Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Opracowanie zbiorów z zakresu budownictwa strukturalnego

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej rozpoczęła realizację projektu Opracowanie zbiorów z zakresu budownictwa strukturalnego finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (Decyzja nr 544/P-DUN/2018). Projekt jest prowadzony w okresie 1.01.2019-30.11.2020.
Zadanie określone w projekcie obejmuje skatalogowanie 5 000 pozycji, w tym ok. 1 000 najstarszych egzemplarzy z kolekcji Biblioteki Instytutu Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej - dokumenty mające charakter specjalistyczny, o tematyce związanej z budownictwem infrastrukturalnym. Opracowanie będzie obejmowało weryfikację danych w centralnym katalogu NUKAT oraz opis rzeczowy.

Kolekcje Biblioteki Instytutu Dróg i Mostów są podstawą prowadzenia prac badawczych przede wszystkim na Wydziałach PW: Inżynierii Lądowej i Transportu. Korzystają z nich pracownicy naukowi i studenci oraz badacze z innych instytucji naukowo-badawczych. Są również wykorzystywane przez projektantów i inwestorów poszukujących materiałów niezbędnych do prac przy ekspertyzach dróg i mostów wybudowanych kilkadziesiąt lat temu, eksploatowanych do dzisiaj i wymagających bieżących przeglądów oraz napraw.

Projekt jest kolejnym etapem podejmowanych od 2010 roku (DUN 1012/2013, 2014, 2016/2017 oraz 2018) działań mających na celu umieszczenie w elektronicznym Centralnym Katalogu Zbiorów Bibliotek PW (CKZB PW) informacji o wszystkich zasobach bibliotecznych PW.

Metadane publikacji wprowadzone w ramach projektu do Centralnego Katalogu NUKAT, za jego pośrednictwem będą przekazane do międzynarodowego katalogu WorldCat (OCLC), co dodatkowo wpłynie na szersze wykorzystanie dokumentów źródłowych.

© 2020 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare