Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Seminarium OMEGA-PSIR 2018

OMEGA PSIR logo

Politechnika Warszawska
Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Biblioteka Główna
zapraszają do wzięcia udziału
w seminarium OMEGA-PSIR

„V Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy"

29 czerwca 2018 roku

 

Cykliczne seminaria prezentujące rozwój oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy OMEGA-PSIR w Politechnice Warszawskiej są miejscem spotkań przedstawicieli świata nauki, pracowników bibliotek oraz osób tworzących systemy informacji o nauce. Ich celem jest wymiana doświadczeń twórców tego typu systemów oraz ich użytkowników, pracowników nauki oraz przedstawicieli instytucji gromadzących dane o dorobku nauki polskiej.

Tegoroczne spotkanie będzie poświęcone sprawozdawczości na potrzeby ewaluacji, w szczególności zasadom gromadzenia, prezentacji danych dla centralnych systemów zarządzania nauką oraz lokalnego ich wykorzystania w promocji dorobku naukowego i doświadczeń pracowników jednostek naukowych.

Seminarium będzie miało formę wykładowo – dyskusyjną, organizatorzy przewidują panel dyskusyjny poruszający problemy związane z integracją krajowych zasobów informacyjnych nauki oraz procesem ewaluacji w nauce. Uczestnikami panelu będą przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Ośrodka Przetwarzania Informacji oraz wiodących ośrodków akademickich.

© 1998-2018 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare