Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej - Limity wypożyczeń

Start » Limity wypożyczeń

Uprawnienia użytkowników

Uprawnienia do korzystania z zasobów Biblioteki Głównej PW

Z zasobów i usług Biblioteki Głównej mogą korzystać użytkownicy posiadający aktywne konto biblioteczne. Status poszczególnych grup użytkowników, limit wypożyczeń poza BGPW oraz maksymalny jednorazowy okres ważności konta bibliotecznego zawiera tabela poniżej. Symbole użyte w tabeli oznaczają:

C - prawo do korzystania na miejscu ze zbiorów BG, w tym udostępnianych tam dokumentów elektronicznych,

W - prawo do wypożyczania drukowanych dokumentów bibliotecznych,

E - dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych z dowolnego komputera,

M - prawo do korzystania z usług wypożyczalni międzybibliotecznej BG,

R - prawo do wypożyczeń dokumentów bibliotecznych z innych instytucji warszawskich w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych (z wyłączeniem SWW),

S - prawo do wypożyczania dokumentów bibliotecznych w ramach SWW.

 

* limit wypożyczeń dla studentów studiujących 2 kierunki wynosi 50 egz.

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy