strona startowa witryny Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - Dla autorów prac dyplomowych i naukowych

Start » Dla autorów prac dyplomowych i naukowych

Dla autorów prac dyplomowych i naukowych

Jak prawidłowo zrobić przypisy i bibliografię załącznikową w swojej pracy

Każda praca naukowa powinna zawierać wykaz dokumentów (np. książek, artykułów), z których skorzystał autor pisząc określoną pracę, uporządkowany alfabetycznie lub według innych zasad (np. typów dokumentów). Taki wykaz, nazywany bibliografią załącznikową, stanowi gotowe źródło literatury na dany temat i jest wyrazem uczciwości autora pracy.

Podstawowe zasady sporządzania opisów bibliograficznych

Opis bibliograficzny poszczególnych rodzajów dokumentów. Przykłady

Systemy powołań

Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Politechniki Warszawskiej oraz autorów poszczególnych treści./p>

Narzędzia do gromadzenia literatury

Jest wiele programów, które mogą być pomocne w trakcie zbierania materiałów i przygotowaniu publikacji. Umożliwiają one:

 • Automatyczne przenoszenie opisów publikacji – poprzez ich bezpośredni import z przeglądanych baz danych i ze stron internetowych
 • Tworzenie własnych baz bibliograficznych i zarządzanie nimi – przechowywanie w jednej bazie informacji bibliograficznych o różnorodnych dokumentach źródłowych. Mogą to być pozycje książkowe czy artykuły z czasopism, jak również pliki np. w formacie *.pdf, *.doc, *.jpg
 • Zautomatyzowane tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej – współpraca z większością popularnych edytorów tekstu, wykorzystywanych do tworzenia publikacji takich jak MS Word, WordPerfect, OpenOffice oraz innych programów, które pozwalają zapamiętywać pliki w formacie *.rtf

Biblioteka Główna szczególnie poleca:

 • Mendeley–  darmowy (dodatkowe opcje dostępne na licencji zamkniętej). Więcej informacji dotyczących korzystania z Mendeley można znaleźć na platformie e-learningowej - w otwartym kursie Mendeley - program do zarządzania literaturą
 • Zotero – bezpłatny dodatek do Firefoxa
 • EndNote Web –  darmowy dla pracowników i studentów PW  - na platformie Web of Science

Plagiat

W trakcie pisania pracy licencjackiej, magisterskiej korzystasz z opublikowanych prac innych autorów (książek, artykułów z czasopism), informacji zamieszczonych na stronach internetowych. Odwołanie do literatury źródłowej świadczy o wiarygodności pracy. Każdemu cytatowi i powołaniu w tekście powinien towarzyszyć przypis, odsyłający do dokumentu źródłowego, z którego został zaczerpnięty.

 • Na jakich zasadach można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku
  Art. 34 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zawiera stwierdzenie "Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia twórcy i źródła." Więcej na ten temat przeczytasz w kursie online „Prawo autorskie dla bibliotekarzy” (i nie tylko dla bibliotekarzy) – dostępny w zakładce Platforma e-learningowa. Materiały szkoleniowe dostosowano do różnych poziomów wiedzy
 • Czym jest plagiat
  Plagiat to termin używany w literaturze prawniczej i orzecznictwie sądowym na określenie przywłaszczenia autorstwa cudzego utworu, czyli wykorzystania (np. skopiowania, rozpowszechniania) cudzego utworu, całego lub fragmentu, i zaprezentowania jako własny. (Stanisławska-Kloc S. Plagiat i autoplagiat."Infos" 2011, nr 16)
 • Konsekwencje wykrycia plagiatu
  • Ustawa o prawie autorskim - odpowiedzialność cywilna (art. 78–79 pr.aut.) i karna (art. 115 pr.aut.)
  • Ustawa o szkolnictwie wyższym - w stosunku do pracownika naukowego (mianowanego nauczyciela akademickiego) to rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia (art.126 u.s.w.) oraz odpowiedzialność dyscyplinarna (art. 144 u.s.w.), w stosunku do studenta - odpowiedzialność dyscyplinarna (art. 214 u.s.w.) oraz odebranie tytułu zawodowego (art. 193 u.s.w.)
  • Ustawa o tytule naukowym i stopniach naukowych - odebranie stopnia doktora lub doktora habilitowanego osobie, w której dorobku lub rozprawie naukowej ujawnione zostało naruszenie prawa autorskiego (por. art. 29 i 29a u.t.n.s.n.)

© 2024 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy | Mapa strony