Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Kilka dat z historii Politechniki Warszawskiej
 

  •   1824 - Złożenie w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pierwszego w historii Polski projektu utworzenia wyższej szkoły technicznej, Instytutu Politechnicznego.

  •   1826 - 4 stycznia - uroczyste otwarcie w Pałacu Kazimierzowskim Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego. Pierwszym dyrektorem Szkoły został znany matematyk profesor Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego Kajetan Garbiński.

  •   1895 - Otwarcie Szkoły Wawelberga i Rotwalda przy ul. Mokotowskiej 4/6, która została włączona w 1951 r. do Politechniki Warszawskiej.

  •   1898 - Otwarcie Instytutu Politechnicznego im. cara Mikołaja II z językiem wykładowym rosyjskim.

  •   1915 - 15 listopada - otwarcie Politechniki Warszawskiej z językiem wykładowym polskim.

  •   1918 - Oddanie do użytku Biblioteki ze zbiorami 32 tys. woluminów.

  •   1919 - Mianowanie pierwszych 38 profesorów Politechniki Warszawskiej.

  •   1939-1945 - Działalność naukowa i dydaktyczna PW prowadzona w konspiracji; ogromne straty ludzkie spowodowane udziałem w walkach i okresem okupacji; zniszczenia materialne podczas walk i po upadku Powstania Warszawskiego.

  •   1945 - Wznowienie działalności PW; 15 września rozpoczęto naukę na 6 wydziałach.  •       © Ośrodek Informatyzacji BG PW