Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Oświadczenie 3 w Bazie Wiedzy PW

Osoby, o których mowa w Zarządzeniu Rektora nr 4/2020 z dnia 29-01-2020 (z pózn. zmianami), składają oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania swoich osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin wskazanych w Oświadczeniach nr 1 i nr 2. Oświadczenie składa się do 31 stycznia każdego roku. Do Oświadczenia dołącza się wykaz osiągnięć naukowych generowany z Bazy Wiedzy PW, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

Oświadczenie uwzględnia patenty na wynalazki i prawa ochronne na wzory użytkowe.

Materiały instruktażowe w formacie PDF dla osób prowadzących działalność naukową:

  • w jednej dyscyplinie (PDF)
  • w dwóch dyscyplinach (PDF)

 

 

© 2021 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy