Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Repozytorium PW

Każda instytucja - mająca uprawnienia do nadawania stopni naukowych - powinna wprowadzić zasadę deponowania wyników badań w repozytorium instytucjonalnym open access (Budapeszteńska Inicjatywa Open Access).

Repozytoria naukowe na świecie są jednym z głównych kanałów komunikacji naukowej. W latach 2010-2012 obserwujemy wzrost liczby powstających repozytoriów przy polskich instytucjach naukowych. Dalszy rozwój nauki w Polsce nie jest możliwy bez ogólnokrajowej infrastruktury w tym wirtualnych bibliotek i repozytoriów zapewniających jednolite i proste metody publikowania, wyszukiwania i udostępniania publikacji. Wiąże się to z ideą otwartej nauki i otwartego dostępu (Open Access), wspieraną przez Unię Europejską poprzez rekomendacje i programy, w ramach których prace naukowe finansowane z pieniędzy publicznych powinny znaleźć się w otwartych czasopismach i repozytoriach. 

Repozytorium instytucjonalne powstało też na Politechnice Warszawskiej, jako część Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej, która zawiera informacje o prowadzonych w PW pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, a także o publikacjach, raportach z badań prowadzonych ze środków publicznych, bronionych rozprawach doktorskich, o prowadzonej działalności dydaktycznej i ukończonych pracach dyplomowych.

Zasady tworzenia systemu ewidencji i archiwizacji dorobku naukowego oraz repozytorium reguluje uchwała Senatu z 21 listopada 2012 r.

Zgodnie z §10 p. 4 uchwały "Wprowadza się, od dnia 1 stycznia 2014 roku, obowiązek wyłącznego stosowania danych z systemu ED PW do przygotowywania sprawozdań, przedkładania pisemnej informacji o jednostce Uczelni oraz o osobach, których dorobek naukowy, dydaktyczny i techniczny podlega ocenie w zakresie objętym ED PW."

29 stycznia 2014 wydane zostało  Zarządzenie 3/1014  Rektora Politechniki Warszawskiej  w sprawie centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego pracowników, doktorantów, studentów i jednostek Uczelni oraz Repozytorium Politechniki Warszawskiej określa zasady działania Repozytorium PW.

W systemie ED PW obligatoryjnie rejestrowane i archiwizowane są utwory ukończone po 1 stycznia 2013 r.

Repozytorium zawiera też publikacje z lat wcześniejszych (niepełny dorobek, dane zaciągnięte wybiórczo).

Dostęp do utworów w repozytorium PW ograniczać mogą tylko warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania) - szczegółowiej na ten temat.

Z polityką wydawców w sprawie zakresu praw autora do zamieszczania materiałów źródłowych prac w repozytoriach można zapoznać się w serwisie SHERPA RoMEO.

Program Springer Open Choice / Open Access

Przypominamy również wszystkim autorom o programie  „Springer Open Choice”, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który umożliwia bezpłatne publikowanie artykułów w czasopismach naukowych  na zasadach Open Access. Narodowy program publikacji naukowych realizowany w ramach umowy akademickiej na czasopisma Springer w latach 2010-2013 i przedłużony na rok 2014. Publikowane prace podlegają tym samym zasadom korekty oraz recenzji jak przy tradycyjnych czasopismach. Prace dostępne są dla wszystkich użytkowników sieci Internet bez żadnych opłat. Autorzy publikujący swoje prace w tym modelu, zachowują prawa autorskie w tym również prawo do upowszechnienia dzieła zgodnie z licencją Creative Commons CC BY (Uznanie autorstwa). Wersja elektroniczna artykułu opublikowana zostaje na stronie wydawców i mogą być archiwizowane i udostępniane w repozytoriach instytucji, w których dany autor jest afiliowany. Więcej informacji oraz instrukcje udostępniania można znaleźć na:

Blog BG  
Strona ICM
Strona wydawcy
Lista czasopism Springer

Kontakt:

BGPW: M. Lewandowska-Tranda  tel. 6074, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WEiTI: W.Struk  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2020 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare