Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Dostęp do nowych zbiorów elektronicznych

W związku z pandemią COVID-19 wielu wydawców znosi ograniczenia w dostępie do swoich zasobów. Biblioteka Główna PW otrzymała dostęp testowy do następujących zasobów elektronicznych:
 
 • MIT Press eBooks ma w swoich zasobach książki z zakresu szeroko rozumianej inżynierii, a w szczególności architektury, nauk biomedycznych, biznes i finanse, informatyka, nauki o środowisku oraz nauki społeczne. Baza umożliwia: drukowanie, kopiowanie, pobieranie pdf'ów z rozdziałami.
  Dostęp do zasobów jest aktywny do 31 maja dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.

 • e-książek (wydanych do 2016 r.) dostępnych na platformie De Gruyter. De Gruyter publikuje książki z zakresu inżynierii, matematyki, informatyki, medycyny, nauk przyrodniczych oraz nauk społecznych. Oferuje dostęp do cyfrowych zasobów takich wydawnictw jak Harvard University Press, University of Toronto Press, Columbia Univeristy Press.
  - Wyszukiwanie publikacji dostępnych w pełnym tekście jest możliwe po zaznaczeniu "user-accesible content","open access" oraz "free content".
  Dostęp do zasobów jest aktywny do 30 czerwca dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.

 • eBook Subscription Harvard Business Publishing na platformie EBSCOhost. Kolekcja zawiera kompletny katalog Harvard Business Review e-books. Ponad 600 książkek i 150 artykułów z serii HBR Classics, z zakresu m.in. biznesu, ekonomii, finansów, przedsiębiorczości, marketingu, planowania strategicznego, rozwoju osobistego.
  - Po wejściu na platformę EBSCOhost należy zaznaczyć eBook Subscription Harvard Business Publishing na liście baz.
  Dostęp do zasobów jest aktywny do 31 maja dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.

 • bazy danych wydawnictwa Bloomsbury: Dostęp do zasobów jest aktywny do 31 maja dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.

 

 • Taylor & Francis eBooks na platformie Wydawcy . Dostęp do wszystkich zasobów książek elektronicznych - 70 kolekcji z dziedzin STM, nauk biomedycznych i środowiskowych. Oprócz tego zasoby z biznesu, IT, data science, psychologii, historii i wiele innych.
  Dostęp do zasobów jest aktywny do 22 maja dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.

Polecamy również Otwarte Zasoby Edukacyjne:

 • E-podręczniki Open AGH – recenzowane e-podręczniki do przedmiotów ścisłych na poziomie akademickim opracowane przez pracowników AGH do dowolnego wykorzystania
 • Open AGH e-zasoby – kursy online, skrypty, testy, ćwiczenia, prezentacje do przedmiotów ścisłych opracowane przez pracowników, doktorantów i studentów AGH
 • Fizyka dla szkół wyższych w 3 tomach – darmowy podręcznik akademicki do fizyki ogólnej od Open Stax Polska
 • Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Wrocławskiej – wideo wykłady i kursy online z analizy matematycznej i fizyki
 • Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Warszawskiej  – e-materiały akademickie
 • Otwarte Zasoby Edukacyjne Politechniki Łódzkiej – zawierające kursy z fizyki z materiałami nie tylko dla studentów, rachunku różniczkowego oraz laboratorium matematyczne z GeoGebrą. Kursy umożliwiają zarejestrowanie się dowolnemu użytkownikowi z internetu
 • Biblioteka Nauki – serwis, w którym we współpracy z bazami bibliograficznymi udostępniane są polskie czasopisma naukowe. Aktualnie w serwisie w otwartym dostępie znajduje się ponad 338 000 artykułów z 1043 czasopism naukowych
 • CeON – repozytorium Centrum Otwartej Nauki, w którym udostępniane są różnego rodzaju materiały naukowe, takie jak artykuły (zarówno niepublikowane i nierecenzowane – preprinty, jak i te, które przeszły proces recenzji i zostały opublikowane – postprinty), książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie
 • Laboratoria w Hiszpanii (z możliwością przeprowadzania doświadczeń na poziomie uniwersyteckim) dostępne przez Internet

Informacje o kolejnych wydawcach decydujących się na udostępnienie swoich zasobów oraz o innych polecanych otwartych zasobach będą uzupełniane na bieżąco.

 

© 2022 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy