Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Jak zgłosić czasopismo do bazy Web of Science i Scopus

Kryteria doboru / warunki, jakie powinno spełniać czasopismo aplikujące o indeksację w bazie Web of Science i Scopus to:

  • Podstawowe standardy wydawnicze

- terminowość publikacji
- przestrzeganie zasad międzynarodowej konwencji wydawniczej
- dane bibliograficzne artykułu i abstrakt w języku angielskim
- recenzja specjalistów z danej dziedziny

  • Treść
  • Międzynarodowość

- czy autorzy publikacji, wydawcy, edytorzy oraz konsultanci redakcyjni itp. reprezentują międzynarodową społeczność badaczy
- czy czasopismo odnosi się do czytelników regionalnych czy międzynarodowych

  • Analiza cytowań

- czy autorzy publikujący w danym czasopiśmie są szeroko cytowani

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Clarivate Analytics. Proces wyboru materiałów do Web of Science

Elsevier. Proces wyboru materiałów do bazy Scopus

© 2020 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare