. Poligrafia
P. Prawo. Nauki społeczne. Nauki polityczne
R. Inżynieria materiałowa. Materiałoznawstwo
S. Planowanie przestrzenne. Architektura. Sztuka
W. Inżynieria środowiska. Ochrona środowiska
Z. Nauka. Technika. Historia 

A. Dział ogólny

B. Zarządzanie. Nauki ekonomiczne

C. Matematyka

D. Fizyka

E. Chemia

F. Nauki o Ziemi. Geodezja

G. Mechanika

H. Technologia maszyn. Techniki wytwarzania

I. Elektrotechnika. Elektroenergetyka

J. Elektronika

K. Informatyka

L. Budownictwo

M. Transport

UWAGA: Logistyka jest w dziale B24

N. Nauki biologiczne. Biotechnologia. Medycyna

O. Poligrafia

P. Prawo. Nauki społeczne. Nauki polityczne - dział w trakcie reklasyfikacji, w przypadku wątpliwości zapytaj bibliotekarza

Dotychczasowa struktura

Docelowa struktura

 • 0 Informatory. Opracowania ogólne
  • 01 Encyklopedie. Leksykony
  • 02 Słowniki
  • 03 Opracowania ogólne
 • 1 Nauki prawne
  • 10 Ogólnie
  • 11 Prawo międzynarodowe
  • 12 Prawo państwowe. Prawa człowieka
  • 13 Prawo administracyjne
  • 14 Prawo gospodarcze. Prawo podatkowe
  • 15 Prawo cywilne. Prawo karne
  • 16 Prawo handlowe. Prawo finansowe. Prawo bankowe
  • 17 Prawo własności intelektualnej. Prawo autorskie
  • 18 Prawo ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia
 • 2 Filozofia. Religia. Kultura niematerialna
  • 20 Ogólnie
  • 21 Filozofia
  • 22 Etyka
  • 23 Religia
  • 24 Kultura niematerialna
 • 3 Socjologia. Polityka społeczna. Psychologia
  • 30 Ogólnie
  • 31 Socjologia
  • 32 Polityka społeczna
  • 33 Komunikacja społeczna
  • 34 Psychologia
 • 4 Nauki o pracy
  • 40 Ogólnie
  • 41 Prawo pracy
  • 42 Socjologia pracy. Psychologia pracy
  • 43 Ergonomia. Organizacja pracy. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
  • 44 Polityka zatrudnienia. Rynek pracy
 • 5 Nauki polityczne. Stosunki międzynarodowe
  • 50 Ogólnie
  • 51 Systemy polityczne. Idee polityczne
  • 52 Polityka międzynarodowa
  • 53 Bezpieczeństwo międzynarodowe. Bezpieczeństwo narodowe
  • 54 Europeistyka. Unia Europejska
 • 6 Administracja publiczna
  • 60 Ogólnie
  • 61 Administracja centralna
  • 62 Administracja terenowa
 • 7 Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo
  • 70 Ogólnie
  • 71 Pedagogika. Metodyka nauczania. Dydaktyka
  • 72 Szkolnictwo. Szkolnictwo wyższe
  • 73 Politechnika Warszawska

R. Inżynieria materiałowa. Materiałoznawstwo

S. Planowanie przestrzenne. Architektura. Sztuka

W. Inżynieria środowiska. Ochrona środowiska

Z. Nauka. Technika. Historia

 

© 2022 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy