Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Likwidacja Punktu Bibliotecznego DS Żaczek
od 1 lipca
Godziny otwarcia bibliotek PW w wakacje
4 lipca - 30 września
Program antyplagiatowy iThenticate
Już ponad 1000 użytkowników
korzysta z Grammarly Premium

Wszystkie zasoby

Zintegrowane przeszukiwanie Katalogu Biblioteki, zasobów elektronicznych oraz zbiorów Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej  /  Wyszukiwanie zaawansowane
Lista e-baz  /  Lista tytułów e-źródeł  /  Układ działowy zbiorów  /  Zaproponuj do zbiorów

Katalog

Wspólny katalog Biblioteki Głównej, jej filii oraz wielu bibliotek wydziałowych i instytutowych.
Patrz: Lista bibliotek  /  Wyszukiwanie zaawansowane
Układ działowy zbiorów  /  Zaproponuj do zbiorów  /  Nowości wg działów  /  Katalogi kartkowe

Zasoby elektroniczne

Pełnotekstowe czasopisma i książki w wersji on-line z prenumerowanych przez Bibliotekę baz danych i wybranych źródeł ogólnodostępnych. Jak korzystać z e-źródeł spoza PW - zobacz
Lista e-baz  /  Lista tytułów e-źródeł  /  Wyszukiwanie zaawansowane

Biblioteka Cyfrowa PW

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej: zdigitalizowane, wybrane zbiory PW o znaczeniu historycznym i kulturowym oraz zasoby edukacyjne i dorobek naukowy pracowników PW
Wyszukiwanie zaawansowane  /  Przekaż publikację do Biblioteki Cyfrowej PW

Bibliometria

Wybrane miary porównawcze dorobku naukowego:

 • liczba publikacji
 • liczba cytowań
  • całkowita liczba cytowań
  • średnia liczba cytowań jednej publikacji
 • indeks Hirscha
  H-index tworzy się poprzez uszeregowanie artykułów wg liczby cytowań i wybranie pozycji, dla której liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej

Podstawowe serwisy dostarczające informacji o cytowaniach artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych:

Więcej informacji można znaleźć  w prezentacji online Mierniki oceny aktywności publikacyjnej. Bazy danych o publikacjach i ich cytowaniach - dostępnej w zakładce Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna realizuje zamówienia na analizę cytowań pracowników i jednostek naukowych. Więcej informacji o usłudze znajdziesz TUTAJ

 

Wybrane miary porównawcze stosowane do oceny jakości czasopism naukowych

 • punktacja ministerialna
 • Impact Factor
  Wskaźnik cytowalności czasopisma - jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie; wskaźniki IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports (JCR) obecność na liście filadelfijskiej. Wykaz ten nie podaje wartości żadnych wskaźników.
 • CiteScore
  Wskaźnik cytowalności czasopisma podobny do Impact Factor. Jest to średnia liczba cytowań w danym roku dla dokumentów opublikowanych w czasopiśmie w ostatnich trzech latach. Dane do jego obliczania pobierane są z bazy Scopus. Uwzględniane są czasopisma, materiały konferencyjne i serie książkowe, ale już pojedyncze tytuły książek nie.
 • SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
  Wskaźnik wyznaczany na podstawie bazy Scopus. SNIP mierzy wpływ cytowania związanego z kontekstem przez przypisywanie cytowaniu wagi na podstawie całkowitej liczby cytowań w danej dziedzinie wiedzy
 • SJR (SCImago Journal Rank)
  Wskaźnik wyznaczany na podstawie bazy Scopus. SJR uwzględnia fakt, że na wartość cytowań czasopisma bezpośredni wpływ mają dziedzina wiedzy, w której czasopismo funkcjonuje oraz jakość i reputacja czasopisma
 • Indeks Hirscha 
  H-Index informuje ile publikacji z danego czasopisma w danym roku było cytowanych h i więcej razy.
 • Index Copernicus
  Wskaźnik oceny jakości czasopism w oparciu o walidację około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność i stabilność rynkową, staranność techniczną. Czytaj więcej: Metodologia Ewaluacji Index Copernicus. Wskaźnik ten jest dość często stosowany, szczególnie przy czasopismach, które nie są na liście filadelfijskiej, ale liczą się na rynku wydawnictw medycznych.

Źródła informacji w/w wskaźników:

© 2022 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy