Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

ORCID i ResearcherID – identyfikatory naukowca

Wprowadzenie

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) i ResearcherID to unikatowe numery uznawane na całym świecie, które służą do identyfikacji naukowca i jego dorobku. Używane przez cały okres aktywności zawodowej, ułatwią dokumentowanie i raportowanie badań oraz usprawnią procesy zarządzania projektami naukowymi. Wykorzystywane są między innymi przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców takich jak: Elsevier, IEEE, Wiley, czy Springer oraz przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe, np. w programie HORYZONT 2020. Identyfikatory te można uzyskać zakładając indywidualne konto na platformie ORCID oraz na platformie ResearcherID.

 • ORCID wydaje się zdobywać większe uznanie w Polsce i na świecie, m.in. z uwagi na jego uniwersalny charakter.  Na swoim profilu w ORCID można dodać publikacje z różnych źródeł, tj. Scopus, Researcher ID (Publons), Baza Wiedzy PW oraz z innych baz danych, repozytoriów i serwisów. Można w jednym miejscu przedstawić swój dorobek publikacyjny zwiększając jednocześnie jego widoczność. Platforma ORCID została udostępniona w 2012 r. Pojedynczy identyfikator składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części. Jest zapisany w formacie http URL (np. http://orcid.org/0000-0003-447-0907).
     
 • ResearcherID (oficjalna, pełna nazwa ResearcherID to teraz „Web of Science ResearcherID”) umożliwia powiązanie publikacji na platformie Web of Science z nazwiskiem danego autora. ResearcherID jest więc potrzebny do prawidłowej identyfikacji dorobku w Web of Science, a także do uporządkowania danych w tej bazie oraz do przesłania prac w niej indeksowanych do swojego profilu w ORCID. Bez ResearcherID współpraca z bazą WoS jest utrudniona. Platforma ResearcherID została udostępniona w 2008 r. przez Thomson Reuters, obecnie Clarivate Analytics.

Nowość! W kwietniu 2019 r. wszystkie konta ResearcherID oznaczone jako "publiczne" zostały przeniesione (wraz z dotychczasową zawartością) na platformę Publons. Dane do logowania pozostają bez zmian.
Jak korzystać z Publons

 • Jeśli masz ResearcherID, zaloguj się do Publons przy użyciu danych logowania do ResearcherID
 • Jeśli masz ResearcherID i profil Publons, twoje dwa profile zostały scalone (w Publons)
 • Jeśli nie masz ResearcherID, możesz utworzyć profil Publons, do którego zostanie przypisany identyfikator ResearcherID

Dotychczasowe łącza prowadzące do profilu ResearcherID są automatycznie przekierowywane do odpowiedniej strony na platformie Publons.

Połączenie ResearcherID oraz Publons ma ułatwić rejestrowanie oraz śledzenie aktywności publikacyjnej i historii recenzowania artykułów przez poszczególnych naukowców.

Przykład identyfikatora ResearcherID: K-1234-2018

Systemy identyfikacji autorów prac naukowych (ORCID, ReseracherID) pomagają w:

 • identyfikacji autorów w przypadku bardzo popularnych, powtarzających się nazwisk, nazwisk dwuczłonowych, zmiany nazwiska autora spowodowanego zmianą stanu cywilnego, nazwisk transliterowanych   
 • identyfikacji publikacji osób piszących artykuły z tej samej dziedziny   
 • powiązaniu w jeden zestaw prac danego autora bez względu na zmianę afiliacji podyktowaną, np. zmianą miejsca pracy

Prawidłowa identyfikacja prac autorów jest niezwykle ważna, a wszystkie niespójności powodują, że algorytmy wyszukiwawcze w bazach, np. Web of Science i Scopus rozdzielają dorobek jednej osoby na kilka profili/grup lub nieprawidłowo przypisują autorstwo publikacji innym pracownikom naukowym.

Warto pamiętać, że zakupione przez MNiSW narzędzia InCites i SciVal, które służą m.in. do ewaluacji dorobku uczelni, porównywania z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, bazują na zasobach bazy WoS i Scopus. Zatem identyfikacja naukowca i poprawność danych jest kluczowa by analizy na poziomie uczelni, wydziału, dyscypliny, czy pojedynczego pracownika były wiarygodne.

Podstawy prawne

Zarządzenie nr 31/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 17 września 2018 r. nakłada obowiązek uzyskania przez pracowników naukowych i pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Warszawskiej identyfikatora ORCID.

Zarządzenia nr 76/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14/10/2019 nakłada obowiązek potwierdzenia przez właściciela numerów ORCID w systemach POL-on i PBN poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN.

Konieczność posługiwania się numerem ORCID wynika także z przepisów krajowych, m.in. z Rozporządzenia Ministra NiSW z 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on [LINK].

Zakładanie konta i zapełnianie danymi

Zakładanie konta w ORCID

 • Jak zarejestrować się w ORCID i otrzymać swój unikalny numer (PDF)
 • Jak odzyskać hasło do wcześniej założonego profilu ORCID (PDF)

Zapełnianie profilu ORCID danymi

Po założeniu konta na platformie ORCID profil naukowca jest pusty. Należy go zapełnić swoimi publikacjami:

 • Jak połączyć profil autora (Author ID) w bazie Scopus z identyfikatorem ORCID (PDF)    
 • Importowanie danych z pliku w formacie BibTeX, np. z Bazy Wiedzy PW lub Google Scholar do profilu ORCID (PDF)   
 • Ręczne dodawanie publikacji do profilu ORCID (PDF)

 Porządkowanie i aktualizacja

Kiedy konto na platformie ORCID będzie uzupełnione publikacjami warto je uporządkować i sprawdzić, czy nie pojawiają się duplikaty prac. Należy pamiętać o pielęgnowaniu swojego profilu, tzn.:

 1. podawaniu numeru ORCID za każdym razem gdy nowy artykuł jest publikowany. Zapewni to odpowiednie przyporządkowanie pracy na profilu autora w bazie WoS i w bazie Scopus   
 2. kontrolowaniu, czy lista publikacji na platformie ORCID jest aktualna. Dane pomiędzy bazami nie są wymieniane automatycznie. Nowe publikacje należy dodać do ORCID samodzielnie
 • Porządkowanie konta ORCID (PDF)    
 • Aktualizacja profilu ORCID (PDF)
 • Scalanie dwóch profili ORCID jednego autora (PDF)    

 Zakładanie konta ResearcherID na platformie Publons

 • Jak zalogować się, jeśli mam już ResearcherID?Jak założyć całkowicie nowe konto w Publons?  
 • Jak odzyskać hasło do wcześniej założonego profilu

Zapełnianie profilu danymi

Po założeniu konta na platformie Publons profil naukowca jest pusty. Należy go zapełnić swoimi publikacjami: 

 • Jak połączyć profil autora na platformie Publons z identyfikatorem ORCID   
 • Importowanie danych z pliku w formacie BibTeX, np. z Bazy Wiedzy PW lub Google Scholar  
 • Ręczne dodawanie publikacji

 Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz autorów poszczególnych treści.

ORCID w PBN

Zarządzenie nr 76/2019 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 14 października 2019 r. nakłada na pracowników naukowych, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Politechniki Warszawskiej obowiązek założenia konta w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) oraz podłączenia do tego konta identyfikatora ORCID i POL-on w terminie do 30 listopada 2019 r. Wynika to konieczności przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID.

Rejestracji konta w PBN można dokonać na stronie https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/register

Jeśli posiadają już Państwo konto w PBN, można zalogować się dotychczasowymi danymi.

Materiały instruktażowe w formacie PDF:

 • jak założyć konto w PBN (PDF)
 • jak powiązać ORCID z PBN i POL-on (PDF)
 • jakie są najczęściej popełniane błędy i gdzie można uzyskać wsparcie techniczne (PDF)

Film instruktażowy dostępny na kanale YouTube OPI PIB

Jakie są korzyści z podpięcia ORCID do PBN?

 • po podpięciu ORCID do konta w PBN identyfikator będzie trwale powiązany z posiadaczem konta PBN
 • identyfikator będzie prezentowany w Module Analitycznym w profilu autora, który wykonał powiązanie
 • identyfikator będzie prezentowany przy każdej publikacji danego autora
 • jeżeli jednostka naukowa sprawozda do systemu nową publikację przy niej również będzie widoczny ORCID autora
 • wszędzie tam, gdzie w systemie PBN prezentowany jest ORCID, jest on jednocześnie linkiem do konta ORCID danej osoby

Publikacje znajdujące się w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) o ile właściciel profilu wyrazi na to zgodę, będzie można przesłać na konto autora w ORCID. Integracja tych dwóch systemów umożliwia import publikacji z konta autora w ORCID do Profilu Autora w PBN oraz przesyłanie ich z PBN do ORCID.

 

Pytania związane z ORCID i ResearcherID prosimy kierować na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 
Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz autorów poszczególnych treści.

© 2021 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy