Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Likwidacja Punktu Bibliotecznego DS Żaczek
od 1 lipca
Godziny otwarcia bibliotek PW w wakacje
4 lipca - 30 września
Program antyplagiatowy iThenticate
Już ponad 1000 użytkowników
korzysta z Grammarly Premium

Wszystkie zasoby

Zintegrowane przeszukiwanie Katalogu Biblioteki, zasobów elektronicznych oraz zbiorów Biblioteki Cyfrowej Politechniki Warszawskiej  /  Wyszukiwanie zaawansowane
Lista e-baz  /  Lista tytułów e-źródeł  /  Układ działowy zbiorów  /  Zaproponuj do zbiorów

Katalog

Wspólny katalog Biblioteki Głównej, jej filii oraz wielu bibliotek wydziałowych i instytutowych.
Patrz: Lista bibliotek  /  Wyszukiwanie zaawansowane
Układ działowy zbiorów  /  Zaproponuj do zbiorów  /  Nowości wg działów  /  Katalogi kartkowe

Zasoby elektroniczne

Pełnotekstowe czasopisma i książki w wersji on-line z prenumerowanych przez Bibliotekę baz danych i wybranych źródeł ogólnodostępnych. Jak korzystać z e-źródeł spoza PW - zobacz
Lista e-baz  /  Lista tytułów e-źródeł  /  Wyszukiwanie zaawansowane

Biblioteka Cyfrowa PW

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej: zdigitalizowane, wybrane zbiory PW o znaczeniu historycznym i kulturowym oraz zasoby edukacyjne i dorobek naukowy pracowników PW
Wyszukiwanie zaawansowane  /  Przekaż publikację do Biblioteki Cyfrowej PW

Dzieje

Historia Biblioteki kojarzy się nierozerwalnie z historią Uczelni.

 • 1824 - 15 czerwca - Józef Kalasanty Szaniawski (dyrektor generalny wychowania publicznego w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) występuje z pierwszym w historii Polski projektem utworzenia wyższej szkoły technicznej, tj. Instytutu Politechnicznego.
 • 1825 - kwiecień - została powołana Rada Politechniczna, której zadaniem było opracowanie ostatecznego projektu Instytutu Politechnicznego.
 • 1826 - 4 stycznia -  uroczyste otwarcie w Pałacu Kazimierzowskim Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego. Pierwszym dyrektorem Szkoły został znany matematyk profesor Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego Kajetan Garbiński. Pierwszym bibliotekarzem został Dionizy Lanckoroński.
 • 1831 - W ramach restrykcji po Powstaniu Listopadowym zamknięto wszystkie wyższe uczelnie w Królestwie Polskim.
 • 1895 - Otwarcie Szkoły Wawelberga i Rotwanda przy ul. Mokotowskiej 4/6, która została włączona w 1951 r. do PW, a zbiory biblioteczne przekazano Bibliotece Głównej.
 • 1898 - Otwarcie Instytutu Politechnicznego im. cara Mikołaja II z wykładowym językiem rosyjskim.
 • 1915 - 15 listopada -  Otwarcie Politechniki Warszawskiej z językiem wykładowym polskim. Porządkowanie zbiorów bibliotecznych po zniszczeniach wojennych.
 • 1918 - Oddanie do użytku Biblioteki ze zbiorami 32 tys. woluminów.
 • 1939 - Stan Biblioteki wynosi 90.000 woluminów. W październiku 1939 - zajęcie Gmachu Głównego przez wojska niemieckie.
 • 1944 - Walki na terenie Gmachu Głównego w czasie Powstania Warszawskiego. Zniszczenie Gmachu Głównego i niemal wszystkich zbiorów.
 • 1945 - Tworzenie Biblioteki i wznowienie działalności.
 • 1995 - Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej pt. "Zadania biblioteki wyższej uczelni technicznej wczoraj,     dziś i jutro"
 • 1996 - Rozpoczęcie realizacji projektu rozbudowy Gmachu Głównego PW na potrzeby Biblioteki Głównej  autorstwa Hanny Czajkowskiej.
 • 1999 - wrzesień. Oddanie do użytku nowych pomieszczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej w nadbudowie - Wolny Dostęp. Przy okazji odbyła się ogólnopolska konferencja 'Kierunki modernizacji usług biblioteczno-informacyjnych w bibliotekach naukowych szkół wyższych'  zob. Historia nadbudowy
 • 2002 - wrzesień. Ogólnopolska konferencja 'Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników'
 • 2011 - Biblioteka Główna organizatorem międzynarodowej konferencji IATUL

© 2022 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy