Słowniki online

Zobacz też encyklopedie    

See also encyclopaedias    

Słownik Adres / Dostęp
Multisłownik zawierający ponad 1800000 haseł z kilkudziesięciu słowników angielsko-polskich (m.in. EXETER), angielsko-angielskich (m.in. Webster's) słownika najczęstszych błędów w angielskim, a także dużego słownika ortograficznego języka polskiego.
Multidictionary with more than 1,800,000 words from several dozen of dictionaries: English-Polish and Polish-English (e.g. EXETER), English-English dictionaries (e.g. Webster), dictionary of the most frequent mistakes in English language and great dictionary of Polish language orthography.
[LING.pl - ludzkim językiem]
Internetowy słownik angielsko-polski, do którego Politechnika Warszawska otrzymała nieodpłatny dostęp.

Zastosowanie Internetu jako medium umożliwia m.in. codzienne dodawanie nowych haseł czy uaktualnianie rekordów, ale także np. automatyczne przeszukiwanie Internetu w poszukiwaniu nowych lub jeszcze nie uwzględnionych haseł.
The Internet English-Polish dictionary - with free access for WUT.New words, phrases and expressions are added everyday. It also automatically browses the Internet for new words not yet included in thr dictionary.
Aby użytkownicy z Politechniki Warszawskiej mogli być zidentyfikowani przez system (poprzez numery IP), muszą wchodzić na strony WWW LEKSYKI z określonego adresu.

To be recognized as a WUT user (by IP adress), go to WWW LEKSYKA via specific website.
Ogólnie dostępny słownik na stronie Onetu. Jest to zestaw słowników dla różnych języków.
Znaleźć tam można także: Słownik jezyka polskiego, Słownik wyrazów podobnych i bliskoznacznych, Słownik wyrazów obcych, itd.
An open access Onet website dictionary. It is a list of various language dictionaries. Also available: iDictionary of Polish Language (Słownik języka polskiego), Polish Thesaurus (Słownik wyrazów podobnych i bliskoznacznych), Dictionary of words of foreign origin (Słownik wyrazów obcych) and so on.
http://slowniki.onet.pl
Słownik języka polskiego PWN

Dictionary of Polish Language

http://sjp.pwn.pl
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego.

Wladyslaw Kopalinski Dictionary of iforeign words and foreign language expressions

http://www.slownik-online.pl
Logos Dictionary

http://www.logos.it/dictionary
Meriam Webster's Dictionary & Thesaurus

http://www.m-w.com
Rogets Thesaurus

http://asadz.com/thesaurus
Acronim Finder - Słowniki Akronimów

http://www.acronymfinder.com
Mały internetowy słownik angielsko-polski

Small Internet English-Polish dictionary

http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~polak/slownik
Słownik ogólny rosyjsko-polski

http://slowniki.tejo.pl/index.php?a=index&d=13