strona startowa witryny Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - O nas

Start » O nas

O nas

biblioteka PW

Cele działania

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna, wraz z filiami i bibliotekami wydziałowymi, świadczy usługi dla społeczności akademickiej, wspierając działalność dydaktyczną, edukacyjną i badawczą uczelni. Zarówno Biblioteka Główna, jak i pozostałe jednostki biblioteczne tworzą jednolity, zintegrowany System Biblioteczno-Informacyjny, którego celem jest zapewnienie elektronicznej ewidencji zbiorów, ich jednolitego opracowania oraz przekazania informacji o ich dostępności. Wraz z rozwojem nowych technologii, kluczowym zadaniem Biblioteki, jest sprostanie wzrastającemu zapotrzebowaniu użytkowników na informację naukową.

Biblioteka Główna PW jest biblioteką naukową, funkcjonującą w krajowej sieci bibliotecznej. Współpracując z bibliotekami naukowymi w kraju i zagranicą oraz innymi instytucjami naukowymi, wykorzystując najnowsze technologie i metody pracy bibliotek, realizuje swoje cele: powiększenie i aktualizowanie zbiorów bibliotecznych oraz świadczenie profesjonalnych usług informacyjnych i szkolenie użytkowników.

Krótka charakterystyka działalności

Szczegółowe zadania realizowane przez BG PW to m.in.:

  • zapewnienie dostępu do literatury naukowej i dydaktycznej poprzez dobór zgodny z profilem Uczelni i profesjonalne opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz świadczenie usług informacyjnych
  • prowadzenie dokumentacji dorobku piśmienniczego pracowników Uczelni, doktorantów i studentów
  • współudział w kształceniu doktorantów, studentów i młodej kadry naukowej
  • prowadzenie prac badawczych z bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych
  • ochrona zbiorów bibliotecznych.

Zbiory bibliotek PW (Biblioteka Główna, filie, biblioteki wydziałowe, instytutowe itd.) to: 1500000 tomów drukowanych książek i czasopism, ponad 18.000 elektronicznych czasopism, źródeł informacji, elektronicznych książek i baz danych.

Biblioteka Główna i część bibliotek wydziałowych mają wspólny system biblioteczny i centralny katalog on-line (OPAC). Zdigitalizowany katalog kartkowy umożliwia odnalezienie również książek starszych, nie zarejestrowanych jeszcze w OPAC.

Wśród ponad 40 bibliotek PW  największy zbiór drukowanych książek i czasopism posiada Biblioteka Główna. Czytelnicy mogą skorzystać również z publikacji dostarczanych  na zamówienie oraz z pomocy bibliotekarzy i rad w zakresie wyszukiwania potrzebnych materiałów i informacji.

Strona domowa Biblioteki Głównej oferuje zdalny dostęp do czasopism elektronicznych i baz danych. Licencjonowane zasoby elektroniczne są dostępne z terenu Uczelni lub, dla zarejestrowanych użytkowników BG PW, z komputera domowego po wpisaniu hasła konta bibliotecznego.  Bazy danych na CD ROM, jak również drukowane źródła informacji i katalogi kartkowe są dostępne w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. Tam też udzielane są informacje i prowadzone szkolenia w zakresie obsługi baz danych i wyszukiwania informacji.

Na zasoby Biblioteki Głównej  składają się książki, podręczniki, normy, czasopisma, dokumenty elektroniczne. Jest to jeden z najbogatszych w Polsce zbiorów bieżącej literatury naukowej, krajowej i zagranicznej, z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Biblioteka Główna ma ponadto ciekawą kolekcję zbiorów specjalnych: starych druków, map i fotografii, wśród których znajdują się liczne varsaviana. Zgodnie z polityką biblioteki rośnie dostęp do zdigitalizowanych podręczników i zbiorów specjalnych.

Ze zbiorów Biblioteki Głównej można korzystać w obrębie pomieszczeń Wolnego Dostępu na II, IIa i III piętrze.

© 2024 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy | Mapa strony