Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Kolekcja z zakresu gospodarki przestrzennej, mieszkalnictwa i architektury

Projekt „Opracowanie kolekcji z zakresu gospodarki przestrzennej i architektury” oraz „Kolekcja specjalna z zakresu gospodarki przestrzennej i urbanistyki”. Realizacja: 2016-2017.

Opracowanie kolekcji z zakresu gospodarki przestrzennej i architektury

Zadanie realizowane w projekcie jest kolejnym etapem działań  prowadzonych w Bibliotece Głównej w latach 2012 -2014 w ramach projektu  dofinansowanego przez MNiSW, mających na celu wprowadzenie brakujących wydawnictw do Centralnego Katalogu Zbiorów Bibliotek Politechniki Warszawskiej w zintegrowanym systemie bibliotecznym ALEPH.  W 2016 roku kontynuowano te prace przy katalogowaniu kolekcji Biblioteki Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa [GPIM], oraz zasobów Biblioteki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Katalogowaniem objęto:

  1. z kolekcji GPIM: książki, maszynopisy stanowiące archiwum Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego oraz Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego, a także zbiór dokumentów ikonograficznych,
  2. ze zbiorów Biblioteki Wydziału Architektury PW - kolekcję Instytutu Historii Architektury i Sztuki.

Opracowywany księgozbiór ma charakter specjalistyczny obejmujący takie dziedziny jak architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, mieszkalnictwo.

W projekcie zaplanowano digitalizację fotografii i slajdów oraz maszynopisów z kolekcji Biblioteki GPiM.

Projekt jest dofinansowany przez  MNiSW, ze środków na działalność upowszechniającą naukę

© 1998-2018 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare