Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

ORCID i ResearcherID – identyfikatory naukowca

Wprowadzenie

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) i ResearcherID to unikatowe numery uznawane na całym świecie, które służą do identyfikacji naukowca i jego dorobku. Używane przez cały okres aktywności zawodowej, ułatwią dokumentowanie i raportowanie badań oraz usprawnią procesy zarządzania projektami naukowymi. Wykorzystywane są między innymi przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców takich jak: Elsevier, IEEE, Wiley, czy Springer oraz przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe, np. w programie HORYZONT 2020. Identyfikatory te można uzyskać zakładając indywidualne konto na platformie ORCID oraz na platformie ResearcherID.

 • ORCID wydaje się zdobywać większe uznanie w Polsce i na świecie, m.in. z uwagi na jego uniwersalny charakter.  Na swoim profilu w ORCID można dodać publikacje z różnych źródeł, tj. Scopus, Researcher ID (Publons), Baza Wiedzy PW oraz z innych baz danych, repozytoriów i serwisów. Można w jednym miejscu przedstawić swój dorobek publikacyjny zwiększając jednocześnie jego widoczność. Platforma ORCID została udostępniona w 2012 r. Pojedynczy identyfikator składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części. Jest zapisany w formacie http URL (np. http://orcid.org/0000-0003-447-0907).
     
 • ResearcherID (oficjalna, pełna nazwa ResearcherID to teraz „Web of Science ResearcherID”) umożliwia powiązanie publikacji na platformie Web of Science z nazwiskiem danego autora. ResearcherID jest więc potrzebny do prawidłowej identyfikacji dorobku w Web of Science, a także do uporządkowania danych w tej bazie oraz do przesłania prac w niej indeksowanych do swojego profilu w ORCID. Bez ResearcherID współpraca z bazą WoS jest utrudniona. Platforma ResearcherID została udostępniona w 2008 r. przez Thomson Reuters, obecnie Clarivate Analytics.
  W kwietniu 2019 r. wszystkie konta ResearcherID oznaczone jako "publiczne" zostały przeniesione (wraz z dotychczasową zawartością) na platformę Publons. Dane do logowania pozostają bez zmian.

  Jak korzystać z Publons:
  • Jeśli masz ResearcherID, zaloguj się do Publons przy użyciu danych logowania do ResearcherID
  • Jeśli masz ResearcherID i profil Publons, twoje dwa profile zostały scalone (w Publons)
  • Jeśli nie masz ResearcherID, możesz utworzyć profil Publons, do którego zostanie przypisany identyfikator ResearcherID

Dotychczasowe łącza prowadzące do profilu ResearcherID są automatycznie przekierowywane do odpowiedniej strony na platformie Publons.

Połączenie ResearcherID oraz Publons ma ułatwić rejestrowanie oraz śledzenie aktywności publikacyjnej i historii recenzowania artykułów przez poszczególnych naukowców.

Przykład identyfikatora ResearcherID: K-1234-2018

Systemy identyfikacji autorów prac naukowych (ORCID, ReseracherID) pomagają w:

 • identyfikacji autorów w przypadku bardzo popularnych, powtarzających się nazwisk, nazwisk dwuczłonowych, zmiany nazwiska autora spowodowanego zmianą stanu cywilnego, nazwisk transliterowanych   
 • identyfikacji publikacji osób piszących artykuły z tej samej dziedziny   
 • powiązaniu w jeden zestaw prac danego autora bez względu na zmianę afiliacji podyktowaną, np. zmianą miejsca pracy

Prawidłowa identyfikacja prac autorów jest niezwykle ważna, a wszystkie niespójności powodują, że algorytmy wyszukiwawcze w bazach, np. Web of Science i Scopus rozdzielają dorobek jednej osoby na kilka profili/grup lub nieprawidłowo przypisują autorstwo publikacji innym pracownikom naukowym.

Warto pamiętać, że zakupione przez MNiSW narzędzia InCites i SciVal, które służą m.in. do ewaluacji dorobku uczelni, porównywania z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, bazują na zasobach bazy WoS i Scopus. Zatem identyfikacja naukowca i poprawność danych jest kluczowa by analizy na poziomie uczelni, wydziału, dyscypliny, czy pojedynczego pracownika były wiarygodne.

 

ORCID

Zakładanie konta w ORCID

 • Jak zarejestrować się w ORCID i otrzymać swój unikalny numer (PDF)

Zapełnianie profilu ORCID danymi

Po założeniu konta na platformie ORCID profil naukowca jest pusty. Profil można zapełnić swoimi publikacjami na wiele sposobów, m.in. importując dane z:

 • Bazy Wiedzy PW:
  • Jak połączyć profil autora (Author ID) w bazie Scopus z identyfikatorem ORCID (PDF) 
  • Przekazywanie danych z BW do ORCID (PDF)
 • Scopus
  • Jak połączyć profil autora (Author ID) w bazie Scopus z identyfikatorem ORCID (PDF)
 • Web of Science
  • Jak połączyć profil autora na platformie Publons z identyfikatorem ORCID (PDF)
 • Importowanie danych z pliku w formacie BibTeX, np. z Bazy Wiedzy PW lub Google Scholar do profilu ORCID (PDF)   
 • Ręczne dodawanie publikacji do profilu ORCID (PDF)

Porządkowanie i aktualizacja profilu ORCID

Kiedy konto na platformie ORCID będzie uzupełnione publikacjami warto je uporządkować i sprawdzić, czy nie pojawiają się duplikaty prac. Należy pamiętać o pielęgnowaniu swojego profilu, tzn.:

 1. podawaniu numeru ORCID za każdym razem gdy nowy artykuł jest publikowany. Zapewni to odpowiednie przyporządkowanie pracy na profilu autora w bazie WoS i w bazie Scopus   
 2. kontrolowaniu, czy lista publikacji na platformie ORCID jest aktualna.
 • Zarządzanie profilem ORCID (PDF)
 • Porządkowanie konta ORCID. Usuwanie duplikatów (PDF)   
 • Aktualizacja profilu ORCID (PDF)
 • Scalanie profili ORCID (PDF) 
 
FAQ
 
Jak odzyskać hasło do profilu ORCID?
 • Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła lub ORCID ID otwórz stronę https://orcid.org/ i kliknij na SIGN IN/REGISTER, a następnie Forgott your password or ORCID ID. System poprosi o podanie adresu e-mal, który został użyty przy rejestracji profilu ORCID. Na ten adres otrzymasz bezpieczny link w celu zresetowania hasła.
  Jeśli nie pamiętasz lub nie masz już dostępu do e-maila powiązanego z twoim kontem ORCID, skontaktuj się z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czy po zintegrowaniu profilu ORCID z Bazą Wiedzy PW, Scopus czy Publons mój profil będzie automatycznie aktualizowany o nowe publikacje?

 • Nie, w przypadku Bazy Wiedzy PW i Scopus. Nowe publikacje należy ponownie zaimportować na profil ORCID
 • Tak, w przypadku profilu w Publons
 
Pytania związane z ORCID i ResearcherID prosimy kierować na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz autorów poszczególnych treści.

ORCID w ewaluacji

Zarządzenie nr 56/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. nakłada obowiązek:

 • uzyskania przez pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych i doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz inne osoby prowadzące działalność naukową w Politechnice Warszawskiej identyfikatora ORCID
 • autoryzacji (połączenia) identyfikatora ORCID w systemach POL-on i PBN poprzez:
  • założenie indywidualnego profilu użytkownika w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN)
  • połączenie profilu PBN z profilem ORCID
  • połączenie profilu PBN z systemem POL-on

Konieczność posługiwania się numerem ORCID wynika także z przepisów krajowych, m.in. z Rozporządzenia Ministra NiSW z 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on [LINK].

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi materiałami instruktażowymi w  zakładce "Instrukcje" w module Ewaluacja/Bibliometria. Dotyczą one postanowień wskazanych w zarządzeniach Rektora PW odnośnie Kryterium I w ewaluacji​.

Pytania związane z ORCID i ResearcherID prosimy kierować na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

ResearcherID/Publons

Zakładanie konta na platformie Publons

 • Jak zalogować się, jeśli mam już ResearcherID?Jak założyć całkowicie nowe konto w Publons? (PDF)

Zapełnianie profilu danymi

Po założeniu konta na platformie Publons profil naukowca jest pusty. Należy go zapełnić swoimi publikacjami: 

 • Jak połączyć profil autora na platformie Publons z identyfikatorem ORCID (PDF)
 • Importowanie danych z pliku w formacie BibTeX, np. z Bazy Wiedzy PW lub Google Scholar  
 • Ręczne dodawanie publikacji

 

Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz autorów poszczególnych treści.

© 2022 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy