Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
Logo PW

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Uczelniany Program Badawczy

Uczelniany Program Badawczy  — 2010 rok

W 2010 roku Wydziały: EiTI, IŚ i Chemiczny wspólnie z BG PW prowadziły prace w zadaniu zatytułowanym: Projekt i implementacja pilotowego systemu repozytorium dla prac dyplomowych (inżynierskich, magisterskich i doktorskich) oraz publikacji pracowników Politechniki Warszawskiej. BG PW konsultowała projekt na etapie opracowania struktury metadanych i raportów z systemu oraz prowadziła prace testowe systemu, a także uczestniczyła w przygotowaniu programów do importu / eksportu metadanych z różnych systemów ewidencji publikacji stosowanych na Uczelni do bazy Biblio prowadzonej od wielu lat w BG PW.

Projekt dofinansowany ze środków Rektora PW.