Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Seminarium OMEGA-PSIR

IV Ogólnopolskie Seminarium użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy

Politechnika Warszawska Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Biblioteka Główna

 5 czerwca 2017 roku


Cykliczne seminaria prezentujące rozwój oprogramowania Uczelnianej Bazy Wiedzy Omega–PSIR w Politechnice Warszawskiej są miejscem spotkań przedstawicieli świata nauki, pracowników bibliotek oraz osób tworzących systemy informacji o nauce. Ich celem jest wymiana doświadczeń twórców tego typu systemów ich użytkowników, pracowników nauki oraz przedstawicieli instytucji gromadzących dane o dorobku nauki polskiej.

Tegoroczne spotkanie zostało poświęcone dyskusji nad realizacją postulatów otwartej nauki w Polsce, promocji osiągnięć w zakresie badań naukowych, sprawozdawczości na potrzeby parametryzacji, w szczególności zasadom gromadzenia, prezentacji danych dla systemów centralnych zarządzania nauką oraz lokalnego ich wykorzystania w promocji dorobku naukowego i doświadczeń pracowników jednostek naukowych.


© 1998-2018 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare