Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Warsztaty dla autorów książek naukowych

Seminarium autorskie - książka wg Elsevier

Wydawnictwo Elsevier, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej oraz  Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW zapraszają na seminarium, którego celem jest przybliżenie kluczowych etapów pisania książki: od pomysłu do jej publikacji. Przedstawione zostaną także strategie i procedury wydawców, jak również praktyczne aspekty przygotowywania publikacji do druku.
Tim Pitts redaktor naczelny wydawnictwa Elsevier przedstawi:
- przykłady dobrze ocenianych książek
- wskazówki na temat pisania książek
- rodzaje książek
- proces wydawniczy
- dobry projekt książki
- system licencyjny, czyli w jaki sposób autorzy są wynagradzani
- współpraca z wydawcami
- zasoby Elsevier dla autorów

Seminarium będzie prowadzone w j. polskim i angielskim.

Spotkanie odbędzie się 14 września br. w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przy ul. Rektorskiej 4.
Udział w seminarium jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację za pomocą formularza

Plan seminarium:
10:00 - 10:05    Introduction /  Tomasz Psonka, Research Solutions Director for CE Europe, Elsevier
10:05 – 10:20    Books as an important part of publishing strategy / Pavel Milasevic, Research Solutions Manager eBooks CE Europe & Russia, Elsevier
10:20 – 11:20    Writing and developing a successful book / Tim Pitts, Senior Commissioning Editor, Elsevier
11:20 – 11:40    Sharing researcher’s experiences about (e)books / dr inż. Joanna Izdebska-Podsiadły, Warsaw University of Technology

Możliwość indywidualnych konsultacji  z prelegentami po zakończeniu wystąpień.
Więcej na temat spotkania, można przeczytać TUTAJ

 logo mae cziitt footer logoelsevier logo

Czytelnia na czas remontu Wolnego Dostępu

POZIOM I, pok. 162 b
9.00 – 19.00

Udostępnianie na miejscu:

 • prasy bieżącej
 • czasopism bieżących drukowanych z ostatnich 2 lat
 • księgozbioru znajdującego się w magazynach, w tym czasopism i prac doktorskich (rezerwacja elektroniczna bądź telefoniczna 22 234 75 80)

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA - sprowadzanie dokumentów z bibliotek krajowych i zagranicznych oraz obsługa instytucji warszawskich

Projekt: Kolekcja z zakresu gospodarki przestrzennej, mieszkalnictwa i architektury

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej zakończyła realizację projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę (Decyzja nr 549/P-DUN/2016). Projekt był prowadzony w okresie 1.02.2016-31.05.2017.
W ramach projektu realizowano 2 zadania:

1.    Opracowanie kolekcji z zakresu gospodarki przestrzennej i architektury
2.    Kolekcja specjalna z zakresu gospodarki przestrzennej i urbanistyki w zbiorach bibliotek PW

Zadanie 1 zrealizowane w projekcie było kolejnym etapem działań  prowadzonych w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej w latach 2012 -2014 w ramach projektu  1273/P-DUN/2014, mających na celu wprowadzenie brakujących wydawnictw do Centralnego Katalogu Zbiorów Bibliotek Politechniki Warszawskiej w zintegrowanym systemie bibliotecznym ALEPH.  W zadaniu 1 w latach 2016-2017 kontynuowano te prace przy katalogowaniu kolekcji Biblioteki Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa [GPIM], oraz zasobów Biblioteki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Katalogowaniem objęto:
1)    z kolekcji GPIM: książki, maszynopisy stanowiące archiwum Głównego Urzędu Planowania Przestrzennego oraz Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego, a także zbiór dokumentów ikonograficznych,
2)    ze zbiorów Biblioteki Wydziału Architektury PW - kolekcję Instytutu Historii Architektury i Sztuki.

Prace były realizowane przez bibliotekarzy z różnych oddziałów Biblioteki Głównej PW oraz bibliotekarzy z Biblioteki Wydziału Architektury – łącznie 40 osób.
Zorganizowano szkolenie, systematyzujące wiedzę na temat warsztatu opracowania rzeczowego: zasad przyjętych w projekcie, nadawania symboli UKD oraz formalnych źródeł terminologii słów kluczowych.

Kolekcje książek
Po przygotowaniach technicznych, opracowano i wprowadzono do Centralnego Katalogu Zbiorów Bibliotek Politechniki Warszawskiej  12 058 egzemplarzy książek, w tym:.
- 6 237 z kolekcji GPIM
- 5 821 z kolekcji Instytutu Historii Architektury i Sztuki ze zbiorów Biblioteki Wydziału Architektury

Kolekcja GPIM - maszynopisy – niepublikowane jedno egzemplarzowe opracowania i analizy dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego kraju, planu odbudowy, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, przyrodniczych podstaw kształtowania środowiska. Dotyczą one okresu 1945-1970. W ramach projektu wprowadzono do  Centralnego Katalogu Zbiorów Bibliotek Politechniki Warszawskiej  1253 egzemplarze.

Kolekcja GPIM – ikonografia – Z kolekcji liczącej ponad 30 tys. fotografii i slajdów wytypowano  tematyczną grupę „Architektura i Sztuka Sakralna”. Przeanalizowano ponad 4 tys. zdjęć, z których wybrano 2600 fotografii i 200 slajdów spełniających kryterium tematyczne
Opracowywany księgozbiór ma charakter specjalistyczny obejmujący takie dziedziny jak architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, mieszkalnictwo.
W latach 2016-2017 w ramach Zadania 1 opracowano łącznie 16 166 obiektów, w tym:

12 058  egzemplarzy książek,
1 253 egzemplarzy maszynopisów
2 655 jednostek fotografii
200 jednostek slajdów

W wyniku realizacji projektu Centralny Katalog Zbiorów Bibliotek PW poszerzył się o informacje o cennych zasobach, będących w posiadaniu Biblioteki Głównej oraz Biblioteki Wydziału Architektury, do tej pory niewidocznych, a przez to niedostępnych dla użytkowników. Opracowano łącznie 16 166 obiektów mieszczących się w obszarze prac badawczych 3 wydziałów Politechniki Warszawskiej: Architektury, Geodezji i Kartografii oraz Inżynierii Lądowej.
    Poprawiła się jakość informacji o zbiorach bibliotek PW i ich dostępności. Wszystkie opracowane w projekcie obiekty można wyszukać poprzez wdrożoną w Bibliotece Głównej PW multiwyszukiwarkę PRIMO, która w jednym interfejsie użytkownika wyświetla znalezione różne typy dokumentów i jest dostępna w otwartym Internecie.
Informacja o posiadanych zasobach skatalogowanych w ramach projektu jest dostępna w otwartym Internecie poprzez Centralny Katalog Zbiorów Bibliotek PW.
    Współpraca Biblioteki Głównej przy tworzeniu katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT przyczynia się do upowszechniania literatury z zakresu nauk technicznych, również tej z zakresu historii nauki i techniki, w całym kraju. Opisy zarejestrowane w NUKAT są sukcesywnie przekazywane do OCLC – międzynarodowego katalogu zapewniającego ogólnoświatowy dostęp do zasobów informacyjnych, co w sposób znaczący zwiększa widoczność zasobu w skali globalnej.

W Zadaniu 2 zaplanowano digitalizację 1500 fotografii i slajdów oraz 1200 maszynopisów z kolekcji Biblioteki GPiM.

Znajdujące się w zbiorach Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej  kolekcje fotografii  i slajdów, przedstawiające obiekty architektoniczne z terenu przedwojennej i obecnej Polski, również te nieistniejące, w znacznej części, ze względu na stan techniczny, nie mogą być udostępniane bez wcześniejszego ich zabezpieczenia poprzez utworzenie kopii cyfrowych. Wytypowano do realizacji w projekcie fotografie i slajdy z grupy tematycznej „Architektura i Sztuka Sakralna”.
Wybrany zbiór maszynopisów obejmuje w znacznej części prace istniejące tylko w jednym egzemplarzu, dla których konieczne było przeprowadzenie prac konserwatorskich.
W ramach Zadania 2 w latach 2016-2017 zdigitalizowano:
- 1 253 maszynopisy,  
- 1 300 fotografii
- 200 slajdów.

Wykonano ponad 90 tys. skanów. Całość materiału zarchiwizowano w bibliotecznym systemie archiwizacji i backupu.
    Dla celów udostępniania zeskanowanego materiału Biblioteka Główna zakupiła dodatkową licencję systemu do budowy bibliotek cyfrowych dLibra, dzięki której utworzono Cyfrową Kolekcję Zbiorów Specjalnych, umożliwiającą udostępnianie zasobów cyfrowych w sieci lokalnej PW. Cyfrowe wersje zdigitalizowanych w projekcie fotografii, slajdów i maszynopisów zostały zamieszczone w nowo utworzonej Kolekcji. Metadane tych obiektów zaimportowano z Centralnego Katalogu Zbiorów Bibliotek PW, w którym zamieszczono informację o udostępnianiu obiektów na terminalach w sieci lokalnej Biblioteki Głównej.
    Dokumenty, które zidentyfikowano, jako pozostające w domenie publicznej tj. 130 fotografii oraz 105 maszynopisów, zostały umieszczone w Bibliotece Cyfrowej Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej i są dostępne w otwartym Internecie.
Miniatury wszystkich fotografii i slajdów zostały dołączone do opisów bibliograficznych zeskanowanych obiektów w Centralnym Katalogu Zbiorów Bibliotek PW i są prezentowane użytkownikom w wynikach wyszukiwania. W Katalogu znajduje się również informacja skierowująca do  pełnej wersji cyfrowej.
    Głównym celem realizowanego zadania, była ochrona i zabezpieczenie oryginałów obiektów, utrwalenie ich na innym nośniku i umożliwienie dostępu zainteresowanym użytkownikom. Cel ten został osiągnięty poprzez digitalizację fotografii i slajdów oraz istniejących w jednym egzemplarzu maszynopisów. Udostępnienie wersji cyfrowych tych obiektów (do tej pory niedostępnych) znacząco poszerza krąg zainteresowanych odbiorców, którzy mogą dotrzeć do informacji o tych zasobach poprzez wykorzystanie multiwyszukiwarki PRIMO, a do samych zasobów poprzez Bibliotekę Cyfrową PW. Zasoby zgromadzone w podbibliotece - Cyfrowej Kolekcji Zbiorów Specjalnych są widoczne z terminali w sieci lokalnej na terenie PW.

Blog BGPW - działa już 9 lat

Blog BGPW działa od 2008 roku - 16 lipca minie 9 lat od chwili kiedy pojawiła się pierwsza notka "Do czego służą biblioteki?". Główne tematy poruszane od początku  istnienia bloga to: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, historia naszej uczelni, biblioteki cyfrowe, digitalizacja, open access, budownictwo biblioteczne, nowe technologie służące przekazywaniu informacji i sprawy "okołobiblioteczne".

Niedawno blog zmienił wygląd (nowy szablon). Rozszerzona została też tematyka o szeroko rozumiane czytelnictwo, książki dawne i nowe, wydarzenia kulturalne i edukacyjne, ciekawostki związane z bibliotekami i książkami.

Na blogu zainicjowane zostały ostatnio dwie wakacyjne akcje konkursowe:

Konkurs "FOTO-biblioteki" - zachęcamy czytelników do nadsyłania zdjęć i opisów bibliotek, na które natknęli się w trakcie wakacyjnych podróży. Konkurs potrwa do 15 pażdziernika 2017.

Konkurs "Wakacje z książką" - zapraszamy do przesyłania zdjęć z wakacyjnych plenerów z książką w roli głównej - czekamy na zdjęcia do 15 września.

Zdjęcia prosimy przesyłąc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule "wakacje z książką" lub "Foto-biblioteki" (zależnie od wybranego konkursu). Więcej szczegółów na blogu.

blog nowy

 

 

Biblioteka w czasie wakacji 2017

2 lipca - 30 września
Biblioteka otwarta od poniedziałku do piątku

BG Wypożyczalnia Studencka 02.07 - 30.09 9:00 - 19:00
BG Wolny Dostęp   02.07 - 05.07 9:00 - 16:00
06.07 - 15.09 Nieczynne z powodu prac remontowych
18.09 - 30.09 9:00 - 16:00
Oddział Informacji Naukowej
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Biblioteka Wydziału Chemicznego
Biblioteka Terenu Południowego (przy ul. Narbutta)
02.07 - 30.09 9:00 - 16:00
Biblioteka DS Akademik 02.07 - 03.09 Nieczynne
04.09 - 30.09 12:00 - 16:00
Biblioteka DS Babilon
Biblioteka DS Żaczek
02.07 - 30.09 Nieczynne

Dodatkowo w Wypożyczalni Studenckiej:

 • Zwroty książek z nieczynnych agend Biblioteki Głównej
 • Odbiór zamówionych książek z Magazynu Zewnętrznego Babilon (w czwartki)

Sala Dydaktyczna nieczynna

Z powodu prac remontowych Sala Dydaktyczna (piętro I) jest nieczynna.

Zapraszamy do Sali Komputerowej (parter, pokój 71A).

Przepraszamy za utrudnienia.

Praca dla studentów w Bibliotece Głównej PW

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej ogłasza rekrutację do pracy  w weekendy w roku akademickim 2017/18.

Kandydatów poszukujemy wyłącznie wśród studentów studiów pierwszego stopnia Politechniki Warszawskiej, którzy mają zaliczenie dwóch pierwszych semestrów.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia średniego,
 • znajomości języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym,
 • umiejętności szybkiego uczenia się,
 • sumienności i terminowości,
 • uprzejmości i życzliwości,
 • dyspozycyjności,
 • gotowości do odbycia szkolenia i praktyki we wrześniu 2017, minimum 40 godzin.

Mile widziane doświadczenie w zakresie obsługi klienta.

Tryb pracy:

 • zatrudnienie w okresie październik – czerwiec,
 • praca w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele w Wolnym Dostępie
 • rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony (październik 2017 – czerwiec 2018) – maksymalnie w wymiarze 0,25 etatu miesięcznie

Wymagane dokumenty:

 • CV z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
  Zgłoszenia w terminie do 19 czerwca prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozmowy z wybranymi kandydatami będą przeprowadzone w terminie:

 • 26 - 27 czerwca 2017 r.

VIII Warszawski Piknik Archiwalny

Zespół Oddziału Zbiorów Specjalnych zaprasza na VIII Warszawski Piknik Archiwalny. Odbędzie się on 10.06.2017 w Pałacu Staszica w Warszawie, gdzie będzie również wystawa "Skarby Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Zbiory Specjalne".
Szczegółowy program oraz plakat można znaleźć na stronie
http://www.petea.home.pl/apan/pl/node/2681

Plakaty dostępne są w Bibliotece Cyfrowej PW

Więcej informacji na blogu: http://bgpw.blog.pl/2017/06/12/skarby-biblioteki-glownej-pw/

Serdecznie zapraszamy.

Szkolenie biblioteczne w ramach studiów I stopnia

Informujemy, że kurs biblioteczny dla studentów I roku studiów I stopnia (studia inżynierskie) będzie otwarty w terminie od 24 maja do 4 czerwca włącznie. Jest to ostatni termin szkolenia bibliotecznego w tym semestrze.
Zajęcia będą prowadzone drogą elektroniczną. Studenci nieposiadający dostępu do Internetu mogą korzystać z komputerów w Bibliotece Głównej:

 • Sala Komputerowa p. 71A (parter),
 • BG Wolny Dostęp (poziom II, III).

Godziny otwarcia biblioteki można sprawdzić na stronie domowej Biblioteki Głównej PW. Każdy uczestnik kursu musi samodzielnie zapisać się na kurs według poniższej instrukcji:
Instrukcja logowania do kursu
1.    Na stronie domowej BG PW www.bg.pw.edu.pl wybierz zakładkę „Platforma e-learningowa”
2.    Po wejściu na Platformę, z kategorii „Szkolenia zamknięte” wybierz „Przysposobienie biblioteczne”, a następnie „Przewodnik po bibliotekach PW”
3.    Wyświetli ci się krótka informacja „Opcje zapisów”, aby przejść do następnego okna kliknij „Kontynuuj”
4.    Zapoznaj się z instrukcją zapisu na Platformę, a następnie kliknij „Zacznij teraz od utworzenia nowego konta” i wypełnij formularz
5.    Po wypełnieniu formularza kliknij „Utwórz moje nowe konto”
6.    Na podany przez ciebie adres mailowy zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, na który należy kliknąć (uwaga! Jeżeli nie otrzymałaś/eś maila, sprawdź w SPAM)
7.    Po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na stronę szkolenia. Wybierz „Strona Główna” z menu Nawigacja, a następnie kliknij jeszcze raz na kurs „Przewodnik po bibliotekach PW”
8.    Zapisz się na kurs podając odpowiedni klucz dostępu (patrz poniżej)
9.    Kurs został podzielony na dwie części, każda z nich kończy się krótkim testem sprawdzającym opanowanie materiału.
10. Warunkiem zaliczenia kursu jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej 5 z 7 pytań w pierwszej części i na 6 z 8 pytań w drugiej części.
Klucze dostępu dla poszczególnych wydziałów:
Wydział Administracji i Nauk Społecznych - ekursWAdmin_2016s
Wydział Architektury - ekursWA_2016s  
Wydział Chemiczny -  ekursWCH_2016s   
Wydział Elektryczny studenci stacjonarni - ekursWE_2016s   
Wydział Elektryczny Studenci niestacjonarni - nsekursWE_2016
Wydział Fizyki - ekursWF_2016s   
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej - ekursWICHiP_2016s  
Wydział Inżynierii Materiałowej - ekursWIM_2016s
Wydział Inżynierii Produkcji studenci stacjonarni - ekursWiP_2016s  
Wydział Inżynierii Produkcji studenci niestacjonarni - ns_ekursWIP_2016   
Wydział Matematyki i Nauk Stosowanych - ekursWMiNI_2016s   
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa studenci stacjonarni - ekursWMEiL_2016s   
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa studenci niestacjonarni - nsekursWMEiL_2016   
Wydział Mechatroniki studenci niestacjonarni - ns_ekursWMech_2016
Wydział Mechatroniki studenci stacjonarni - ekursWMech_2016s
Wydział Transportu - ekursWT_2016s

Uwaga! Jeżeli nie otrzymałaś/eś maila uwierzytelniającego lub masz dodatkowe pytania związane ze szkoleniem skontaktuj się z pracownikiem Oddziału Informacji Naukowej:
tel.: 22 234 7300
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Baza patentów PatBase

Biblioteka Główna PW wykupiła jednostanowiskowy dostęp do bazy patentów PatBase.
PatBase to międzynarodowa baza patentowa rejestrująca ponad 100 milionów publikacji, w tym zgłoszeń patentowych, udzielonych patentów, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych z ponad 100 ośrodków patentowych.
Część zasobów, może być przeszukiwana pełnotekstowo.
Baza jest dostępna na komputerze w Oddziale Informacji Naukowej BG PW.
Więcej na temat bazy tutaj

Wydział Inżynierii Produkcji - szkolenie biblioteczne dla studentów II stopnia

Informujemy, że szkolenia biblioteczne dla studentów II stopnia Wydziału Inżynierii Produkcji odbędą się w dniach 15-18 maja 2017 r.  
Szkolenia będą odbywały się w gmachu przy ulicy Narbutta 86 (Gmach Stary Technologiczny), w czytelni Filii BG – Biblioteki Terenu Południowego (pokój 206).
Poniżej prezentujemy harmonogram dla poszczególnych grup:

Data Godziny Grupa
15-05-2017
(poniedziałek)
10:15-12:00 MD-IZ-2, MD-MK
15-05-2017
(poniedziałek)
12:15-14:00 MD-MK, MD-IZ
16-05-2017
(wtorek)
10:15-12:00 MD-GT
16-05-2017
(wtorek)
12:15-14:00 MD-MB, MD-MK, MD-MM
16-05-2017
(wtorek)
14:15-16:00 MD-IZ-2
17-05-2017
(środa)
14:15-16:00 MD-IZ-2
17-05-2017
(środa)
16:15-18:00 MD-MC
17-05-2017
(środa)
10:15-12:00 MD-IE-1(english study)
18-05-2017
(czwartek)
10:15-12:00 MD-IE-1(english study)
18-05-2017
(czwartek)
12.15-14.00 MD-IE-1(english study)


W razie pytań, prosimy o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG PW:
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
22 234 7300

Rozprawy doktorskie dostępne na terminalu

Informujemy, że rozprawy doktorskie za lata 2001-2016 zarejestrowane w Bazie Wiedzy PW udostępniamy na terminalu  w Czytelni Zbiorów Specjalnych (pok. 70, parter).
Zakres chronologiczny udostępnianych na terminalu rozpraw doktorskich będzie sukcesywnie rozszerzany.
Niezależnie od możliwości korzystania z wersji elektronicznej, można skorzystać z wersji drukowanej prac doktorskich, na dotychczasowych zasadach, w Wolnym Dostępie (pok. 336, poziom III) Biblioteki Głównej.
Rozprawy doktorskie udostępniane są na szczególnych zasadach i nie mogą być kopiowane.

Więcej informacji na temat zasad korzystania z prac doktorskich i habilitacyjnych: tu

MarketLine Advantage

Biblioteka Główna otrzymała testowy dostęp do bazy MarketLine Advantage. MarketLine Advantage jest to elektroniczna baza przydatna w szczególności do porównywania danych ekonomicznych i demograficznych oraz udziałów w rynku.
Platforma posiada szeroki zasięg globalny obejmujący 4000 branż i 30 000 firm w 215 krajach.
Więcej na temat bazy TUTAJ

Baza będzie dostępna od 18 do 24 kwietnia br. w ramach testu dla wszystkich użytkowników, z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.
Opinie na temat bazy prosimy przesyłać do Oddziału Informacji Naukowej BG PW na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Słownik PWN Oxford

Informujemy, że został uruchomiony dostęp do angielsko-polskiego i polsko-angielskiego Słownika PWN Oxford.

Słownik PWN Oxford jest dostępny na platformie IBUK Libra (wymagane założenie własnego konta użytkownika i jednorazowa akceptacja regulaminu).

Dostęp do 19 stycznia 2018 r. dla wszystkich użytkowników z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.

Film instruktażowy

Zapraszamy do korzystania!

Wszelkie uwagi na temat przydatności, prosimy kierować do Oddziału Informacji Naukowej BG PW na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 1998-2018 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Webmaster | Redaktor | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare