Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Narzędzia wspomagające naukę

iThenticate

 
Program iThenticate umożliwia weryfikację oryginalności dokumentu (głównie anglojęzycznego) przed opublikowaniem, poprzez porównanie z otwartymi zasobami Internetu oraz z bazami danych indeksowanymi przez iThenticate. Nie zalecamy sprawdzania tekstów w języku polskim z uwagi na niewystarczającą bazę referencyjną.

Program skierowany jest do pracowników naukowych i doktorantów PW - liczba kont jest ograniczona. W roku 2023 jest dostępnych:
 • 100 kont
 • 400 sprawdzeń dla całej uczelni (pozostało 175 sprawdzeń - stan na czerwiec 2023)

W ramach konta należy dokonywać sprawdzenia własnych prac naukowych (autorskich lub współautorskich).
Do Państwa dyspozycji jest pula raportów sprawdzających (widoczna na koncie pula sprawdzeń jest wyświetlana dla całej Uczelni). Każde powtórne wgranie tego samego dokumentu jest liczone jako nowe sprawdzenie, dlatego prosimy o rozważne korzystanie z programu.

Wyniki analizy przedstawiane są w formie raportu, który zawiera:

 • wskaźniki podobieństwa (dla całego dokumentu oraz poszczególnych źródeł), które procentowo określają liczbę odnalezionych w analizowanym dokumencie zapożyczeń.
 • zaznaczone fragmenty pracy identyczne z tekstami odnalezionymi w bazach porównawczych wraz z podaniem ich źródła.

W przypadku stwierdzenia braku aktywności na koncie powyżej 3 miesięcy, następuje dezaktywacja konta, o czym użytkownik zostaje poinformowany drogą mailową.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego [LINK] (wymagany adres mailowy w domenie@pw.edu.pl)

Więcej informacji:  
Instrukcja w j. polskim (skrócona wersja) [LINK]
Instrukcja w j. polskim (pełna wersja) [LINK]
Filmy instruktażowe [LINK]

Grammarly

 
Grammarly Premium jest to narzędzie do korekty błędów językowych w tekstach w języku angielskim. [LINK] Grammarly sprawdza gramatykę, interpunkcję, stylistykę, ortografię (zasady działania). [LINK]
 
Zgłoszenie w sprawie założenia konta prosimy przesłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego  [LINK] (wymagany adres mailowy w domenie @pw.edu.pl).
Liczba kont jest ograniczona w ramach poszczególnych grup użytkowników.
W przypadku stwierdzenia braku aktywności na koncie powyżej 3 miesięcy, następuje dezaktywacja konta, o czym użytkownik zostaje poinformowany drogą mailową.
 
 Grammarly umożliwia korzystanie z funkcjonalności, które działają bezpośrednio podczas pisania tekstów:
 • w programie Word
 • w przeglądarce internetowej
 • jako aplikacja desktopowa dla Windows i macOS
 • oraz jako aplikacja mobilna

Lista aplikacji jest widoczna po zalogowaniu w zakładce Apps (z lewej strony ekranu).

Grammarly

 

Managery bibliografii

 
Programy do zarządzania literaturą, zwane managerami bibliografii to narzędzia pomagające gromadzić i zarządzać danymi pozyskanymi z różnych źródeł, o wykorzystanych w pracy materiałach takich jak: artykuły, książki, rozdziały, strony internetowe i in. 
Korzystanie z takich programów to przede wszystkim duża wygoda i oszczędność czasu przy pisaniu prac naukowych czy dyplomowych. Zaletą managerów bibliografii jest to, że dane publikacji wprowadzane są do programu tylko raz, a zastosować można je w każdym kolejnym artykule.
Pozwalają one na automatyczne tworzenie opisów bibliograficznych według własnego bądź wybranego stylu oraz wstawianie odnośników i bibliografii załącznikowej za pomocą dosłownie kilku kliknięć. Nie trzeba ręcznie edytować opisów bibliograficznych i zastanawiać się nad kolejnością opisów w bibliografii.
Do najpopularniejszych managerów bibliografii możemy zaliczyć:
Materiały instruktażowe można znaleźć w otwartych kursach na Platformie Moodle BG:
 • Zotero - program do zarządzania literaturą [LINK]
 • Mendeley - program do zarządzania literaturą [LINK]
 • EndNote - program do zarządzania literaturą [LINK]
 
*Zmiana zasad używania oprogramowania Mendeley dla użytkowników korzystających ze służbowego/studenckiego oprogramowania MS Office.

Dotychczas wykorzystywano oprogramowanie Mendeley Desktop, które było niezależną aplikacją desktopową (należało ją ściągnąć, zainstalować i używać na koncie lokalnym). Decyzją producenta oprogramowania, wersja ta nie jest już rozwijana oraz utrzymywana. Alternatywnie, producent umożliwił pobranie i korzystanie z narzędzia Mendeley Reference Manager, które docelowo ma zastąpić Mendeley Desktop. Niestety wtyczka do MS Word dedykowana do pakietu MS Office 365 z przyczyn technicznych, integruje się tylko z kontami chmurowymi (a nie lokalnymi), stąd problem z jej wykorzystaniem w naszej Uczelni.

Aby zapewnić pracownikom/studentom możliwość dalszej pracy z wykorzystaniem oprogramowania Mendeley zalecamy:

W przypadku kont Microsoft Office 365 w chmurze (konta studentów i doktorantów)

 • zainstalowanie Mendeley Reference Manager oraz wtyczki Mendeley Cite
 • wstawianie przypisów jest możliwe tylko dla dokumentu w MS Word Online

W przypadku lokalnych kont Microsoft Office 365 (konta pracowników)

 • korzystanie z dotychczasowej wersji Mendeley Desktop oraz zainstalowanie wtyczki do MS Word (lokalnie na danym urządzeniu) - do czasu systemowego rozwiązania problemu. Instrukcja instalacji [LINK]

W przypadku korzystania z innych wersji MS Office niż 365 (urządzenia pracowników z wcześniejszymi wersjami pakietu MS Office)

 • zainstalowanie Mendeley Reference Manager oraz wtyczki Mendeley Cite
 • wtyczka zainstaluje się lokalnie na danym urządzeniu (może wymagać instalacji przez administratora systemu)

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy