Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
Eksponaty z wystawy "15 listopada 1915"
wybór  
 

Statut tymczasowy Politechniki Warszawskiej. Warszawa: Niemiecka drukarnia rządowa, 1915.
Fotografia gmachu głównego Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Warszawa: Nakładem A. J. Ostrowskiego, [po 1915]. (Z kolekcji Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa.)
Medal z 1915 r. okazji otwarcia Uniwersytetu i Politechniki w Warszawie
Budynek główny Szkoły Politechnicznej w Warszawie, plan parteru i I-go piętra, Architekt 1903 nr 12, s. 123, 126
Fotografia przedstawiająca budowniczych Gmachu Głównego z przełomu XIX i XX w.
Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kursów Naukowych 1906-1916. Warszawa: skład główny Gebethnera i Wolffa, 1917. Zawiera artykuł: "Komisja organizująca Politechnikę w Warszawie", s.116-119.
Frekwencja słuchaczów Tow. Wyższych Kursów Naukowych (wykres) w Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kursów Naukowych 1906-1916. Dziesięciolecie Wszechnicy Polskiej.
Rysunek i plan gmachu fizyki Warszawskiego Instytutu Politechnicznego (przyszłej Politechniki Warszawskiej) w Baranovskij G. V.: Arhitekurnaa enciklopedia vtoroj poloviny XIX v.ka. T. 2 (A-B-C-D): S.- Peterburg'', 1908, s.255.
Rysunek i plan gmachu chemii Warszawskiego Instytutu Politechnicznego (przyszłej Politechniki Warszawskiej) w Baranovskij G. V.: Arhitekurnaa enciklopedia vtoroj poloviny XIX v.ka. T. 2 (A-B-C-D): S.- Peterburg'', 1908, s.256.
Słowo wstępne do wykładów mechaniki ogólnej wypowiedziane przez H. Czopowskiego w kwietniu roku 1916 do słuchaczów i słuchaczek wydziałów: chemji, inżynierji budowlanej i rolnej Politechniki w Warszawie, Warszawa: nakładem Tow. Bratniej Pomocy Słuchaczów Politechniki Warszawskiej, 1916.
Fotografie laboratorium elektrotechnicznego w Przegląd Techniczny 1903, s. 697.
Bogucki Jan: Treść wykładów Statyki Budowli w Politechnice Warszawskiej. Warszawa : nakładem Komisji Wydawniczej Tow. Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, 1917/18. S.36-37.
Statyka wykreślna według wykładów prof. I. Radziszewskiego w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 1917-1918, Warszawa, 1918.
Kotel'naą i bylgovaa truba z projektów Adama Kolitowskiego (1878-1972), byłego studenta Warszawskiego Instytutu Politechnicznego, inżyniera, technologa, założyciela pierwszego w Polsce Muzeum Wodociągów i Kanalizacji.
Proekt'' zdania dla elektriceskoj stancii z projektów Adama Kolitowskiego.
Parovoj kotel'' sistemy "Fairbairn'a" z projektów Adama Kolitowskiego.
Plan Warszawy w Sprawozdanie Komitetu Obywatelskiego: sierpień-grudzień 1914, Warszawa: Komitet Obywatelski Miasta Warszawy, 1915 [wklejka na końcu książki po s.451]. (z Kolekcji Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa)
Fotografia gmachu głównego Politechniki z czasów budowy w Wspomnienia byłych studentów Politechniki Warszawskiej z pierwszych lat jej istnienia (1898-1905), Warszawa: wydane staraniem Koła Inżynierów Wychowańców Politechniki Warszawskiej przy Stowarzyszeniu Techników Polskich, 1933, s.11.
Fotografia członków "Zjednoczenia" Wspomnienia byłych studentów Politechniki Warszawskiej z pierwszych lat jej istnienia (1898-1905), Warszawa: wydane staraniem Koła Inżynierów Wychowańców Politechniki Warszawskiej przy Stowarzyszeniu Techników Polskich, 1933, s.24.
Fotografia członków Kółka Artystycznego Warszawskiego Instytutu Politechnicznego w Wspomnienia byłych studentów Politechniki Warszawskiej z pierwszych lat jej istnienia (1898-1905), Warszawa: wydane staraniem Koła Inżynierów Wychowańców Politechniki Warszawskiej przy Stowarzyszeniu Techników Polskich, 1933, s.74.
Karasiński Leon: Wytrzymałość tworzyw, Warszawa: Nakładem "Komisji Wydawniczej" Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, 1918.
Adres gratulacyjny do Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej od Koła Wychowańców Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga, Warszawa listopad 1915 r.
Adres gratulacyjny nowopowstałej Politechnice Warszawskiej od Towarzystwa Opieki Szkolnej Ziemi Piotrkowskiej, Częstochowa listopad 1915
Mundur studenta Instytutu Politechnicznego z lat 1896-1915
Gmach Główny Politechniki Warszawskiej na pocztówkach z lat 1900-1939
Projekt kościoła na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Przegląd Techniczny 1899 nr 48 tab. 20, 21.
Prasa ceglarska w Paszkowski Wacław: O wyrobie i zastosowaniach cegły pustej, całkowicie zamkniętej. Przegląd Techniczny 1913 nr 11.
Domaniewski Czesław: Wydajność cementu portlandzkiego. Przegląd Techniczny 1899 nr 48


      © Ośrodek Informatyzacji BG PW