Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Dane badawcze

Wprowadzenie

DANE BADAWCZE

Dane badawcze są to wszystkie dane, które zostały zebrane, wytworzone czy zaobserwowane w trakcje procesu badawczego, który ma na celu otrzymanie wyników naukowych.

Każda dyscyplina naukowa tworzy innego rodzaju dane badawcze, specyficzne dla danej dyscypliny. Innego rodzaju dane badawcze będą w dziedzinie biologii (np. filmy dokumentujące życie zwierząt), innego rodzaju w inżynierii lądowej (np. dane geograficzne), czy w informatyce (np. kod źródłowy).

Dane badawcze to:

 • surowe dane (które uzyskano bezpośrednio w wyniku zastosowania narzędzia badawczego),
 • przetworzone dane (opracowane).

Przykłady danych badawczych:

 • notatki z eksperymentów, dzienniki
 • protokoły laboratoryjne, opisy procedur
 • opisy metodologiczne
 • próbki
 • artefakty, obiekty
 • dokumenty tekstowe
 • kwestionariusze, ankiety
 • nagrania audio lub wideo
 • fotografie, obrazy
 • zawartość baz danych (obrazy, teksty, nagrania audio i wideo)
 • oprogramowanie (skrypty, pliki wejściowe)
 • wyniki symulacji komputerowych
 • modele matematyczne i algorytmy

OTWARTE DANE BADAWCZE

Otwarte dane badawcze to wszelkie dane wytworzone w trakcie badań i użyte w pracy naukowej, do których każdy użytkownik ma swobodny i bezpłatny dostęp. Dane te można wykorzystywać, modyfikować i udostępniać zgodnie z prawem.

Nie wszystkie dane badawcze mogą posiadać otwarty charakter (dane osobowe, komercjalizacja wyników badań, np. zgłoszenie wynalazku do ochrony patentowej, czy dane związane z bezpieczeństwem narodowym), ale informacja o istnieniu danych zawsze powinna być publicznie dostępna.

Plan zarządzania

W trakcie opracowywania

© 2020 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare