Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

DOI

DOI (Digital Object Identifier) – jest to cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego. DOI służy do identyfikacji dokumentów elektronicznych na podobnej zasadzie, jak ISSN (czasopismo) czy ISBN (książka). Rozwojem tego systemu i zarządzaniem nim zajmuje się Międzynarodowa Fundacja DOI - International DOI Foundation (IDF) - organizacja typu non-profit, powstała 10 października 1998 roku.

 • Jakie dokumenty mogą otrzymać numer DOI
  Numer DOI może zostać nadany każdej jednostce własności intelektualnej, którą twórca uzna za wartą oddzielnego potraktowania, np. artykuł, rozdział z książki, zdjęcie, wykres, oprogramowanie, utwór muzyczny, itp.
 • Struktura numeru DOI
  - Identyfikator DOI składa się z dwóch części przedzielonych ukośnikiem: przedrostka (prefiks) i końcówki (sufiks), np.: 10.1000.10/123456
  - 10.1000.10 to przedrostek, gdzie „10” informuje, że mamy do czynienia z identyfikatorem DOI (każdy numer DOI zaczyna się od „10”), a  1000.10 to numer przypisany do wydawcy (Publisher ID)
  - 123456 - sufiks jest unikalny dla danego dokumentu i może być dowolnym ciągiem znaków alfanumerycznych (Item ID). Jest nadawany przez samego wydawcę, który musi zagwarantować, że będzie on unikatowy dla każdego publikowanego przez niego dzieła.
  - Jeżeli dany dokument posiada już inny identyfikator (np. ISBN, ISSN), wówczas może on być zastosowany jako przyrostek w numerze DOI. I tak np. 10.1103 jest to prefiks American Physical Society, 10.1016 - prefiks firmy Elsevier Science.
  - Całkowity DOI może wyglądać następująco:10.1016/j.jmb.2014.04.017
  - Numer DOI raz nadany nie może ulec zmianie. Dokument zachowuje numer DOI, nawet jeśli prawa własności do niego zostaną przeniesione na inną instytucję. Jeżeli dokument zostanie kiedykolwiek usunięty, jego numer nie może być ponownie wykorzystany.
 • Sposób działania DOI
  DOI zapewnia stałość łączy hipertekstowych, za których aktualizację odpowiedzialny jest rejestrujący, np. wydawca, autor bądź inna jednostka. URLe  są przypisane do każdego zarejestrowanego dokumentu. Jeżeli URL się zmienia, właściciel praw autorskich uaktualnia URL poprzez CrossRef i z bazy IDF następuje przekierowanie do właściwej lokalizacji dokumentu.
  W celu dotarcia do pełnego tekstu dokumentu posiadającego DOI należy wpisać do okna adresowego przeglądarki internetowej identyfikator DOI po adresie: http://dx.doi.org/
  np. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.88.088302.
  Niektóre przeglądarki internetowe umożliwiają bezpośrednie „rozszyfrowywanie” identyfikatorów DOI po zainstalowaniu odpowiedniego dodatku.
  Gdzie można uzyskać numer DOI
  Identyfikator DOI jest nadawany przez jedną z uprawnionych agencji, nadzorowanych przez International DOI Fundation - tzw. DOI Registration Agencies (RA), działających jako firmy komercyjne, np:
  Airiti, Inc.; CrossRef; DataCite; Entertainment Identifier Registry  (EIDR); Publications Office of the European Union (OP); Multilingual European DOI Registration Agency (mEDRA);
  Spis tych agencji wraz z linkami jest dostępny na stronie domowej  IDF. Dla polskich wydawców ciekawe oferty można znaleźć w agencji mEDRA. Przykładowy cennik znajdziesz TUTAJ

© 2020 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare