Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Limity wypożyczeń

Uprawnienia do korzystania z zasobów Biblioteki Głównej PW

Z zasobów i usług Biblioteki Głównej mogą korzystać użytkownicy posiadający aktywne konto biblioteczne. Status poszczególnych grup użytkowników, limit wypożyczeń poza BGPW oraz maksymalny jednorazowy okres ważności konta bibliotecznego zawiera tabela poniżej. Symbole użyte w tabeli oznaczają:

C - prawo do korzystania na miejscu ze zbiorów BG, w tym udostępnianych tam dokumentów elektronicznych,

W - prawo do wypożyczania drukowanych dokumentów bibliotecznych,

E - dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych z dowolnego komputera,

M - prawo do korzystania z usług wypożyczalni międzybibliotecznej BG,

I - prawo do wypożyczeń drukowanych dokumentów bibliotecznych w instytucjach, z którymi PW zawarła umowę obejmującą świadczenie usług bibliotecznych, zgodnie z obowiązującym w tych bibliotekach regulaminem udostępniania.

 CWEMIlimit egz.ważność konta
Student PW + + + + + 20* 2 lata
Student podyplomowy, student kursów specjalistycznych + + + + + 5 1 rok
Doktorant + + + + + 20 2 lata
Student z wymiany + + + +   10 1 semestr
Profesor PW + + + + + 50 5 lat
Pracownik naukowy PW + + + + + 30 3 lata
Pracownik PW + + + + + 15 3 lata
Emeryt/rencista - profesor  PW + + + +   30 3 lata
Emeryt/rencista - pracownik naukowy PW + + + +   15 2 lata
Emeryt/rencista - pracownik  PW + + + +   5 2 lata
Użytkownicy indywidualni spoza PW (prawo do korzystania z BGPW określa umowa PW z ich macierzystą instytucją) + +       3 1 semestr
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Dzieci, innych form kształcenia na PW + +       3 1 semestr
Osoby o udokumentowanej działalności na PW + +       3 1 rok
Instytucje (wypożyczenia międzybiblioteczne) + + +     10 1 rok
Użytkownicy na miejscu +         0 1 rok

* limit wypożyczeń dla studentów studiujących 2 kierunki wynosi 50 egz.

 

© 2020 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare