Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Program antyplagiatowy iThenticate

Biblioteka Główna zaprasza do skorzystania z programu antyplagiatowego iThenticate.  
Jest to projekt pilotażowy skierowany do pracowników/doktorantów prowadzących działalność naukową w Politechnice Warszawskiej. Program umożliwia weryfikację oryginalności dokumentu (głównie anglojęzycznego) przed opublikowaniem, poprzez porównanie z otwartymi zasobami Internetu oraz z bazami danych indeksowanymi przez iThenticate. Nie zalecamy sprawdzania tekstów w języku polskim z uwagi na niewystarczającą bazę referencyjną. 

Wyniki analizy przedstawiane są w formie raportu, który zawiera:

  • wskaźniki podobieństwa (dla całego dokumentu oraz poszczególnych źródeł), które procentowo określają liczbę odnalezionych w analizowanym dokumencie zapożyczeń. 
  • zaznaczone fragmenty pracy identyczne z tekstami odnalezionymi w bazach porównawczych wraz z podaniem ich źródła.

Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego  
(wymagany adres mailowy w domenie @pw.edu.pl)

Program skierowany do pracowników naukowych i doktorantów PW. Liczba kont jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba sprawdzeń dla PW jest limitowana. Każde powtórne wgranie tego samego dokumentu jest liczone jako nowe sprawdzenie, dlatego prosimy o rozważne korzystanie z programu.
W ramach konta należy dokonywać sprawdzenia własnych prac naukowych (autorskich lub współautorskich)

W przypadku stwierdzenia braku aktywności na koncie powyżej 3 miesięcy, następuje dezaktywacja konta, o czym użytkownik zostaje poinformowany drogą mailową.

Prosimy o ocenę programu za pomocą krótkiejankiety (4 pytania) - w zależności od zainteresowania oraz zebranych opinii, zostanie podjęta decyzja odnoście zakupu dodatkowych kont.

Więcej informacji:   
Instrukcja w j. polskim (skrócona wersja) 
Instrukcja w j. polskim (pełna wersja) 
Filmy instruktażowe

© 2022 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy