Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Ośrodek Informacji Patentowej BGPW

Ośrodek Informacji Patentowej

OIP funkcjonuje przy Oddziale Informacji Naukowej BGPW
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa; pok. 161b i 161c
tel. 22 234 7300, 628 71 84; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek   8.00 – 19.00; sobota   9.00 – 15.00

patent
 

Zadania i usługi

 

Ośrodek Informacji Patentowej BGPW (OIP BGPW) powołano na mocy Zarządzenia Rektora nr 27/2018 z dnia 29/08/2018. Działa na podstawie umowy zawartej pomiędzy Politechniką Warszawską a Urzędem Patentowym RP. OIP BGPW przynależy do Europejskiej Sieci Ośrodków Informacji Patentowej PATLIB i świadczy usługi zgodnie ze standardami Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).  W ramach sieci PATLIB współpracuje z ośrodkami informacji patentowej w Polsce i Europie, Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Patentowym RP i innymi instytucjami związanymi z ochroną własności przemysłowej, w tym z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW).

Podstawowym celem Ośrodka jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym nieodpłatnego dostępu do informacji patentowej. Ośrodek świadczy usługi na miejscu, telefonicznie oraz mailowo (preferowany kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

OIP BGPW  nie zatrudnia rzecznika patentowego.

Nie wykonujemy badania stanu techniki, badania czystości i zdolności patentowej oraz wstępnej oceny poziomu innowacyjności rozwiązań. W przypadku zapotrzebowania na tego typu usługi zachęcamy do kontaktu z Działem  Komercjalizacji i Transferu Technologii w CZIiTT PW oraz z Zespołem Rzeczników Patentowych współpracującym z Politechniką Warszawską.

Zadania i usługi świadczone przez Ośrodek

 • Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie literatury patentowej
 • Zapewnienie dostępu do bezpłatnych źródeł informacji patentowej. Do dyspozycji użytkowników jest 12 miejsc w czytelni i 2 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu
 • Promowanie zagadnień z zakresu własności intelektualnej, w szczególności przygotowywanie i dystrybucja informacji o wydarzeniach z zakresu własności intelektualnej oraz na temat patentowych źródeł informacji
 • Bezpłatna dystrybucja publikacji otrzymanych od Urzędu Patentowego RP
 • Udzielanie podstawowych informacji wspomagających wykonywanie poszukiwań w zasobach informacji patentowej
 • Udzielanie podstawowych informacji na temat procesu składania wniosków patentowych w PW poprzez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT PW), procedur obowiązujących przedUrzędem Patentowym RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), we współpracy z rzecznikami patentowymi obsługującymi PW
 • Realizowanie zamówień polegających na sporządzaniu zestawień literatury patentowej oraz lokalizacji dokumentacji patentowej
 • Organizowanie oraz prowadzenie szkoleń i warsztatów na temat ochrony własności przemysłowej i poszukiwań w patentowych bazach danych
 • Pracownicy OIP BGPW uczestniczą w szkoleniach, organizowanych przez UPRP oraz EPO, służących podnoszeniu ich kompetencji oraz jakości świadczonych usług.

 

Oferta szkoleń

 

Oferta jest skierowana do studentów i pracowników PW oraz wszystkich zainteresowanych użytkowników biblioteki. Zakres szkolenia jest uzgadniany indywidualnie z osobą zamawiającą zajęcia. Oferujemy łączenie różnych form szkoleń – wykłady, warsztaty i zajęcia e-learningowe.

Zagadnienia związane z przepisami prawa własności przemysłowej oraz poszukiwaniami w patentowych bazach danych omawiane są w ramach przedmiotu Informacja naukowa i patentowa realizowanego dla studentów I, II i III stopnia. Semestr, na którym realizowane są zajęcia oraz ich wymiar godzinowy zależy od programu studiów na danym wydziale. Więcej informacji na temat oferty szkoleń Biblioteki Głównej PW TUTAJ.

Możliwe jest zorganizowanie zajęć dedykowanych wyłącznie tematyce patentowej, dotyczących wprowadzenia do prawa własności przemysłowej oraz dostępnych źródeł informacji (kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 234 7300).


 

Źródła informacji

Wyróżnia się następujące przedmioty ochrony własności przemysłowej:

 • patenty
 • wzory użytkowe
 • wzory przemysłowe
 • znaki towarowe
 • oznaczenia geograficzne

Informacja o poszczególnych przedmiotach podlagających ochronie z tytułu praw własności przemysłowych dostępna jest w różnych źródłach informacji

BAZY PATENTOWE

 • Patenty – Espacenet
  Dostęp do ponad 100 milionów dokumentów patentowych z całego świata, w tym zarówno zgłoszeń patentowych, jak i udzielonych patentów. Zawartość bazy sięga 1836 roku. Istnieje możliwość dostępu do bazy także przez interfejs polski. Można przeszukiwać pełen zbiór dokumentów z przeszło 80 krajów (podbaza Worldwide), dokumenty WO (podbaza WIPO Światowej Organizacji Własności Intelektualnej), dokumenty EP (podbaza EP Europejskiego Urzędu Patentowego) oraz zbiory dokumentów z poszczególnych krajów, w tym z Polski (podbaza PL).
 • Patenty – Serwer Publikacji
  Baza pełnych tekstów patentów wydawanych przez Urząd Patentowy RP, w tym polskich opisów patentowych, polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych oraz tłumaczeń na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Patenty – Bazy UPRP
  Informacje o zgłoszeniach i udzielonych prawach wyłącznych: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe (w tym: zdobnicze), znaki towarowe, oznaczenia geograficzne.
 • Derwent Innovations Index / na platformie Web of Science
  Dostęp do informacji patentowych (od 1963 roku) oraz ich indeksu cytowań (od 1973 roku) subskrypcja obejmuje: Chemical Section;  Electrical and Electronic Section oraz  Engineering Section
 • Wyszukiwarka wynalazków i wzorów użytkowych – Register Plus
 • PatentScope
  Baza informacji patentowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization, skrót WIPO). Ma różne możliwości wyszukiwania: proste, zaawansowane, kombinacja wielu pól, wyszukiwanie w wielu językach, w tym w języku polskim. Jest możliwy dostęp do pełnych tekstów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie „Browse by Week”
 • The Lens
  Portal obejmujący światowy zasób patentów dostępnych w otwartym Internecie. Przeszukiwanie pełnotekstowe w WIPO PCT, EPO i USPTO. Pełne teksty zgłoszeń WIPO  PCT (od 1978) - wyszukiwanie w języku, angielskim, francuskim, niemieckim, japońskim, koreańskim, chińskim, hiszpańskim i rosyjskim; pełne teksty patentów EPO (od 1980) - wyszukiwanie w języku angielskim, francuskim i niemieckim; pełne teksty patentów USPTO (od 1976) i zgłoszeń (od 2001) - informacje o patentach , które wygasły; możliwość wizualizacji danych

BAZY ZNAKÓW TOWAROWYCH

 • Wyszukiwarka znaków towarowych – TMview
  Narzędzie wyświetla informacje o znakach towarowych. Jest aktualizowane codziennie przez urzędy ds. własności intelektualnej. Jest dostępne przynajmniej w jednym języku urzędowym każdego zintegrowanego urzędu. Dzięki TMview możesz: sprawdzić dostępność wymyślonej przez siebie nazwy znaku towarowego.
  dowiedzieć się, jakie towary i usługi są chronione znakami towarowymi Twoich konkurentów, otrzymywać aktualizacje o wybranych znakach towarowych, odnośnie zmiany statusu, zmiany nazwy i upływu terminu wniesienia sprzeciwu
 • Wyszukiwarka znaków towarowych – Register Plus
BAZY WZORÓW PRZEMYSŁOWYCH

Klasyfikacje

Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (MKP)

Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa jest hierarchicznym systemem do jednolitego – w skali międzynarodowej – klasyfikowania wynalazków i wzorów użytkowych. Zasadniczym celem stosowania MKP jest klasyfikowanie przez urzędy patentowe zgłaszanych wynalazków i wzorów użytkowych. Dzięki temu, klasyfikacja jest niezbędnym i skutecznym środkiem wyszukiwania dokumentacji patentowej przez urzędy własności intelektualnej i innych użytkowników informacji, przy badaniu nowości, ocenie poziomu wynalazczego zgłoszonych rozwiązań, a także przy monitorowaniu postępu technicznego oraz aktywności rynkowej podmiotów konkurujących.

Źródłowymi wersjami językowymi tekstu Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej są wersje angielska i francuska opracowywane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). MKP jest aktualnie nowelizowana raz w roku, zwykle z początkiem roku kalendarzowego.

Międzynarodowa klasyfikacja towarów i usług (klasyfikacja nicejska)

Klasyfikacja nicejska to system klasyfikacji towarów i usług dla zgłoszeń znaków towarowych Unii Europejskiej (UE).  Klasyfikacja zarządzana jest przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, utworzona w celu klasyfikacji towarów i usług na potrzeby rejestracji znaków towarowych. Klasyfikacja składa się z 34 klas towarowych i 11 klas usługowych, w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym. Klasyfikację nicejską można przeszukiwać przy użyciu TMclass, interaktywnego narzędzia wyszukiwania dostępnego we wszystkich językach urzędowych UE oraz w językach: chińskim, japońskim, koreańskim, rosyjskim i tureckim.
Przy przygotowywaniu wykazu towarów i usług Urząd Patentowy zdecydowanie zaleca korzystanie z  TMclass. Zawiera ono kilkadziesiąt tysięcy nazw towarów i usług, co do których poprawności, urzędy własności przemysłowej, w tym urząd polski, wydały swoją pozytywną opinię. Sporządzenie wykazu towarów, przy użyciu wskazanego narzędzia, znacznie przyspieszy rozpatrywanie zgłoszenia i zapewni, iż zgłoszony wykaz zostanie zaakceptowany przez Urząd Patentowy.
W obecnie obowiązującej wersji 10., klasyfikacja zawiera 45 klas, w tym 34 dotyczących towarów i 11 dotyczących usług.
Niewątpliwa zaleta klasyfikacji polega na tym, że każdy kraj uczestniczący w Porozumieniu Nicejskim przy rejestrowaniu znaku towarowego powinien stosować Klasyfikację Nicejską jako system podstawowy bądź też jako system pomocniczy i umieścić na dokumencie oraz w oficjalnej publikacji, numery klas tej klasyfikacji, w których określony towar lub usługa zostały zarejestrowane.
Klasyfikację Nicejską stosują nie tylko kraje, sygnatariusze Porozumienia Nicejskiego dla których klasyfikacja ta jest obowiązująca, lecz również kraje uczestniczące w Porozumieniu Madryckim, dotyczącym międzynarodowej rejestracji znaków, a także w Protokóle do Porozumienia Madryckiego oraz kraje członkowskie Afrykańskiej Organizacji Własności Intelektualnej (OAPI), kraje członkowskie Afrykańskiej Regionalnej Organizacji Własności Intelektualnej (ARIPO), Biura Znaków Towarowych Benelux (BBM), oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Międzynarodowa klasyfikacja elementów obrazowych znaków towarowych (klasyfikacja wiedeńska)
Klasyfikacja wiedeńska jest wykorzystywana przede wszystkim podczas badania podobieństwa znaków zawierających elementy graficzne. Klasyfikacja ta została wprowadzona na podstawie porozumienia zawartego na konferencji dyplomatycznej w Wiedniu – 12 czerwca 1973 r, które weszło w życie 9 sierpnia 1985 r. Polska związana jest Porozumieniem Wiedeńskim od 1997 roku.
Klasyfikacja wiedeńska to międzynarodowy system klasyfikacji stworzony w 1973 r. na mocy Porozumienia wiedeńskiego ustanawiającego międzynarodową klasyfikację elementów graficznych znaków. Klasyfikację prowadzi Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO).
Jest to system ułożony hierarchicznie od poziomu ogólnego do poziomu szczegółowego, klasyfikujący elementy graficzne znaków na kategorie, działy i sekcje, na podstawie ich kształtu.
EUIPO stosuje zmodyfikowaną wersję klasyfikacji wiedeńskiej. Wersję tę dostosowano do szczególnych potrzeb EUIPO poprzez dodanie jednych kodów i usunięcie innych.
Klasyfikacja jest dostępna w opcji wyszukiwania zaawansowanego wyszukiwarki eSearch plus po kliknięciu kryteriów wyszukiwania według klasyfikacji wiedeńskiej.

Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych (klasyfikacja lokarneńska)
Klasyfikacja lokarneńska to międzynarodowy system klasyfikacji wzorów przemysłowych prowadzony przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) sporządził wykaz produktów, znany pod nazwą „Eurolocarno”, oparty na klasyfikacji lokarneńskiej i służący do klasyfikacji towarów określonych w zarejestrowanych wzorach wspólnotowych (ZWW) i zgłoszeniach ZWW.
Międzynarodowa Klasyfikacja Wzorów Przemysłowych (klasyfikacja lokarneńska) wykorzystywana jest zarówno w poszukiwaniu przedmiotów w bazach, jak i ustalaniu symboli klasyfikacyjnych dla zgłaszanych wzorów przemysłowych.

Eurolocarno

Polecane książki

POLECAMY KSIĄŻKI DRUKOWANE

kotarbaSieńczyło ChlabiczSzczepanowska Kozłowskazałucki du Vall


POLECAMY KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE

ochrona programow komputerowych w prawieporadnik wynalazcythe decision patent

 

Patenty w PW

Działalność z zakresu wynalazczości i ochrony patentowej (dane za okres od 01.09.2017 r. do 20.06.2018 r.) podane w Sprawozdaniu Rektora z działalności Politechniki Warszawskiej w okresie: 1.09.2017 – 31.08.2018. Sprawozdanie przygotowano na posiedzenie Senatu Politechniki Warszawskiej w dniu 19 września 2018 r.

Liczba projektów wynalazczych zgłoszonych w Uczelni – 101
Liczba dokonanych zgłoszeń projektów wynalazczych do UPRP – 52
Liczba uzyskanych w kraju praw wyłącznych – 68

Zestawienie zgloszen

Opisy wynalazków zarejestrowanych w Bazie Wiedzy PW (obowiązek przekazywania utworów ukończonych po dniu 1 stycznia 2013 r.; utwory powstałe wcześniej mogą ale nie muszą być rejestrowane). Podane zestawienie uwzględnia zarówno wynalazki, których właścicielem jest Politechnika Warszawska, jak również te, których właścicielem jest inny podmiot, ale w ich opracowywaniu brał udział pracownik PW

wynalazki Baza Wiedzy PW

© 1998-2018 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare