Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Dostęp testowy JoVE

Biblioteka Główna otrzymała dostęp testowy do platformy JoVE (Journal of Visualized Experiments).
JoVE to jedyny na świecie recenzowany naukowo periodyk w formie wideo z zakresu biologii, chemii, medycyny, biotechnologii, psychologii oraz dziedzin pokrewnych, indeksowany w PubMed i Web of Science.

Dostęp testowy do JoVE Unlimited obejmuje:

  • JoVE Journal: recenzowane czasopisma z artykułami opublikowanymi w formie tekstowej i wideo.
  • JoVE Encyclopedia of Experiments: encyklopedia wideo przedstawiająca zaawansowane eksperymenty badawcze.
  • JoVE Science Education: biblioteka filmów przedstawiająca metody badawcze, zastosowania i przykłady z życia codziennego.
  • JoVE Lab Manual: biblioteka wideo przedstawiająca programy nauczania oraz filmy z laboratoriów z instrukcjami krok po kroku.
  • JoVE Core: podręczniki wideoz podstawowymi pojęciami i metodami.

Dostęp testowy jest aktywny do 30 czerwca 2021 r. dla wszystkich użytkowników z komputerów w sieci PW oraz z dowolnego komputera dla użytkowników zarejestrowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym PW.

Opinie na temat bazy prosimy przesyłać za pomocą ankiety.

© 2022 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy