Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Bibliometria

Wybrane miary porównawcze dorobku naukowego:

 • liczba publikacji
 • liczba cytowań
  • całkowita liczba cytowań
  • średnia liczba cytowań jednej publikacji
 • indeks Hirscha
  H-index tworzy się poprzez uszeregowanie artykułów wg liczby cytowań i wybranie pozycji, dla której liczba cytowań jest większa lub równa jej liczbie porządkowej

Podstawowe serwisy dostarczające informacji o cytowaniach artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych:

Więcej informacji można znaleźć  w prezentacji online Mierniki oceny aktywności publikacyjnej. Bazy danych o publikacjach i ich cytowaniach - dostępnej w zakładce Platformie Edukacyjnej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna realizuje zamówienia na analizę cytowań pracowników i jednostek naukowych. Więcej informacji o usłudze znajdziesz TUTAJ

 

Wybrane miary porównawcze stosowane do oceny jakości czasopism naukowych

 • punktacja ministerialna
 • Impact Factor
  Wskaźnik cytowalności czasopisma - jest to stosunek liczby cytowań, jaką uzyskały w danym roku artykuły opublikowane w tym czasopiśmie w ciągu dwóch poprzednich lat, do łącznej liczby artykułów zamieszczonych w nim w tym samym okresie; wskaźniki IF zawarte są w bazie Journal Citation Reports (JCR) obecność na liście filadelfijskiej. Wykaz ten nie podaje wartości żadnych wskaźników.
 • CiteScore
  Wskaźnik cytowalności czasopisma podobny do Impact Factor. Jest to średnia liczba cytowań w danym roku dla dokumentów opublikowanych w czasopiśmie w ostatnich trzech latach. Dane do jego obliczania pobierane są z bazy Scopus. Uwzględniane są czasopisma, materiały konferencyjne i serie książkowe, ale już pojedyncze tytuły książek nie.
 • SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
  Wskaźnik wyznaczany na podstawie bazy Scopus. SNIP mierzy wpływ cytowania związanego z kontekstem przez przypisywanie cytowaniu wagi na podstawie całkowitej liczby cytowań w danej dziedzinie wiedzy
 • SJR (SCImago Journal Rank)
  Wskaźnik wyznaczany na podstawie bazy Scopus. SJR uwzględnia fakt, że na wartość cytowań czasopisma bezpośredni wpływ mają dziedzina wiedzy, w której czasopismo funkcjonuje oraz jakość i reputacja czasopisma
 • Indeks Hirscha 
  H-Index informuje ile publikacji z danego czasopisma w danym roku było cytowanych h i więcej razy.
 • Index Copernicus
  Wskaźnik oceny jakości czasopism w oparciu o walidację około 30 parametrów zgrupowanych w pięciu kategoriach: wartość naukową, staranność edytorską, zasięg, częstotliwość, regularność i stabilność rynkową, staranność techniczną. Czytaj więcej: Metodologia Ewaluacji Index Copernicus. Wskaźnik ten jest dość często stosowany, szczególnie przy czasopismach, które nie są na liście filadelfijskiej, ale liczą się na rynku wydawnictw medycznych.

Źródła informacji w/w wskaźników:

© 2020 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare