strona startowa witryny Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - Zbiory z zakresu budownictwa strukturalnego

Start » O nas » Wydarzenia » Projekty » Zbiory z zakresu budownictwa strukturalnego

Opracowanie zbiorów z zakresu budownictwa strukturalnego

logo_mnisw

Biblioteka Główna zakończyła realizację projektu Opracowanie zbiorów z zakresu budownictwa strukturalnego realizowanego ze środków MNSiW na działalność upowszechniającą naukę (Decyzja nr 825/P-DUN/2019.

Zadanie zrealizowane w projekcie miało na celu udostępnienie szerokiemu ogółowi informacji o wszystkich zasobach bibliotecznych Politechniki Warszawskiej, w tym przypadku ciekawych dokumentów z kolekcji Biblioteki Instytutu Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej.

W projekcie zaplanowano zarejestrowanie w Centralnym Katalogu Zbiorów Bibliotek Politechniki Warszawskiej (CKZB PW) łącznie 5 000 egzemplarzy. Wybrany do projektu księgozbiór ma charakter specjalistyczny i obejmuje dokumenty o tematyce związanej z budownictwem infrastrukturalnym z takich dziedzin jak geologia, geotechnika, mechanika gruntów, budowle podziemne, geodezja inżynierska, budownictwo drogowe, budownictwo mostowe, budowa dróg szynowych czy budowa lotnisk. Część tych opracowań ma charakter archiwalny i dotyczy niekiedy obiektów wybudowanych jeszcze w XIX wieku. Niektóre z nich eksploatowane są do dzisiaj.

Rozpowszechnienie informacji o kolekcji ma duże znaczenie przy obecnie prowadzonych pracach architektonicznych bądź remontowych obiektów historycznych takich jak mosty czy linie kolejowe, dla których nie zachowała się żadna dokumentacja techniczno-projektowa. Bieżące monitorowanie stanu technicznego sieci dróg krajowych, w której funkcjonują jeszcze obiekty (mosty) wybudowane w latach 1860 – 1900 o rozwiązaniach konstrukcyjnych nie wytrzymujących współczesnego ruchu, wymaga znajomości podstaw projektowania tych konstrukcji.

Katalogowaniem objęto przede wszystkim najstarszą część zasobu. Wszystkie opisy bibliograficzne sporządzono z autopsji. Prowadzono weryfikację dokumentu w katalogu NUKAT. Rekordy opracowane w NUKAT zarejestrowano w CKZB PW. Dokonano opracowania rzeczowego książek.

W latach 2019 - 2020 roku w ramach projektu sporządzono 5 126 opisów bibliograficznych, w tym 1 730 publikacji wydanych w latach 1861 – 1960, stanowiących najstarszą grupę dokumentów. Spośród nich 5 051 opisów zostało opracowanych w katalogu NUKAT.

W wyniku realizacji projektu Centralny Katalog Zbiorów Bibliotek PW poszerzył się o informacje o cennych zasobach, będących w posiadaniu Biblioteki Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej do tej pory niewidocznych, a przez to niedostępnych dla użytkowników.
Informacja o posiadanych zasobach skatalogowanych w ramach projektu jest dostępna w otwartym Internecie poprzez Centralny Katalog Zbiorów Bibliotek PW.
Opisy zarejestrowane w NUKAT są ponadto sukcesywnie przekazywane do ogólnoświatowego katalogu centralnego OCLC, co w sposób znaczący zwiększyło widoczność opracowanego zasobu w skali globalnej.

© 2024 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy | Mapa strony