Logo PW
Logo Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

Biblioteka Główna
Politechniki Warszawskiej

ORCID i ResearcherID – identyfikacja naukowca

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) i ResearcherID to unikatowe numery uznawane na całym świecie, które służą do identyfikacji naukowca i jego dorobku. Używane przez cały okres aktywności zawodowej, ułatwią dokumentowanie i raportowanie badań oraz usprawnią procesy zarządzania projektami naukowymi. Wykorzystywane są między innymi przy rejestracji i wysyłaniu artykułów naukowych do wydawców takich jak: Elsevier, IEEE, Wiley, czy Springer oraz przy identyfikacji autorów składających wnioski grantowe, np. w programie HORYZONT 2020. Identyfikatory te można uzyskać zakładając indywidualne konto na platformie ORCID oraz na platformie ResearcherID.

 • ORCID wydaje się zdobywać większe uznanie w Polsce i na świecie, m.in. z uwagi na jego uniwersalny charakter. Profil pozwala na dodawanie publikacji z różnych źródeł, tj. Scopus, Researcher ID, Bazwa Wiedzy PW oraz z innych baz danych, repozytoriów i serwisów. Można w jednym miejscu przedstawić swój dorobek publikacyjny zwiększając jednocześnie jego widoczność. Platforma ORCID została udostępniona w 2012 r. Pojedynczy identyfikator składa się z 16 cyfr podzielonych na cztery części. Jest zapisany w formacie http URL (np. http://orcid.org/0000-0003-447-0907).
 • ResearcherID (oficjalna, pełna nazwa ResearcherID to teraz „Web of Science ResearcherID”) umożliwia powiązanie publikacji na platformie Web of Science z nazwiskiem danego autora. ResearcherID jest więc potrzebny do prawidłowej identyfikacji dorobku w Web of Science, a także do uporządkowania danych w tej bazie oraz do przesłania prac w niej indeksowanych do swojego profilu w ORCID. Bez ResearcherID współpraca z bazą WoS jest utrudniona. Platforma ResearcherID została udostępniona w 2008 r. przez Thomson Reuters, obecnie Clarivate Analytics.

Nowość! W kwietniu 2019 r. wszystkie konta ResearcherID oznaczone jako "publiczne" zostały przeniesione (wraz z dotychczasową zawartością) na platformę Publons. Dane do logowania pozostają bez zmian.
Jak korzystać z Publons?

Jeśli masz ResearcherID, zaloguj się do Publons przy użyciu danych logowania ResearcherID
Jeśli masz ResearcherID i profil Publons, twoje dwa profile zostały scalone (w Publons)
Jeśli nie masz ResearcherID, możesz utworzyć profil Publons, do którego zostanie przypisany identyfikator ResearcherID

Dotychczasowe łącza prowadzące do profilu ResearcherID są automatycznie przekierowywane do odpowiedniej strony na platformie Publons.

Połączenie ResearcherID oraz Publons ma ułatwić rejestrowanie oraz śledzenie aktywności publikacyjnej i historii recenzowania artykułów przez poszczególnych naukowców.

Przykład identyfikatora ResearcherID: K-1234-2018

Systemy identyfikacji autorów prac naukowych (ORCID, ReseracherID) pomagają w:

 • identyfikacji autorów w przypadku bardzo popularnych, powtarzających się nazwisk, nazwisk dwuczłonowych, zmiany nazwiska autora spowodowanego zmianą stanu cywilnego, nazwisk transliterowanych
 • identyfikacji publikacji osób piszących artykuły z tej samej dziedziny
 • powiązaniu w jeden zestaw prac danego autora bez względu na zmianę afiliacji podyktowaną np. zmianą pracy

Prawidłowa identyfikacja prac autorów jest niezwykle ważna, a wszystkie niespójności powodują, że algorytmy wyszukiwawcze w bazach, np. Web of Science i Scopus rozdzielają dorobek jednej osoby na kilka profili/grup lub nieprawidłowo przypisują go do innych autorów.

Warto pamiętać, że zakupione przez MNiSW narzędzia InCites i SciVal, które służą m.in. do ewaluacji dorobku uczelni, porównywania z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, bazują na zasobach Scopusa i WoSa. Zatem identyfikacja naukowca i poprawność danych jest kluczowa by przeprowadzone analizy na poziomie uczelni, wydziału czy pojedynczego pracownika były wiarygodne.

Zarządzenie nr 31/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 17 września 2018 r. nakłada obowiązek uzyskania przez pracowników naukowych i pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Warszawskiej identyfikatora ORCID.

Materiały instruktażowe:

 • Jak zarejestrować się w ORCID i otrzymać swój unikalny numer (PDF)
 • Jak zarejestrować się w ResearcherID i otrzymać swój unikalny numer  (PDF)
 • Jak odzyskać hasło do wcześniej założonego profilu ORCID (PDF)

Po założeniu konta na platformach ORCID i ResearcherID profile naukowca są puste. Należy je zapełnić swoimi publikacjami:

 • Jak połączyć profil autora (Author ID) w bazie Scopus z identyfikatorem ORCID (PDF)
 • Jak połączyć profil autora (ResearcherID) w bazie Web of Science z identyfikatorem ORCID (PDF)
 • Importowanie danych z pliku w formacie BibTeX, np. z Bazy Wiedzy PW lub Google Scholar do profilu ORCID (PDF)
 • Ręczne dodawanie publikacji do profilu ORCID (PDF)

Kiedy konto na platformie ORCID będzie uzupełnione publikacjami warto je uporządkować i sprawdzić czy nie pojawiają się duplikaty prac. Należy pamiętać o pielęgnowaniu swojego profilu, tzn.:

 1. podawaniu numeru ORCID za każdym razem gdy nowy artykuł jest publikowany. Zapewni to odpowiednie przyporządkowanie pracy na profilu autora w bazie WoS i w bazie Scopus
 2. kontrolowaniu czy lista publikacji na platformie ORCID jest aktualna. Dane pomiędzy bazami nie są wymieniane automatycznie. Nowe publikacje należy dodać do ORCID samodzielnie
 • Porządkowanie konta ORCID (PDF)
 • Aktualizacja profilu ORCID (PDF)
 • Scalanie dwóch profili ORCID jednego autora (PDF)
 • Aktualizacja profilu ResearcherID (PDF)

ORCID w PBN

Pytania związane z ORCID i ResearcherID prosimy kierować na adres Oddziału ds Bazy Wiedzy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Materiały są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz autorów poszczególnych treści.

© 1998-2019 Politechnika Warszawska,

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Redaktor | Polityka prywatności | Linki dla bibliotekarzy

facebook bg pw youtube bg pw baza wiedzy pw blog biblioteki rss logo szare