Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Raporty bibliometryczne

Raporty ze Scopus/WoS

 
Zestawienie cytowań publikacji
 
Biblioteka Główna realizuje zamówienia na zestawienie cytowań publikacji na potrzeby:

Zestawienie przygotowywane jest na podstawie baz:

 • Web of Science Core Collection na platformie Web of Science
 • Scopus
 • Publish or Perish / Google Scholar

Usługa może obejmować opracowanie zestawienia zawierającego:

 • ogólną liczbę cytowań publikacji,
 • liczbę cytowań przypisanych do poszczególnych publikacji,
 • szczegółowe zestawienie zawierające zarówno liczbę cytowań poszczególnych publikacji, jaki i informację o pracach cytujących,
 • wartość wskaźnika h-index,
 • wartość wskaźnika IF.

Zamówienie należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powinno ono zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko autora lub listę nazwisk autorów w przypadku zestawień zbiorczych (ewentualnie informacje o zmianie nazwiska oraz drugie imię, jeśli było podawane w publikacjach; numer ORCID),
 • przedział czasowy, którego analiza ma dotyczyć,
 • wykaz publikacji,
 • wskazanie czy uwzględniać autocytowania czy je wykluczać.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące cytowań prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych BGPW: tel.: 22 234 73 00, tel. 22 628 71 84; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres: Gmach Główny PW, I piętro, pok. 161 b,c; Pl. Politechniki 1;00-661 Warszawa

Raporty z Bazy Wiedzy PW

 
Raporty z Bazy Wiedzy PW

Biblioteka Główna nieodpłanie realizuje zamówienia na wykonanie raportów z Bazy Wiedzy PW na potrzeby pracowników i jednostek PW (wydziałów, instytutów).

Usługa może obejmować przygotowanie raportów, takich jak:

Zamówienie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko autora + jednostka, w której pracuje (instytut, wydział)
 • przedział czasowy, którego raport ma dotyczyć
 • źródło cytowań: Google Scholar, WoS, Scopus (cytowania aktualizowane są okresowo, dlatego mogą wystąpić rozbieżności pomiędzy ich liczbą prezentowaną w Bazie Wiedzy i w systemach zewnętrznych)

Zamówienie powinno zawierać:

w przypadku raportu dla autora:

 •  imię i nazwisko autora + jednostka, w której pracuje (instytut, wydział)
 • przedział czasowy, którego raport ma dotyczyć
 • czy uwzględnić publikacje oznaczone w bazie jako "Pomijane przy ocenie parametrycznej"

w przypadku raportu dla jednostki:

 • nazwę jednostki, dla której ma być przygotowany raport (instytut, wydział) lub nazwę dyscypliny (Dyscyplina naukowa - Ustawa 2.0)
 • określenie statusu osób uwzględnionych w raporcie: pracownik, pracownik-doktorant, doktorant, dyplomant, emeryt, gość, osoba z zewnątrz, nieżyjący
 • informację, czy uwzględniać wyłącznie profile ze statusem "Aktywny (dostępny w wyszukiwaniu publicznym)"
 • informację, czy uwzględniać wyłącznie osoby uwzględniane przy określeniu liczby N

 Zamówienia należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych BGPW:

Raporty z SciVal/InCites

 

Biblioteka Główna PW przygotowuje raporty bibliometryczne za pomocą narzędzi:

 • InCites – źródłem danych jest Web of Science Core Collection
 • SciVal – źródłem danych jest Scopus

Narzędzia te są dostępne dla użytkowników PW posiadających aktywne konto biblioteczne. Ponadto wymagane jest założenie konta na platformach Web of Science i/lub Scopus. Osoby, które nie mają konta w bazie, mogą je założyć wybierając z menu opcję “Sign In”/ “Register”.

Za pomocą InCites i SciVal możliwe jest m.in.:

 • analizowanie i porównywanie dorobku naukowo-badawczego poszczególnych pracowników i instytucji
 • identyfikowanie publikacji wydanych w najlepszych czasopism
 • identyfikowanie publikacji powstałych we współpracy międzynarodowej
 • identyfikowanie najlepszych publikacji w skali świata pod względem liczby cytowań lub ważonej liczby cytowań (ze względu na rok, typ oraz dyscyplinę)

Materiały instruktażowe:

 • Profil autora w SciVal [PDF]
 • Profil autora w InCites [PDF] - w trakcie opracowywania

Więcej na temat tworzenia raportów można przeczytać w broszurach informacyjnych InCites i SciVal.

Pytania związane z InCites i SciVal prosimy kierować na adres Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare