Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Polska lat 60. XX wieku na fotografiach lotniczych

Zapraszamy na wystawę plakatową "Polska lat 60. XX wieku na fotografiach lotniczych" ulokowaną na I piętrze Gmachu Głównego PW. Wystawa jest podsumowaniem realizowanego w 2018 r. projektu „Opracowanie i digitalizacja zespołu archiwalnych fotografii lotniczych”, dofinansowanego ze środków MNiSW na upowszechniania nauki (544/P-DUN/2018).  W ramach zadania zeskanowano zestaw wyselekcjonowanych 2 tysięcy archiwalnych zdjęć  lotniczych,  wykonanych na terenie Polski w latach 50-70. ubiegłego wieku.

Fotografie pochodzą z dawnej fototeki tworzonej w latach  1949-1974 w Pracowni  Dokumentacji Ikonograficznej i Kartograficznej Instytutu  Urbanistyki i Architektury. Fotografie  te pełniły rolę materiału badawczego, służącego  do analiz i opracowań   z dziedziny planowania  przestrzennego. Obecnie stanowią część zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.

Zdigitalizowane fotografie zostały udostępnione w Cyfrowej Kolekcji Zbiorów Specjalnych, działającej w sieci lokalnej, na terminalu w Wolnym Dostępie (II piętro).

Plakaty można oglądac do końca stycznia, a w wersji cyfrowej w Bibliotece Cyfrowej PW.

Nowość - Ibuk Libra na półkach

Od dnia 9 października 2018r. Biblioteka Główna wprowadziła nowe oznaczenia wskazujące książki w wersji elektronicznej z bazy Ibuk Libra. Znajdują się one w :
Bibliotece Głównej w Wolnym Dostępie, Bibliotece Terenu Południowego, Bibliotece Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, Bibliotece Wydziału Chemicznego, Bibliotece DS "Akademik", Bibliotece DS "Babilon", Bibliotece DS "Żaczek".

 plakat ibuk

Opracowanie i digitalizacja zespołu archiwalnych fotografii lotniczych

logotyp mnisw

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej realizuje projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (Decyzja nr 544/P-DUN/2018). Projekt jest prowadzony w okresie 1.02.2016-30.11.2018.
W ramach projektu realizowane są 2 zadania:
Zadanie 1. Przygotowanie metadanych dla zespołu archiwalnych fotografii lotniczych
Typowane do projektu dokumenty to zbiór 2 tys. zdjęć lotniczych, wykonanych na terenie Polski, są częścią składową zbiorów z zakresu gospodarki przestrzennej , urbanistyki i architektury Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, które Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej włączyła do swojego księgozbioru w 2005 roku.
Są to dokumenty szczególnie cenne, udostępniane jedynie na miejscu. Autorzy zdjęć to m.in. Andrzej Nitsch, Janusz Tomaszewski, Stanisław Czarnogórski, Dionizy Gładysz, Teodor Hermańczyk oraz Zbyszek Siemaszko, którego prace ilościowo dominują w prezentowanym zbiorze fotografii. Charakterystyczną cechą tych dokumentów była ich niedostępność, zdefiniowana przez zapis na karcie dokumentacyjnej „TYLKO DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO”.
Przeznaczony do skatalogowania zespół zdjęć lotniczych jest dzisiaj bezcennym materiałem, znajdującym szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach nauki (archeologia, geologia, geodezja, kartografia), techniki i gospodarki.
Projekt jest kolejnym etapem prowadzonej przez bibliotekę długofalowej polityki w zakresie opracowania, ochrony i upowszechniania zbiorów szczególnie cennych, zaliczonych w 1998 roku do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, stanowi kontynuację zrealizowanych ze środków MNiSW na działalność upowszechniającą naukę projektów w 2014 roku nr 1273/P-DUN/2014 oraz 2016 roku nr 549/P-DUN/2016 dedykowanych opracowaniu i digitalizacji zbiorów cennych. Metadane fotografii będących przedmiotem projektu, skatalogowanych w Centralnym Katalogu NUKAT, zostaną przekazane do międzynarodowego katalogu OCLC i będą wyszukiwane z interfejsu tego katalogu, co zapewni  ogólnoświatowy dostęp do informacji o posiadanym w BG PW zasobie.

Zadanie 2. Digitalizacja zespołu archiwalnych fotografii lotniczych
Przewidziany do digitalizacji zespół 2 tyś. archiwalnych fotografii lotniczych to odbitki czarno-białe, o dominującym formacie 18 x 24 cm, naklejone na kartę dokumentacyjną. W związku z brakiem negatywów zbiór ma charakter unikatowy. Pojedyncze odbitki, wrażliwe na uszkodzenia zarówno fizyczne, jak i związane z upływem czasu, wymagają archiwizacji w postaci cyfrowej, pozwalającej na utrzymanie zbiorów w długim przedziale czasowym. Wersje cyfrowe fotografii wykonywane będą w wysokiej rozdzielczości (600 dpi) w formacie tiff, powszechnie używanym do zapisu skanowanych zbiorów źródłowych i zarchiwizowane. Wersje do prezentacji – w formacie jpg z korektą (jasność, ostrość, korekcja barw) i elementami renowacji (usuwanie rys) pozwalającymi podnieść jakość zdjęć, których specyfika (wielość drobnych obiektów fotografowanych ze znacznej odległości) wymaga jak najdokładniejszego odwzorowania, co umożliwi interpretację i analizę obrazu do wieloaspektowych zastosowań.
Fotografie lotnicze sprzed kilkudziesięciu lat mogą posłużyć zarówno do badań naukowych, dokumentowania krajobrazu historycznego jak i przedsięwzięć komercyjnych. Zestawienia porównawcze fotografii archiwalnych z aktualnymi umożliwią analizę zmian zachodzących w przestrzeni, takich jak urbanizacja czy zmiany środowiska naturalnego. Dane mogą posłużyć do tworzenia ortofotomap, modelowania zmian przestrzennych, tworzenia modeli cyfrowych terenu, rekonstrukcji układu koryt rzecznych, mogą być także wykorzystane przy ewidencji gruntów i budynków. Stanowią też podstawę wszelkich opracowań w zakresie fotointerpretacji, czyli działaniu mającym na celu rozpoznanie i identyfikację obiektów, zjawisk i procesów zachodzących na powierzchni ziemi, a odwzorowanych na zdjęciach lotniczych. Mogą być wykorzystywane także w fotogrametrii i teledetekcji.
Zbiór archiwalnych fotografii lotniczych umieszczonych w Kolekcji Cyfrowej Zbiorów Specjalnych będzie przeznaczony dla środowisk naukowych i zawodowych, które niejednokrotnie zgłaszały potrzebę szerszego dostępu do tego typu zbiorów niezbędnych w codziennej działalności naukowej i zawodowej. Są to głównie: urbaniści, architekci, planiści, geodeci, prawnicy (prawo cywilne), kartografowie, a także władze i organizacje lokalne różnego szczebla.
Podstawowym narzędziem gromadzenia cyfrowych kopii unikatowych obiektów i jednocześnie masowego ich udostępniania jest w BG PW digitalizacja i Biblioteka Cyfrowa PW prezentująca przeszukiwalne pełnotekstowo obiekty w otwartej sieci internetowej. Biblioteka Cyfrowa PW wykorzystująca standard opisu DublinCore i protokół OAI-PMH należy do Federacji Bibliotek Cyfrowych integrującej zasoby cyfrowe polskich bibliotek cyfrowych. Zbiory Biblioteki Cyfrowej PW udostępniane są też w europejskiej bibliotece cyfrowej Europeana.
Cyfrowe wersje fotografii posadowione zostaną w Kolekcji Cyfrowej Zbiorów Specjalnych, działającej na oprogramowaniu dlibra, wykorzystującej protokół OAI-PMH pozwalający na transfer metadanych do innych bibliotek cyfrowych i repozytoriów instytucjonalnych czy tematycznych. Kolekcja Cyfrowa Zbiorów Specjalnych jest wyspecjalizowaną instalacją, umożliwiającą łatwe wyszukiwanie obiektów i przeglądanie plików z treścią (OCR – przeszukiwanie pełnotekstowe). Kolekcja Cyfrowa Zasobów Specjalnych służy do gromadzenia i udostępniania w komputerowej sieci bibliotecznej cyfrowych wersji dokumentów, chronionych wymogami prawa autorskiego. Zapis rekordów w formacie XML i zastosowanie protokołu OAI-PMH umożliwia ich eksport zarówno do Biblioteki Cyfrowej PW udostępniającej wszystkie zasoby w otwartym Internecie jak i krajowych i międzynarodowych repozytoriów.

Ankieta na temat wyszukiwania informacji online

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić preferowane przez użytkowników metody i narzędzia wyszukiwania informacji online.
Ankieta została przygotowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a jej wyniki zostaną zaprezentowane producentowi oprogramowania bibliotecznego Aleph Polska - firmie której system obsługuje naszą Bibliotekę. Link do ankiety
Dziękujemy.

Nowe oznaczenia w Wolnym Dostępie

Czy zauważyłaś/eś, że niektóre książki w Wolnym Dostępie mają nowe oznaczenia?

WD oznaczenia
Są to książki wydawane przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej, dostępne również w wersji elektronicznej w bazie IBUK Libra

 • Pobierz i zainstaluj na urządzeniu mobilnym dowolną aplikację do skanowania kodów QR
 • Zeskanuj kod QR z okładki wybranej książki

ksiazki QR

 • Zaloguj się na konto biblioteczne. Gotowe, masz dostęp do pełnego tekstu tej książki

Przypominamy, że wszystkie książki elektroniczne (ponad 200 tys. tytułów) znajdziesz na Liście tytułów e-źródeł lub za pomocą Multiwyszukiwarki

Science Immunology, Science Robotics, Science Signaling, Science Translational Medicine - dostęp testowy

American Association for the Advancement of Science (AAAS) jest wydawcą prestiżowego czasopisma Science, subskrybowanego w Politechnice Warszawskiej od 1997 r.

Ponadto Biblioteka Główna otrzymała czasowy dostęp testowy do innych tytułów tego wydawcy:

 • Science Immunology
 • Science Robotics
 • Science Signaling
 • Science Translational Medicine

Dostęp testowy na platformie Science będzie aktywny do 13 lipca 2018 dla wszystkich użytkowników, z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.

Opinie na temat bazy prosimy przesyłać do Oddziału Informacji Naukowej BG PW na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dostęp testowy do czasopism SAGE

Biblioteka Główna otrzymała dostęp testowy do czasopism SAGE z serii:

 • IMechE Journal Collection and Archive
 • STM Packages

Czasopisma serii IMechE obejmują wszystkie najważniejsze aspekty inżynierii mechanicznej od 1847 roku do dnia dzisiejszego. Każde z czasopism koncentruje się na danym obszarze inżynierii. Kolekcja obejmuje następujące tytuły:

 • Part A: Journal of Power and Energy
 • Part B: Journal of Engineering Manafacture
 • Part C: Journal of Mechanical Engineering Science
 • Part D: Journal of Automobile Engineering
 • Part E: Journal of Process Mechanical Engineering
 • Part F: Journal of Rail and Rapid Transit
 • Part G: Journal of Aerospace Engineering
 • Part H: Journal of Engineering Medicine
 • Part I: Journal of Systems and Control Engineering
 • Part J: Journal of Engineering Tribology
 • Part K: Journal of Multi-body Dynamics
 • Part L: Journal of Materials: Design and Applications
 • Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment
 • Part N: Journal of Nanoengineering and Nanosystems
 • Part O: Journal of Risk and Reliability
 • Part P: Journal of Sports Engineering and Technology
 • The Journal of Strain Analysis for Engineering Design
 • International Journal of Engine Research

Pakiet STM obejmuje 440 czasopism z zakresu nauk technicznych i medycyny. Pełna lista czasopism jest dostępna TUTAJ
 Dostęp testowy będzie aktywny do 11 maja 2018 dla wszystkich użytkowników, z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.
Opinie na temat bazy prosimy przesyłać do Oddziału Informacji Naukowej BG PW na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jak poprawić cytowania z Google Scholar w Bazie Wiedzy PW

Jak poprawić cytowania z Google Scholar w Bazie Wiedzy PW? Wpływ posiadania profilu w Google Scholar

Analiza cytowań pracowników Politechniki Warszawskiej wykazała różnice w cytowaniach publikacji pracowników w Bazie Wiedzy PW i Google Scholar.

Na wybranych przykładach prezentujemy fakt, że liczba cytowań publikacji w Bazie Wiedzy jest znacznie niższa niż w Google Scholar. Sytuacja ta jest wynikiem braku profilu autora w Google Scholar lub nie upublicznienia go. W przypadku otwartego profilu w Google Scholar i umieszczeniu w nim prawidłowych opisów publikacji liczba cytowań jest porównywalna z Bazą Wiedzy .

W celu zapewnienia prawidłowych danych dotyczących cytowań w Bazie Wiedzy PW wskazane jest, aby autorzy publikacji założyli i upublicznili swój profil w Google Scholar a następnie podali redaktorom wydziałowym identyfikator z Google Scholar.

W tym celu w BWPW w profilu autora dodano nowe pole: identyfikator z Google Scholar, który może być wpisany przez redaktora wydziałowego. O identyfikatorze GS jest informacja na stronie bazy wiedzy: http://repo.bg.pw.edu.pl/index.php/pl/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=78

Należy pamiętać, że aby zapewnić tę samą liczbę cytowań w Bazy Wiedzy PW i Google Scholar nie może być różnic w opisach publikacji pomiędzy bazą wiedzy i GS. Pod uwagę są brane następujące dane: nazwisko pierwszego autora, tytuł (ważna jest taka sama kolejność autorów a nawet znaki interpunkcyjne), rok.

Cytowania z Google Scholar w Bazie Wiedzy są podawane przy publikacjach (szczegóły) oraz w raportach tworzonych dla autora: raport dorobku, analiza bibliometryczna, raport do awansu zawodowego. Ze względu na ich wykorzystanie w wielu raportach należy zadbać o ich poprawność.

Business Source Ultimate - dostęp testowy

Dostęp testowy do baz Business Source® Ultimate oraz Academic Search Ultimate na platformie EBSCO.
Business Source Ultimate dostarcza informacji historycznych i bieżących, umożliwia dostęp do kluczowych pełnotekstowych czasopism biznesowych.
Dostęp testowy od 1 marca do 31 maja br dla wszystkich użytkowników, z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.

Zachęcamy także do udziału w szkoleniach online z baz Academic Search Ultimate & Business Source Ultimate:

Opinie na temat bazy prosimy przesyłać do Oddziału Informacji Naukowej BG PW na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dostęp testowy do czasopism Cell Press oraz czasopism serii The Lancet

Biblioteka Główna otrzymała dostęp testowy do czasopism Cell Press oraz czasopism serii The Lancet

 • Cell Press stanowi grupę 33 tytułów o szerokiej tematyce z dziedziny biologii. The Lancet, w skład którego wchodzi 14 odrębnych czasopism, jest liderem jeśli chodzi o badania z obszaru medycyny.
  CellPress jest liderem w dziedzinie publikacji badań biomedycznych. Wiodącym czasopismem jest tytuł Cell wydawany od 1974 roku, będący w światowej czołówce jeśli chodzi o badania biologiczne. Ponad 80% treści jaka pojawia się w CellPress jest cytowana w pierwszym roku.
 • Czasopismo The Lancet jest wydawane nieprzerwanie od 1823, co czyni je jednym z najstarszych i jednocześnie najbardziej zaufanych czasopism medycznych na świecie. Prace publikowane w tym czasopiśmie, jak i w pozostałych trzynastu tytułach tego wydawcy, należą do najczęściej cytowanych prac poświęconych badaniom medycznym.

Czasopisma będą dostępne na platformie Science Direct
Dostęp testowy od 1 do 31 marca 2018 dla wszystkich użytkowników, z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.
Opinie na temat bazy prosimy przesyłać do Oddziału Informacji Naukowej BG PW na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czasopisma wydawnictwa DeGruyter - dostęp testowy

Biblioteka Główna otrzymała dostęp testowy (od 1 marca do 31 maja 2018) do czasopism DeGruyter. Dostęp obejmuje ponad 900 tytułów czasopism z 28 obszarów tematycznych w tym:

 • biologia
 • chemia
 • prawo
 • matematyka
 • fizyka
 • technologia
 • ekonomia
 • polityka
 • socjologia

Baza dostępna z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.
Opinie na temat bazy prosimy przesyłać do Oddziału Informacji Naukowej BG PW na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Test bazy Building Types

Biblioteka Główna PW otrzymała dostęp testowy do bazy DeGruyter Building Types
Baza zawiera:

 • innowacyjne i wszechstronne zasoby internetowe do nauczania projektowania architektonicznego
 • międzynarodową kolekcję współczesnych budynków: budynki mieszkalne, szkoły, biblioteki, budynki biurowe, muzea, obiekty sakralne, kompleksy przemysłowe i inne typy budynków
 • ok. 5000 rysunków i 2000 zdjęć
 • ponad 850 case studies i ponad 120 artykułów tematycznych dotyczących konkretnych aspektów poszczególnych typów budynków

Więcej na temat bazy można przeczytać w broszurze
Dostęp testowy od 1 marca do 31 maja 2018

Baza dostępna z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.
Opinie na temat bazy prosimy przesyłać do Oddziału Informacji Naukowej BG PW na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wisła w zbiorach Biblioteki Głównej PW - wystawa

Sejm RP w 550 rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle (po pokoju toruńskim w 1466 r.i odzyskaniu Pomorza Gdańskiego przez Królestwo Polskie) - ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.

Główny cel Roku Rzeki Wisły to realizacja ciekawych projektów i przedsięwzięć dotyczących kultury, sportu, rekreacji, turystyki, ekologii, o charakterze tak lokalnym, jak i ogólnopolskim.

Włączając się w obchody Roku Rzeki Wisły, Biblioteka  przygotowała wystawę plakatową "Wisła w zbiorach Biblioteki Głównej PW".  Wystawa  prezentuje rzekę Wisłę w zbiorach specjalnych Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.

Celem wystawy, poza pokazaniem znaczenia rzeki Wisły w ujęciu historycznym, jest popularyzacja zasobów Biblioteki Głównej PW, mało znanych a ciekawych z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego (fotografie, rękopisy, książki).

fot. H. Poddębski, Widok na Stare Miasto, 1920

Wystawę można oglądać na 1 piętrze Gmachu Głównego PW w dniach  24 listopad – 22 grudzień 2017. Zapraszamy.

Plakaty są też udostępnione w Bibliotece Cyfrowej PW.

Wiecej informacji na blogu.

 

InCites-test

Informujemy, że został uruchomiony krajowy dostęp testowy do narzędzia wspomagającego zarządzanie nauką InCites Benchamarking & Analytics na platformie Web of Science.

Dzięki wykorzystaniu danych o cytowaniach i różnorodnym wskaźnikom  zastosowanym w InCites Benchamarking & Analytics, można uzyskać odpowiedź na pytania:

 • Jak kształtuje się dorobek naukowy Politechniki Warszawskiej w porównaniu z innymi instytucjami w Polsce i na świecie? Jakie są nasze słabe, a jakie mocne strony? Również na poziomie wydziałów
 • Z kim powinniśmy współpracować? (współpraca międzynarodowa oraz sektor prywatny)
 • Jaki wpływ mają publikacje pracowników naukowych PW (ale także poszczególnych wydziałów czy całej PW) na daną dyscyplinę naukową? Co zrobić, aby zwiększyć ich wpływ?

Aby uzyskać dostęp do narzędzia należy założyć osobiste konto na platformie Web of Science, patrz szczegółowe informacje w broszurze. Broszura zawiera także wprowadzenie do InCites B&A oraz kalendarz prezentacji online i sesji szkoleniowych. Dostępna jest też strona internetowa, która zawiera kompendium wiedzy na temat narzędzia. Użytkownicy testu mogą przesyłać do ICM na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. opinie na temat przydatności InCites w działalności naukowej i/lub zarządzaniu jednostką naukową. Opinie te zostaną przekazane do MNiSW w celu rozważenia dofinansowania zakupu tego rodzaju narzędzi w ramach WBN.

Uwaga! Należy najpierw zalogować się na platformie Web of Science, a następnie z górnego menu wybrać zakładkę InCites.

Dostęp testowy do 6 grudnia 2017 r.

Komu InCites jest dedykowany?

Instytucjom naukowym i badawczym ogólnie do:

 •  identyfikacji i zarządzania działalnością naukowo-badawczą oraz określaniem jej efektywności
 • analizy porównawczej do innych konkurencyjnych lub współpracujących instytucji
 • wsparcia partnerstwa i współpracy
 • identyfikacji ekspertów zarówno, wewnątrz jaki i poza organizacją
 • promocji silnych stron i własnej specjalizacji

Autorom do:

 • zdefiniowania i określenia wpływu swojego dorobku naukowego
 • oceny dziedziny i obszarów działalności naukowej
 • stworzenia sieci współpracy zarówno współautorskiej, jaki i między instytucjonalnej
 • wyszukania odpowiednich dla siebie źródeł do publikacji
 • określenia trendów w wybranych obszarach w zakresie publikacji naukowych

Bibliotekarzom do:

 • przygotowania zaawansowanych raportów o dorobku naukowym
 • stworzenia analiz porównawczych na zlecenie
 • przedstawienia i oceny aktywności jednostek lub grup w ramach instytucji
 • analizy wykorzystania źródeł (czasopism, książek, materiałów konferencyjnych) w ramach instytucji
 • oceny i wpływu literatury wydawanej w trybie Open Access
 • ewaluacji oferowanych przez wydawców tytułów do subskrypcji

 Prosimy również o przesyłanie opinii na temat przydatności InCites Benchamarking & Analytics w działalności naukowej i/lub zarządzaniu jednostką naukową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Opinie te zostaną przekazane do ICM a następnie do MNiSW w celu rozważenia dofinansowania zakupu tego rodzaju narzędzi w ramach WBN.

 

© 2022 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy