Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Narzędzia bibliometryczne wspomagające proces oceny

Baza Wiedzy

Repozytorium (Baza Wiedzy PW) powołane zostało Uchwałą Senatu nr 026/XLVIII/2012 dnia 21 listopada 2012r. Szczegółowe zadania określa  Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014r. Akty prawne zobowiązują pracowników PW do rejestracji i archiwizacji utworów powstałych po 1 stycznia 2013r oraz ich udostępniania.

Baza zawiera też publikacje z wcześniejszych lat.

Baza Wiedzy PW prezentuje działalność badawczą naukowców Politechniki Warszawskiej społecznościom naukowym w kraju i za granicą i udostępnia wyniki tej działalności w formie publikacji, raportów czy też rozpraw doktorskich, a także informacje o kierunkach badań.

Integralną część Bazy Wiedzy PW stanowi repozytorium, które ewidencjonuje, archiwizuje i udostępnia treści publikacji. Oferuje dostęp do pełnych treści publikacji lub jeżeli jest to niemożliwe, podaje linki (DOI, URL) do tekstów źródłowych.

Repozytorium archiwizuje  w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, które obejmują: publikacje (artykuły, książki autorskie i redagowane, rozdziały), prace dyplomowe (inżynierskie, magisterskie, doktorskie) raporty, tłumaczenia, projekty, patenty, technologie. Do opisów publikacji przypisane są aktualnie obowiązujące reguły punktujące zgodne z rozporządzeniem ministerialnym. Dane te są także wymagane w centralnych systemach sprawozdawczych (POL-on, PBN-MS, ORPD).

W całej Bazie Wiedzy wprowadzany jest szereg dodatkowych  funkcji i metadanych pozwalających głębiej zanalizować profile naukowców czy jednostek PW. Są to np. informacje o aktywności zawodowej naukowców (np. redaktor czasopisma, redaktor naczelny czasopisma, członkostwo w jednostce naukowej, organizacji, stowarzyszenia, komitecie programowym, udział w organizacji konferencji/seminarium, członkostwo we władzach organizacyjnych konferencji), osiągnięciach zawodowych (nagrody i wyróżnienia krajowe międzynarodowe, uzyskanie stopni i tytułów naukowych, specjalizacji, certyfikatów), wydawanych czasopismach, organizowanych konferencjach, wdrożeniach i efektach praktycznych opublikowanych patentów i produktów.

Baza Wiedzy PW zapewnia integrację z Google Scholar, Web of Science (WoS); obliczany jest również indeks Hirscha, podawany impact factor, cytowania wg Google Scholar oraz WoS. Zapewniono możliwość komunikacji z mediami społecznościowymi. Jedną z ważniejszych funkcji jest możliwość generowania raportów zarówno na potrzeby naukowców, władz uczelni jak i systemów zewnętrznych np. ministerialnych.

System działa na oprogramowaniu OMEGA-PSIR, powstałym w Instytucie Informatyki WEiTI PW w ramach projektu SYNAT.

Nadzorem nad merytoryczną i funkcjonalną poprawnością Bazy Wiedzy zajmuje się Oddział ds. Bazy Wiedzy (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Więcej informacji o Bazie Wiedzy PW znajduje się na stronie BW PW: repo.bg.pw.edu.pl

Web of Science

Web of Science to nazwa platformy wyszukiwawczej wydawnictwa Clarivate Analytics, na której zamieszczone jest kilka baz:

 • Web of Science Core Collection
 • BIOSIS Citation Index
 • Current Contents Connect
 • Data Citation Index
 • Derwent Innovations Index
 • Journal Citation Reports
 • KCI-Korean Journal Database
 • Medline
 • Russian Science Citation Index
 • SciELO Citation Index
 • Zoological Record

Najbardziej znane i najczęściej wykorzystywane są tzw. indeksy cytowań, wchodzące w skład bazy Web of Science Core Collection:

 • Science Citation Index Expanded – od 1945 r.
 • Social Sciences Citation Index – od 1956 r.
 • Arts & Humanities Citation Index – od 1975 r.
 • Conference Proceedings Citation Index – od 1990 r.
 • Book Citation Index – Science – od 2005 r.
 • Book Citation Index – Social Sciences & Humanities – od 2005 r.
 • Current Chemical Reactions – od 1985 r.
 • Essential Science Indicators – od 2015 r.

Ponadto na zwartość Web of Science Core Collection składają się następujące indeksy chemiczne:

 • Current Chemical Reactions – od 1985 r.
 • Index Chemicus – od 1993 r.

Z poziomu platformy WoS można przejść m.in. do:

 • InCites – narzędzia analizującego dane z bazy WoS
 • Journal Citation Reports – bazy, w której można sprawdzić m.in. wartość wskaźnika Impact Factor dla danego czasopisma
 • EndNote – narzędzia do zarządzania bibliografią, odpowiednik programów Mendeley i Zotero
 • Publons – platformy wspierającej zarzadzanie procesami recenzji, a także gromadzenie i porządkowanie informacji o swoim dorobku naukowym przy użyciu identyfikatora ResearcherID
 • Master Journal List – tzw. Listy filadelfijskiej

Platforma Web of Science jest dostępna z Listy E-baz (w zakładkach „Wszystkie zasoby” lub „Zasoby Elektroniczne”). Dostęp do bazy z terenu PW jest możliwy bez logowania, spoza PW – po zalogowaniu na konto biblioteczne.

Więcej na temat wyszukiwania cytowań można znaleźć w module 6 otwartego ekursu "Podnoszenie widoczności i cytowalności dorobku naukowego pracowników Politechniki Warszawskiej".

Scopus

Scopus to interdyscyplinarna baza wydawnictwa Elsevier, wykorzystywana jako źródło informacji o dorobku publikacyjnym. Dane ze Scopus są uwzględniane m.in. w rankingach – QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, US News, Shanghai Ranking Consultancy, Perspektyw, a także w konkursach o granty na badania przyznawane przez National Science Fundation, European Research Council.

Baza zawiera następujące dane:

 • cytowania publikacji od roku 1970,
 • profile autorów oraz instytucji,
 • opisy artykułów z czasopism, materiałów konferencyjnych, książek i patentów.

Baza Scopus jest dostępna z Listy E-baz (w zakładkach „Wszystkie zasoby” lub „Zasoby Elektroniczne”). Dostęp do bazy z terenu PW jest możliwy bez logowania, spoza PW – po zalogowaniu na konto biblioteczne.

Więcej na temat wyszukiwania cytowań można znaleźć w module 6 otwartego ekursu "Podnoszenie widoczności i cytowalności dorobku naukowego pracowników Politechniki Warszawskiej".

Google Scholar

Google Scholar to wyszukiwarka zasobów internetowych o charakterze naukowym. Przeszukuje, w przeciwieństwie do ogólnej wyszukiwarki Google, wyselekcjonowane zasoby o charakterze naukowym (recenzowane książki, czasopisma, materiały konferencyjne, abstrakty, streszczenia czy sprawozdania). Dostarcza także informacji o cytowaniach prac naukowych. Umożliwia założenie profilu naukowca. Profil Google Scholar Citations pozwala na zebranie w jednym miejscu informacji o publikacjach danego autora, o liczbie cytowań, wyznacza także automatycznie Indeks Hirscha.

Autorzy, którzy nie mają profilu Google Scholar Citations, a chcą sprawnie sprawdzić cytowania swoich prac mogą skorzystać z narzędzia Publish or Perish. Narzędzie bazuje na informacjach z Google Scholar. Umożliwia automatyczne wyznaczenie indeksu Hirscha dla zaznaczonych publikacji oraz pokazuje łączną liczbę cytowań.

InCites i SciVal

InCites oraz SciVal to narzędzia służące do analizy danych zawartych w bazach Web of Science oraz Scopus. Pozwalają one na porównanie dorobku naukowo-badawczego na poziomie dyscyplin, wydziałów oraz pomiędzy całymi instytucjami. Umożliwiają śledzenie wykorzystania czasopism w instytucjach. Wspierają procesy decyzje w kontekście wyboru optymalnego miejsca publikacji.

 • InCites – źródłem danych jest Web of Science Core Collection
 • SciVal – źródłem danych jest Scopus

Narzędzia dostępne są po zalogowaniu się – wymagane jest posiadanie osobistego konta na platformach Web of Science i Scopus. Osoby, które nie mają konta w bazie, mogą je założyć wybierając z menu opcję “Sign In”/ “Register”

Materiały instruktażowe:

 • Profil autora w InCites (PDF)
 • Profil autora w SciVal (PDF)

Więcej na temat tworzenia raportów można przeczytać w broszurach informacyjnych InCites i SciVal

Pytania i zamówienia na raporty generowane za pomocą omawianych narzędzi prosimy kierować na adres Oddziału Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

© 2023 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy