Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

  Dzień Politechniki Warszawskiej  

Zapraszamy na wystawę
15 listopada 1915
15 - 22 listopada 2007
Gmach Główny PW, I pięro, pok. 162

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej Muzeum Politechniki Warszawskiej
  •   O wystawie
  •   Z wystawy - wybór obiektów
  •   Wykaz profesorów PW mianowanych w 1919 r.
  •   Kilka dat z historii PW
  •   Otwarcie wystawy

  • Przegląd Techniczny. 15.12.1915, T.53, Nr 49/50 Powołana do życia Politechnika Polska w Warszawie wraca nam możność udzielania młodzieży, w rodzinnem mieście i rodowitym języku nauk technicznych w pełnym ich zakresie, możność, posiadaną za czasów Staszica, utraconą później i przez długie lata wyczekiwaną. Pielęgnujmy ją troskliwie, gdyż ona jedna wzmocnić jest zdolna podstawy naukowe, na których technik polski opierać winien tak praktykę swego zawodu, jak i całą swą działalność społeczną. Pobudką niech nam będą słowa Staszica: "W tych narodach jest moc niezłomna, moc najwyższa, które najpowszechniej rozwinięte władze fizyczne i moralne mając, znają najwięcej sposobów do użycia się swojej masy i rzeczy swojej ziemi".


          © Ośrodek Informatyzacji BG PW