strona startowa witryny Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - Zasoby

Start » Zasoby

Zasoby

Zbiory Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej obejmują literaturę naukową i dydaktyczną z zakresu nauk technicznych w obszarach:

 • nauk podstawowych: matematyki, fizyki i chemii;
 • nauk inżynieryjnych: inżynierii środowiska, materiałowej, lądowej, chemicznej, a także mechatroniki, informatyki, elektroniki, elektrotechniki, transportu, mechaniki, budownictwa, organizacji produkcji oraz architektury;
 • nauk przyrodniczych: biologii, rolnictwa, geodezji i kartografii;
 • nauk społeczno-ekonomicznych: organizacji i zarządzania, nauk politycznych i prawnych.

Zobacz: Układ działowy zbiorów

Zbiory Biblioteki Głównej PW liczą ponad 1 000 000 woluminów. Biblioteka ma do zaoferowania swoim użytkownikom:

 • ok. 570 000 woluminów książek drukowanych;
 • 760 tytułów czasopism w wersji drukowanej;
 • 8 300 tytułów czasopism elektronicznych;
 • 160 000 tytułów książek elektronicznych (zob. Lista tytułów e-źródeł);
 • 150 licencjonowanych baz danych (zob. Lista e-baz);
 • 188 000 jednostek zbiorów specjalnych (starodruki, prace doktorskie, materiały audiowizualne, mikroformy, itd.);
 • 82 000 norm polskich, europejskich i międzynarodowych zharmonizowanych z polskimi
 • oraz wiele innych źródeł informacji.

Biblioteka stale powiększa swoją kolekcję zbiorów systematycznie kupując nowości wydawnicze, prenumerując najważniejsze tytuły czasopism z zakresu nauk technicznych i na bieżąco aktualizując swój księgozbiór.

Ponadto tworzy i rozbudowuje Bibliotekę Cyfrową PW, która gromadzi cyfrowe wersje publikacji stanowiących historyczny dorobek naukowy uczelni, a także materiały dotyczące historii Politechniki Warszawskiej. Dostępne są też zdigitalizowane wybrane skrypty, czasopisma i doktoraty stanowiące współczesny dorobek naukowy i dydaktyczny pracowników Uczelni.

Autorzy prac z tematyki zgodnej z zasobami Biblioteki Cyfrowej PW mogą przekazywać do niej swoje utwory. Wiecej informacji dla autorów

Dzięki uczestnictwu BC PW w Federacji Bibliotek Cyfrowych (FBC) można przeszukiwać, przy pomocy jednego interfejsu, ponad 2 365 000 zasobów z ponad 110 innych bibliotek cyfrowych w Polsce. Ponadto zasoby BC PW są widoczne w europejskiej bibliotece cyfrowej — Europeana.

W ramach zadania projektowego „Kolekcja specjalna z zakresu gospodarki przestrzennej i urbanistyki w zbiorach bibliotek PW", dofinansowanego w programie DUN (Działalność upowszechniająca naukę) powstała Cyfrowa Kolekcja Zbiorów Specjalnych zawierająca cyfrowe wersje dokumentów ze zbiorów Biblioteki Głównej PW - fotografii, slajdów i maszynopisów.

Kolekcja zawiera 1300 fotografii i 200 slajdów architektury sakralnej oraz ponad 1250 maszynopisów z lat 30-90. XX wieku, dotyczących architektury, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska naturalnego, demografii, industrializacji. Kolekcja będzie rozwijana o kolejne zdigitalizowane zbiory specjalne.

Kolekcja udostępniana jest lokalnie za pomocą terminala - Wolny Dostęp II p.. Część fotografii i maszynopisów, należąca do tzw. domeny publicznej udostępniona jest w sieci otwartej w Bibliotece Cyfrowej PW, w Kolekcji GPiM.

 Użytkownicy szerzej zainteresowani udostępnianymi w Kolekcji zbiorami mogą uzyskać informacje na ich temat w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych (pok. 70).

© 2024 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy | Mapa strony