Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Baza Wiedzy PW

Repozytorium (Baza Wiedzy PW) powołane zostało Uchwałą Senatu nr 026/XLVIII/2012 dnia 21 listopada 2012r. Szczegółowe zadania określa  Zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 stycznia 2014r. Akty prawne zobowiązują pracowników PW do rejestracji i archiwizacji utworów powstałych po 1 stycznia 2013r oraz ich udostępniania.
Baza zawiera też publikacje z wcześniejszych lat.

Baza Wiedzy PW prezentuje działalność badawczą naukowców Politechniki Warszawskiej społecznościom naukowym w kraju i za granicą i udostępnia wyniki tej działalności w formie publikacji, raportów czy też rozpraw doktorskich, a także informacje o kierunkach badań.

Integralną część Bazy Wiedzy PW stanowi repozytorium, które ewidencjonuje, archiwizuje i udostępnia treści publikacji. Oferuje dostęp do pełnych treści publikacji lub jeżeli jest to niemożliwe, podaje linki (DOI, URL) do tekstów źródłowych.

Repozytorium archiwizuje  w wersji cyfrowej pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, które obejmują: publikacje (artykuły, książki autorskie i redagowane, rozdziały), prace dyplomowe (inżynierskie, magisterskie, doktorskie) raporty, tłumaczenia, projekty, patenty, technologie. Do opisów publikacji przypisane są aktualnie obowiązujące reguły punktujące zgodne z rozporządzeniem ministerialnym. Dane te są także wymagane w centralnych systemach sprawozdawczych (POL-on, PBN-MS, ORPD).

W całej Bazie Wiedzy wprowadzany jest szereg dodatkowych  funkcji i metadanych pozwalających głębiej zanalizować profile naukowców czy jednostek PW. Są to np. informacje o aktywności zawodowej naukowców (np. redaktor czasopisma, redaktor naczelny czasopisma, członkostwo w jednostce naukowej, organizacji, stowarzyszenia, komitecie programowym, udział w organizacji konferencji/seminarium, członkostwo we władzach organizacyjnych konferencji), osiągnięciach zawodowych (nagrody i wyróżnienia krajowe międzynarodowe, uzyskanie stopni i tytułów naukowych, specjalizacji, certyfikatów), wydawanych czasopismach, organizowanych konferencjach, wdrożeniach i efektach praktycznych opublikowanych patentów i produktów.

Baza Wiedzy PW zapewnia integrację z Google Scholar, Web of Science (WoS); obliczany jest również indeks Hirscha, podawany impact factor, cytowania wg Google Scholar oraz WoS. Zapewniono możliwość komunikacji z mediami społecznościowymi. Jedną z ważniejszych funkcji jest możliwość generowania raportów zarówno na potrzeby naukowców, władz uczelni jak i systemów zewnętrznych np. ministerialnych.

System działa na oprogramowaniu OMEGA-PSIR, powstałym w Instytucie Informatyki WEiTI PW w ramach projektu SYNAT.

Nadzorem nad merytoryczną i funkcjonalną poprawnością Bazy Wiedzy zajmuje się Oddział ds. Bazy Wiedzy (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Więcej informacji o Bazie Wiedzy PW znajduje się na stronie BW PW: repo.bg.pw.edu.pl

© 2020 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare