Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Wystawa
"15 listopada 1915"
 

Wystawa dotyczy wyjątkowego okresu w dziejach Politechniki Warszawskiej - lat 1915-1920 - okresu tworzenia i kształtowania się Uczelni.
Zebrane i prezentowane dokumenty są świadectwem walki społeczeństwa o polską wyższą szkołę techniczną.

Idea zapoczątkowana przez Stanisława Staszica, twórcę Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, kontynuowana w Warszawskim Instytucie Politechnicznym (1898-1915), doprowadziła 15 listopada 1915 roku do otwarcia Politechniki Warszawskiej.

W przemówieniu inaugurującym rok akademicki Zygmunt Straszewicz - pierwszy rektor Politechniki Warszawskiej wypowiedział znamienne słowa: "Ogłaszam Wam rozpoczęcie pierwszego roku akademickiego, w którym mowa polska po raz pierwszy będzie się rozlegała w tych murach".

Eksponaty pochodzę ze zbiorów Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej.      © Ośrodek Informatyzacji BG PW