Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej
Logo PW

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

Dane do ankiety jednostki

 
  1. Liczba jednostek bibliotecznych (z wyłączeniem dokumentów elektronicznych / cyfrowych zdalnego dostępu i czasopism elektronicznych) dostępnych w uczelnianym systemie biblioteczno-informacyjnym (we wszystkich bibliotekach PW)

    Liczba tytułów (BG) oraz egzemplarzy (BG i ogółem) wg działów  (Excel)

    Indeks w Katalogu Centralnym pozwalający sprawdzić tytuły wg działów (ogółem). Uwaga - nie wszystkie książki posiadają oznaczenie działowe. Książki bibliotek współpracujących przy tworzeniu Katalogu Centralnego posiadają takie oznaczenie, jeżeli dany tytuł jest dostępny także w BG.

    (Układ działowy został wprowadzony w BG ok. 1999 r. dla tytułów przygotowanych do udostępniania w wolnym dostępie. Obecnie jest sukcesywnie uzupełniany w pozostałych zbiorach)

  2. Liczba tytułów czasopism drukowanych w prenumeracie BG - wg działów
  3. Liczba tytułów książek będących dokumentami elektronicznymi zdalnego dostępu, pozyskanych na własność przez bibliotekę i udostępnianych zgodnie z zapisami w księgach inwentarzowych i katalogu  (Excel). Stan na 13.06.2016
  4. Liczba tytułów czasopism dostępnych w wersji elektronicznej według działów w obrębie baz pełnotekstowych  (Excel), (PDF). Stan na 11.06.2016
  5. Liczba baz bibliograficznych, abstraktowych, faktograficznych lub pełnotekstowych. Zobacz: Lista e-baz

© 1998-2017 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Webmaster | Redaktor | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare